Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Definition av ledare vid LU

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Definition av ledare vid LU"— Presentationens avskrift:

1

2 Definition av ledare vid LU
”Personer som har personallednings- och budgetansvar” Ingrid Estrada-Magnusson PE /Sonja Meiby LTH

3 Ledarutbildning vid LU
Kärnkompetens ”Valbart” utbud Kanslichef Dekan Enhetschef Prefekt Avdelningschef Avdelningschef Forskargruppsledare Gruppchef Ingrid Estrada-Magnusson PE /Sonja Meiby LTH

4 Ledarutbildning med definierad kärnkompetens och behovsstyrt utbud.
LU nivå Leverantör/kvalitetssäkrare Institutioner Beställare/konsumenter Ingrid Estrada-Magnusson PE /Sonja Meiby LTH

5 Ingrid Estrada-Magnusson PE /Sonja Meiby LTH
Universitetsledning Beslutar : -Ledarpolicy/Chefsroller -”miniminivå” för chefer - Budget LU nivå: Leder utveckling av kurser Utbildningsutbud Kursadministration inkl. deltaganderegistrering /uppföljning Utvärderingar Områdesnivå: - Identifierar ledare - Utvecklar och underhåller karriärplan och utvecklingsplan - Kommunicera utbildningsbehovet - Uppföljning om deltagande - Deltar i utveckling av kurser P Planeringsgrupp: Planering och utveckling av kurser sker i planeringsgrupp med representant från områden,LU nivå, ledning samt prefekter P -Planeringsgruppen rapporterar till ansv. ledningsperson. Ingrid Estrada-Magnusson PE /Sonja Meiby LTH

6 Nivåindelning av våra chefer med linje-/personalansvar
Administrativa chefer Förvaltningschef (1) Enhets- och kanslichefer (30) Avdelningschefer (ca 70) Totalt ca 100 Akademiska chefer Rektor, pro-, vicerektorer Dekaner, pro, vice Prefekter, bitr-, vice Avdelningschefer 300 ca Forskningsgruppsledare 350 ca Totalt: ca Ingrid Estrada-Magnusson PE /Sonja Meiby LTH

7 Vilken kärnkompetens behöver ledare på de olika nivåerna ha?
Forskningsgruppsledare Introduktion till att vara chef (3 dgr) Ansvar och befogenheter Grundläggande arbetsrätt 1 Grundläggande ekonomi 1 med projektstyrning Introduktion till att vara ledare (5 dgr el. 1 dag) ”Självkännedom” – t ex UGL/Indiviuell coachning Forskningsfinansiering – områdesanpassad (2 dgr) Projektledning (3 dgr) Ingrid Estrada-Magnusson PE /Sonja Meiby LTH

8 Vilken kärnkompetens behöver ledare på de olika nivåerna ha?
Avdelningschef Forskningsledarkompetens Ekonomi 2 (1 dag) Från budgetering till uppföljning Arbetsrätt 2 (2 dgr) Situationsanpassad ledarskap (1 dgr) Ingrid Estrada-Magnusson PE /Sonja Meiby LTH

9 Vilken kärnkompetens behöver ledare på de olika nivåerna ha?
Prefekt Forskningsledar- och avdelningschefskompetens Organisation (1 dag) Arbetsmiljö (½ dag Ekonomi 3 (1 dag) Ingrid Estrada-Magnusson PE /Sonja Meiby LTH

10 Därutöver erbjuds andra utvecklingsinsatser för chefer vid LU
Konflikthantering och svåra samtal Mentorprogram med externa/interna parter Kommunikation och mediahantering Nätverk Seminarieverksamhet för chefer om aktuella ledarfrågor Strategisk ledarskap UGL Specialkurser med t ex juridiskt, ekonomiskt avgränsat innehåll av värde för chefer (KIA) Ingrid Estrada-Magnusson PE /Sonja Meiby LTH

11 Ingrid Estrada-Magnusson PE /Sonja Meiby LTH
Utmaning Utse och engagera planeringsgruppen med repr. från områdena för utveckling och planering av utbildningsutbudet. På områdesnivå, genomföra behovsinventering med ledarkarriärplanering. Databas för registrering av utbildningsbehov och genomgångna kurser på individnivå som kan nås av alla. Kvalitetssäkringsrutiner Ingrid Estrada-Magnusson PE /Sonja Meiby LTH


Ladda ner ppt "Definition av ledare vid LU"

Liknande presentationer


Google-annonser