Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rättighetskommitténs kansli

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rättighetskommitténs kansli"— Presentationens avskrift:

1 Rättighetskommitténs kansli 2013-01-31
Att arbeta rättighetsbaserat: Pilotverksamheter i Västra Götalandsregionen Rättighetskommitténs kansli

2 Övergripande uppdrag och mål
Fram till 2014 ska tre verksamheter inom Västra Götalandsregionen ha prövat och vidareutvecklat ett rättighetsbaserat arbetssätt (ur kommittén för rättighetsfrågors handlingsplan )

3 Syfte Ge stöd i att definiera ett rättighetsbaserat arbetssätt
Ge möjlighet att pröva ett rättighetsbaserat arbetssätt i tre pilotmiljöer Ge konkreta exempel på rättighetsbaserade arbetsmetoder Vidareutveckla förvaltningens förmåga att främja ett rättighetsbaserat arbete i regionen Ge möjlighet att testa utbildningsinsatser om MR för olika personalkategorier

4 3 pilotverksamheter: Bohusläns museum/Västarvet (BM/V)
Angereds Närsjukhus (ANS) Psykiatrisk verksamhet (senare)

5 Vad kansliet kan erbjuda
Basutbildning i mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete I samband med utbildningen definiera uppgifter, situationer och dilemman kring mänskliga rättigheter som är lämpliga att arbeta vidare med Workshops på olika teman kring rättighetsbaserat arbete Gemensam handlingsplan för arbetet Utveckling av MR-planer - DO Följeforskning – MR-piloterna Processtöd/konsultation från rättighetskommitténs kansli Möjlighet till fördjupade utbildningsinsatser från kansliet

6 BM/V Väl förankrat i styrelsen Inledande work-shop
Organisation – ledningsgrupp, 2 arbetsgrupper Projekt- och genomförandeplan Nollmätning påbörjad av MR-piloterna

7 ANS Informerat styrelsen, men formellt beslut ska fattas
Två kontaktpersoner utsedda Information till all personal på ANS

8 Psykiatrisk verksamhet
Urval och förankring under våren 2013 Start av arbetet hösten 2013


Ladda ner ppt "Rättighetskommitténs kansli"

Liknande presentationer


Google-annonser