Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MEDICINSKA FAKULTETEN VID L U N D S U N I V E R S I T E T MED MÄNNISKORS HÄLSA I FOKUS 2006-08-29.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MEDICINSKA FAKULTETEN VID L U N D S U N I V E R S I T E T MED MÄNNISKORS HÄLSA I FOKUS 2006-08-29."— Presentationens avskrift:

1 MEDICINSKA FAKULTETEN VID L U N D S U N I V E R S I T E T MED MÄNNISKORS HÄLSA I FOKUS

2 Utbildningsprogram Audionom (ca 30 studenter)
Biomedicin (ca 110 studenter) Läkare (ca 920 studenter) Sjuksköterska (ca 700 studenter) Röntgensjuksköterska (ca 60 studenter) Arbetsterapeut (ca 160 studenter) Sjukgymnast (ca 220 studenter) Logoped (ca 100 studenter) Cirka 170 studenter på övriga kurser Med student avses helårsstudent.

3 Forskarutbildning cirka 900 doktorander 5 forskarutbildningsämnen
cirka 130 disputerar varje år

4 Forskare och lärare Ca 140 professorer (18% kvinnor)
cirka 450 övriga lärare och forskare (uttryckt i heltidsekvivalenter)

5 Medicinska fakultetens organisation

6 Institutionsstruktur

7 Lunds tekniska högskola Universitetssjukhuset
Vårdveten- skapens hus Kemicentrum Ekologi Geneticum BMC Lunds tekniska högskola Universitetssjukhuset i Lund Fysicum

8 Biomedicinskt centrum (BMC)
110 forskargrupper 800 forskare, postdocs, doktorander, teknisk/ administrativ personal 450 grundutbildnings-studenter

9 Health Sciences Centre
m2 10 forskargrupper 200 forskare, postdocs, doktorander, teknisk/ administrativ personal 900 grundutbildnings-studenter

10 Malmö Universitetssjukhuset MAS CRC

11 Clinical Research Centre (CRC)
m2 40 forskargrupper 420 forskare, postdocs, doktorander, teknisk/ administrativ personal 400 grundutbildnings-studenter

12 Forskarutbildningskommittén
Anita Sjölander, vicedekanus, ordförande Fyra lärarrepresentanter Tre studeranderepresentanter Beslutar bl a om Fastställande av regler och riktlinjer för FU FU-kurser Fördelning av fakultetsstöd/finansiering Resebidrag Sommarstipendier Antagning av forskarstuderande

13 Anna Arstam, bitr utbildningschef FU
Övergripande administrativt ansvar för forskarutbildningsfrågor Sekreterare i Forskarutbildningskommittén Budget Lagar o förordningar, regelverk Remisser, utvärderingar

14 Anette Saltin, forskningsadministratör
LADOK-registrering Expediering av ärenden Administration av antagningar Kursadministration Administration av resebidrag Administration av sommarstipendier Administration av disputationer Sekreterare i Docenturkommittén

15 Institutionernas FU-organisation
Biträdande prefekter för FU, Institutionens resurs i FU-frågor Institutionernas kansli med ekonomi- och personalfunktion

16 FU-prefekter Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
Bengt-Olof Nilsson Tel: ; E-post: Institutionen för hälsa, vård och samhälle Sölve Elmståhl Tel: ; E-post: Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund Per-Olof Grände Tel: ; E-post: Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö Inga Odenholt Tel: ; E-post: Institutionen för laboratoriemedicin, Lund Anna Rignell-Hydbom Tel: ; E-post: Institutionen för laboratoriemedicin, Malmö Håkan Axelson Tel: ; E-post:

17 Forskarutbildningens tidsramar
Heltidsdoktorander År 1 År 2 År 3 År 4 Antagning Halvtidskontroll Disputation Obligatoriska kurser valfri kurs 120 hp (80 p) hp (120 p) Intyg till PA-handläggare från handledaren Portfolio 9 hp Deltidsstudier får bedrivas under 8 år 17

18 Individuell studieplan
Obligatorisk för alla doktorander Uppdateras 1 gång/år Elektronisk version sammanlänkad med projekt Juridiskt dokument

19 Här hittar du uppdaterad information:


Ladda ner ppt "MEDICINSKA FAKULTETEN VID L U N D S U N I V E R S I T E T MED MÄNNISKORS HÄLSA I FOKUS 2006-08-29."

Liknande presentationer


Google-annonser