Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten"— Presentationens avskrift:

1 Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten
Uppdrag från ägarsamrådet § Arbetsgrupp med representanter för landstinget och kommunerna. Synpunkterna inhämtade från KPMG. SKL: ”Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag” har inarbetats.

2 Bolagen ska direkt eller indirekt skapa nytta för medborgarna.
Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten - god styrning och effektiv verksamhet Bolagen ska direkt eller indirekt skapa nytta för medborgarna. Möte mellan kommunallagen och aktiebolagslagen. Kommun-/landstingsfullmäktige: Politiska processen. Bolagsordningen – bolagets syfte och verksamhetsföremål. Ägarpolicyn – principer för den operativa styrningen av bolagen. Kommun-/landstingsstyrelsen: Strategisk ägarstyrning. Ägardirektiven – hur ändamålet med verksamheten ska uppnås. Uppföljning av verksamhet och ekonomi Bolagsstyrelsen: Operativt ansvar

3 Aktiv ägare – uppföljning av verksamhet och ekonomi
Styrelsens uppgift. Besluta om ägardirektiv (eventuellt inför ägarsamråd). Löpande tillsyn/uppsikt över bolagen. Löpande utvärdera: Verksamheten och verksamhetsformen. Bolagets strategier och mål. Hur dessa passar i kommunens eller landstingets övriga verksamhet. Hur verksamheten sköts av bolagsstyrelse och företagsledning.

4 Bolagsstyrelsen ska se till bolagets bästa
Agera utifrån ägarnas mål för verksamheten. Gemensamt ansvar - inget partipolitiskt uppdrag. Bolagsordning. Ägardirektiv. Följa upp och utvärdera bolagets verksamhet. Se till att bolaget har god intern kontroll. Årligen utvärdera sitt eget arbete. Årligen utvärdera verkställande direktörens insatser. Utses av bolagsstämman. Mångsidighet och bredd: Kompetens, erfarenhet och bakgrund. Kompetens ur verksamhetsperspektiv – Generell politisk erfarenhet. Jämn könsfördelning. Bolagsstämmans val förbereds av valkommitté. Kommunförbundets ordförande. Landstingsstyrelsens ordförande.

5 Ägarna och bolaget Bolagsordningen.
Relationen mellan ägarna och bolaget. Anger ändamålet med verksamheten. Ägar-, konsortial- eller samverkansavtal. Relationen ägarna emellan. Fördelning av aktier och aktiekapital. Eventuella ägarbidrag/underskottstäckning. Ägardirektiven. Fastställs av bolagsstämman. Ägarnas styrning av verksamhetens inriktning. Verksamhetsmål/ekonomiska mål. Årlig uppdatering vid ägarsamråd.

6 Ändringar i bolagsordningen
Förenklingar och uppdatering utifrån ABL 2005:551. Föremålet för bolagets verksamhet. Styrelsens storlek och sammansättning. Styrelseval vid bolagsstämma. Nomineringskommitté förbereder. Ägardirektiv fastställs vid bolagsstämma. Inga lekmannarevisorer. Ägarnas rätt till information. Tvist –allmän domstol eller skiljenämnd. Ändring av bolagsordning vid bolagsstämma. Endast ändringar av vikt (verksamhetsföremål etc) underställs fullmäktige.

7 Fortlöpande ägar- och bolagsdialog
DECEMBER-JANUARI Kommun-/Landstingsstyrelsebeslut om ägardirektiv. FEBRUARI Ägarsamråd inför bolagsstämman. Beslut om ägardirektiv och styrelse MARS Bolagsstämma AUGUSTI-SEPTEMBER Bolagsmöte inför bolagens verksamhesplanering


Ladda ner ppt "Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten"

Liknande presentationer


Google-annonser