Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomiska villkor för doktorander

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomiska villkor för doktorander"— Presentationens avskrift:

1 Ekonomiska villkor för doktorander
070205 Birgitta Reisdal

2 Medicinska fakultetens kansli - FU
Birgitta Reisdal Biträdande utbildningschef FU Anette Saltin Forskningsadministratör

3 Information På vår hemsida hittar du uppdaterad information
Personalenhetens (LU) hemsida

4 Finansieringsformer Utbildningsbidrag Doktorandtjänst
Annan finansiering

5 Forskarutbildningen 48 månader (heltid)
2 år utbildningsbidrag + 2 år doktorandtjänst 4 år doktorandtjänst (eller s k annan finansiering)

6 Utbildningsbidrag Ett studiebidrag och ingen anställning
F n :-/mån Heltid, dock minst 50% tjänstgöring Utbildningsbidraget kan kombineras med assistenttjänst upp till 120% (80/40) Bisyssla 20% Enligt HSF rätt till doktorandtjänst när minst två år av forskarutbildningen återstår (enligt den individuella studieplanen)

7 Doktorandtjänst Anställning
Omfattas av arbetsrättslagar och kollektivavtal Lön enligt ”Lokalt avtal för lönesättning av doktorand” Ingångslön: :-/mån Efter 80 p :-/mån (intyg från handledare krävs) Efter 120 p :-/mån (intyg från handledare krävs) Dessutom uppräkning i samband med LU:s lönerevision

8 Institutionstjänstgöring
Undervisning, forskning och administration Utbildningsbidrag Assistenttjänst, max 40% av heltid (80+40 = 120) Doktorandtjänst Institutionstjänstgöring kan ingå, dock max 20% Arbetstid – studietid Rätt till förlängning Skrivs in i individuell studieplan

9 Annan finansiering - Stipendier
Huvudregel Ingen stipendiefinansiering under forskarstudier Undantag Externt stipendium

10 Annan finansiering – Annan tjänst
Forskarutbildning parallellt med klinisk tjänstgöring Industridoktorand

11 Arbetstid Heltid 40 timmar/vecka
Förläggning kan överenskommas mellan handledare och doktorand Notering om överenskommelse i individuell studieplan Övertidsersättning utgår inte

12 Semester För forskarstuderande med utbildningsbidrag:
ej definierad semester praxis 25 dagars semester ej semesterlön ej möjlighet att spara icke uttagen ledighet handledare och doktorand kommer överens om förläggning av ledighet

13 Semester För doktorand med doktorandtjänst:
Intjänandeår = kalenderår = semesterår Semesterrätt föreligger enligt avtal 28 dagar t o m det år man fyller 29 31 dagar fr o m det år man fyller 30 35 dagar fr o m det år man fyller 40 Semester ska läggas ut under förordnandetiden Semestern läggs ut automatiskt under sommaren (enligt Läraravtalet)

14 Föräldraledighet För forskarstuderande med utbildningsbidrag:
Rätt att behålla bidraget vid ledighet i samma omfattning som gäller för rätt till föräldrapenning enligt AFL Anmälan av föräldraledigheten till Försäkringskassan för att ha möjlighet att erhålla förlängning av utbildningstiden Sök information!

15 Föräldraledighet För forskarstuderande med doktorandtjänst:
Måste ha påbörjat sin tjänst före nedkomst Minst 240 dagars arbete på doktorandtjänst för att kunna få full ersättning I annat fall 180 dagars föräldrapenning med lägstabelopp innan full föräldrapenning kan erhållas Anmälan till Försäkringskassan för att kunna erhålla förlängning av utbildningstiden Sök information!

16 Sjukdom För forskarstuderande med utbildningsbidrag:
Man behåller sitt utbildningsbidrag vid ledighet pga sjukdom Läkarintyg från 8:e dagen krävs Viktigt att anmäla sjukperiod till Försäkringskassan för att kunna erhålla förlängning av utbildningstiden (blankett för studerande + läkarintyg) Vid långtidssjukskrivning (heltid) – rätt att behålla bidraget förordnandetiden ut

17 Sjukdom För forskarstuderande med doktorandtjänst: Korttidssjukdom
dag 1 – karensdag, dvs 100% löneavdrag dag 8 – läkarintyg krävs Långtidssjukdom dag 15 10% lön, ersättning från Försäkringskassan - Rätt till förlängning - intyg från Försäkringskassan

18 Pension Utbildningsbidraget är pensionsgrundande men ger inte underlag till sjukpenning eller a-kassa Doktorandtjänsten är pensionsgrundande

19 Ledigheter utan löneavdrag
Besök vid företagshälsovården Besök hos läkare, öppenvård eller mödravårdcentral samt för blodgivning Akuta tandläkarbesvär Besök hos universitetets personalkonsulent Dödsfall, begravning, bouppteckning efter nära anhörig Flyttning Examen eller tentamen

20 Ledigheter med löneavdrag
Föräldraledighet Arbetstidsförkortning pga hemmavarande barn under 12 år

21 Kostnadsersättningar
Sjukvård, max 95:-/besök Receptbelagda läkemedel som omfattas av högkostnadsskydd Sjukgymnast efter remiss, max 55:-/besök Psykologbehandling efter remiss, max 95:-/besök För att ersättning ska utgå krävs att man uppvisar kopia på högkostnadskort

22 Friskvård Friskvårdspolicy för LU
Max 1.350:-/år (- eller det lägre belopp som faktiskt betalas) Gäller forskarstuderande med utbildningsbidrag eller doktorandtjänst

23 Resebidrag Antagna doktorander kan söka resebidrag från fakulteten
Utannonseras 3 ggr/år (jan, maj och sep)

24 Resebidrag Resebidrag beviljas i första hand för:
deltagande i forskarutbildningskurs på annan ort besök vid annat laboratorium för att studera ny metodik eller att bearbeta resultat deltagande i kurs/studieverksamhet som direkt ingår i doktorandens forskarutbildning i andra hand beviljas bidrag för välmotiverade kongressresor Bidraget avser att helt eller delvis täcka resekostnaderna Maxbelopp: :-

25 Doktorandmånader Söks av doktorand/handledare efter obligatoriska kurser och halvtidskontroll Ansökan vår-07 med tilldelning fr o m Progress i avhandlingsarbetet samt författarordning på arbeten


Ladda ner ppt "Ekonomiska villkor för doktorander"

Liknande presentationer


Google-annonser