Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den Goda Kliniken Ett samarbetsprojekt; Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård Landstingsförbundet Läkarförbundet Projektansvariga; Marie Rodling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den Goda Kliniken Ett samarbetsprojekt; Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård Landstingsförbundet Läkarförbundet Projektansvariga; Marie Rodling."— Presentationens avskrift:

1 Den Goda Kliniken Ett samarbetsprojekt; Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård Landstingsförbundet Läkarförbundet Projektansvariga; Marie Rodling Wahlström, öl, Umeå Sigga Kalman, öl, Linköping

2 Den Goda Kliniken - Bakgrund zStudien av T. Gordh et. al. zKontakter arbetsmiljöverket, landstingsförbundet och läkarförbundet. z8-punkts lista som handlingsprogram zVetenskaplig genomgång av tidigare utförda studier. zStudie avseende narkosgaser zStudie avseende stress och nattarbete

3 Den Goda Kliniken - Bakgrund zRekryteringssvårigheter till specialiteten bland yngre kollegor. zFlykt från specialiteten med annan inriktning, privatverksamhet, minskad arbetstid  Oro för arbetstyngd och arbetsmiljö med negativa hälsoeffekter

4 Den Goda Kliniken - Vad och varför? zPilotprojekt - Genombrotts modellen - ”ad modum Nolan” - aldrig tidigare använd inom arbetsmiljö arbetet. zEtt verktyg för att mötas vid, diskutera kring och förändra läkarens arbetsmiljö på den egna kliniken

5 Den Goda Kliniken - Syfte zGe en metod att stegvis förbättra arbetsmiljön för anestesiologer xdefiniera svagheter i arbetsmiljön på hemmaplan xpeka på förändringsmöjligheter xge stöd i genomförandet av förändringsarbetet

6 Den Goda Kliniken- Mål zAtt deltagande kliniker ; yfår ökad kunskap om vad som utgör en bra arbetsmiljö yfår ökad förmåga att genomföra önskade förändringar ylyckas förbättra arbetsmiljön på sina kliniker

7 Den Goda kliniken- Metod zHela klinikens läkarestab förväntas delta i projektet på hemmaplan z3-8 delegater från varje deltagande klinik z3-4 lärandeseminarium under 1 år, med innebörd xatt lära xatt undersöka  att rapportera

8 Den Goda Kliniken- Förarbete z 5 deltagande anestesikliniker; Lund, Örebro, Karlstad, Linköping, Umeå zbeskriver i förväg hur man uppfattar klinikens arbetsmiljö; ytre starka sidor; ex.kul jobb,arbetstillfredsställelse,hög takt ytre svaga sidor; ex.bemanning,för hög arbetsbelastning yvad kliniken vill uppnå med deltagandet i projektet; ex.öka läkarnas inflytande i planeringen på avd. arbetet, tid för handledning, daglig adekvat bemanning

9 Den Goda Kliniken - Enkäten zEnkäten utgör en baslinjebeskrivning av hur läkarstaben subjektivt och objektivt ser på sin arbetsmiljö. zStruktur - lokaler, ekonomi, beslutsorganisation, arbetstyngd. zProcess - arbetsorganisation, verksamhetsmål, utveckling, ledarskap, samarbete, kommunikation.  Demografisk fördelning - kön, ålder, år inom specialiteten, anställning på kliniken antal år.

10 Den Goda Kliniken - Enkät och resultat zGenomgång med diagram av hur kollegorna uppfattade arbetsmiljön på hemmaplan. zUtifrån svaren och den tidigare beskrivna starka och svaga sidor påbörjas arbetet om vad man skall förändra, hur det skall mätas och målet med förändringen. zNy enkät runda, samma enkät i slutet av projektet som uppföljning.

11 LOKAL enkät påstående nr 3; Rum för arbete och avskildhet och tystnad är...

12 LOKAL enkät påstående nr 4; Klinikens referensbibliotek är...

13 ARBETSTYGND Enkät påstående nr 13; Jag har möjlighet att ta lunch varje dag

14 ARBETS ORGANISATION Enkät påstående nr 20; Det finns möjlighet att individualisera arbetstiderna

15 Den Goda Kliniken - Lärande seminarium zInnehåller; ynuläges beskrivning yföreläsningar ex. mätmetoder, arbetsmiljö, andra genombrottsprojekt ygrupparbeten xblandade klinikdeltagare - reflekterande team xinom den egna kliniken - varvet runt xbeslutsprocesser; vem gör vad, tidsaxlar, mätningar, mål, rapporteringar

16 Genombrottsmetodik - Nolan zPlanera zTesta, Gör, Pröva zStudera, Analysera zLär och Agera zLogistik så som vid forskning men slutet är att agera istället för att publicera.

17 Den Goda Kliniken- Förändringsarbete zLärande styrt - analys av erfarenheter och lärandet under ”görandet” avgör hur nästa steg utformas

18 Den Goda Kliniken- Förändringsarbete zOm vi alltid gör det vi alltid gjort Får vi det som vi alltid fått

19 Den Goda Kliniken- Förändringsarbete zSMARTA MÅL yS ynliga yM ätbara yA ccepterade yR ealistiska yT idssatta yA ndvändbara

20 Den Goda Kliniken- Förändringsarbetet pågår  VAS skattning av arbetstyngd av vardags arbetet i relation till antal doktorer i tjänst zAvlivat myten om luncher och icke luncher zVAS skattning av jourarbetet z”Månturer”, ”UVA doktor” - bemanning zRäknar tillfällen av klinisk undervisning zUttag av jourkomp - mål: 50% ökning

21 Den Goda Kliniken Tålmodigt arbete som fortgår kontinuerligt oavsett projektets varande. Det är vår arbetsmiljö.


Ladda ner ppt "Den Goda Kliniken Ett samarbetsprojekt; Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård Landstingsförbundet Läkarförbundet Projektansvariga; Marie Rodling."

Liknande presentationer


Google-annonser