Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marie Curie, handledning för UmU

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marie Curie, handledning för UmU"— Presentationens avskrift:

1 Marie Curie, handledning för UmU
Marie Curie, handledning för UmU Utdrag från Lathund Marie Curie Actions. Den kommer att finnas på webbplats: Anställning lön och personal/Rekrytering Anställning och lönerutiner Visa beräkningsmallen Visa blankett Uppdragstillägg/Lönetillägg

2 Lathund Marie Curie Actions
Uppehållsrätt/uppehållstillstånd Individen ansöker om uppehållsrätt/uppehållstillstånd enligt de regler som gäller. Vid anställning av medborgare i land utanför EU måste institutionen kontrollera att forskaren har uppehållstillstånd före anställningen träder ikraft.

3 Lathund Marie Curie Actions
Anställnings- och lönerutiner Vid finansiering av anställd är Marie Curie-stipendium likställd annan extern finansiering. Det innebär att i de fall Marie Curie-stipendiet inte räcker för att ge en lön som följer universitetets lönestruktur ska institutionen tillföra egna medel för finansiering av anställningen. Anställd med Marie Curie-stipendium ingår i lönerevisionen om inget annat har avtalats. Marie Curie-stipendium som ges ut direkt eller indirekt av EU är skattepliktigt enligt svensk skattelagstiftning.

4 Lathund Marie Curie Actions
Anställningsavtal Informera alltid fakultetens personalsekreterare att anställningen är kopplad till ett Marie Curie kontrakt. Anställningen formaliseras genom ett anställningsavtal och befattningsbenämningen ska innehålla ”MC”, t ex ”Forskare, MC” eller ”Doktorand, MC”. Anställningen kan tidsbegränsas enligt gällande lagar och avtal.

5 Lathund Marie Curie Actions
Anställningsavtal Forskare/doktorand som får finansiering via Marie Curie ska anställas på en av dessa befattningar: Assistent med utbildningsbidrag, MC Tidsbegränsning HF 5 kap 12 § Doktorand, MC Tidsbegränsning HF 5 kap 7 § Postdoktor, MC Tidsbegränsning centralt kollektivavtal Forskarassistent, MC Tidsbegränsning HF 4 kap 12 a § Forskare, MC Tidsbegränsning LAS Gästlektor, MC Tidsbegränsning LAS Gästprofessor, MC Tidsbegränsning HF 4 kap 12 §

6 Lathund Marie Curie Actions
Anställningsavtal Den som anställs med Marie Curie-finansiering omfattas av Villkorsavtal/Villkorsavtal-T och får samma anställningsvillkor som övriga anställda, exempelvis vid sjukdom och föräldraledighet. Anställningen ska handläggas på samma sätt som andra anställningar och samverkas med de fackliga organisationerna enligt gällande ordning. Beslut om anställning tas i enlighet med delegationsordningen.

7 Lathund Marie Curie Actions
Anställningsavtal En MC-forskare som tilldelas ett International Outgoing Fellowship (IOF) ska vid anställning vid Umeå universitet anställas med ett URA-kontrakt i enlighet med centralt kollektivavtal. Kontakt ska tas med personalsekreterare för upprättande av URA-kontrakt.

8 Lathund Marie Curie Actions
Lön – Utbetalning Den ersättning som betalas ut till den anställde är Lön (living allowance) Lönetillägg Mobility (mobility allowance) Alla delar är skattepliktiga ersättningar men på lönetillägg Mobility betalas endast den lagstadgade arbetsgivaravgiften. På lönen (living allowance) ska full LKP betalas.

9 Lathund Marie Curie Actions
Lön - Beräkning Använd beräkningsmallen för att beräkna living och mobility allowance. Ange de för projektet aktuella siffrorna i de rödmarkerade fälten för att räkna ut ersättningen i Euro och i svenska kronor. Beräkningsmallen finns att ladda ner på följande sida: .

10 Lathund Marie Curie Actions
Lön - Tidpunkter för utbetalningar Lön (living allowance) utbetalas till den anställde MC forskaren månadsvis i svenska kronor som månadslön. Lönetillägg mobility ska utbetalas till den anställde MC forskaren månadsvis i svenska kronor som ett tidsbegränsat lönetillägg. Beloppet som ska utbetalas skrivs på blankett Uppdragstillägg/Lönetillägg. På blanketten ska anges att utbetalningen avser mobility allowance enligt Marie Curie-kontrakt. Använd anställningens baskonto

11 Lathund Marie Curie Actions
Lön – Utbetalning Vid anställningens slut ska summan av utbetald lön och lönetillägg Mobility (inklusive lönekostnadspåslag, LKP) minst motsvara det i Grant Preparation Forms (GPF) angivna beloppen för living allowance och mobility allowance (i Euro). En uppföljning av löneutbetalningar och lönetillägg mot budget bör göras vid varje redovisningstillfälle. Reglering av för lågt utbetalt belopp ska göras senast i samband med slutredovisningen som görs i projektet.

12 Lathund Marie Curie Actions
Lön - För lågt utbetalt belopp Extra utbetalning av lön (living allowance) och lönetillägg Mobility (mobility allowance) görs genom blanketten Uppdragstillägg/lönetillägg. Efter beslut i enlighet med delegationsordningen skickas blanketten till löneadministration för utbetalning.

13 Lathund Marie Curie Actions
Lön - För högt utbetalt belopp Det finns inget som hindrar att institutionen vid Umeå universitet utbetalar mer till MC forskaren än vad den har rätt till enligt EU:s fastställda flat rates. Någon ersättning för denna högre kostnad kan inte fås från EU utan får tas från institutionens egna medel och får därför ses som medfinansiering från institutionen.

14 Lathund Marie Curie Actions
Semester Semester bör tas ut under anställningstiden.


Ladda ner ppt "Marie Curie, handledning för UmU"

Liknande presentationer


Google-annonser