Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skyddsombudet Har alltid rätt (och skulle dem ha fel har dem rätt i alla fall)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skyddsombudet Har alltid rätt (och skulle dem ha fel har dem rätt i alla fall)"— Presentationens avskrift:

1 Skyddsombudet Har alltid rätt (och skulle dem ha fel har dem rätt i alla fall)

2 Skyddsombudet har rätt att: •Begära undersökning och kontroll av förhållandena inom skyddsområdet.

3 Skyddsombudet har rätt att: •Ta del av de handlingar och erhålla de upplysningar i övrigt som är av betydelse för skyddsverksamheten.

4 Skyddsombudet har rätt att: •Erhålla även sådana upplysningar om förhållanden av betydelse för arbetarskyddet som arbetsgivare inhämtat från utomstående myndighet eller konsultföretag.

5 Skyddsombudet har rätt att: •Direkt påkalla skyddskommitténs/samverkansgruppens behandling av ett ärende.

6 Skyddsombudet har rätt att: •Om visst arbete innebär omedelbar och alvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa och rättelse inte genast kan uppnås genom hänvändelse till arbetsgivare – bestämma att arbetet skall avbrytas i avvaktan på arbetsmiljöverkets ställningstagande.

7 Skyddsombudet har rätt att: •I de fall skyddsombudet utsetts till huvudskyddsombud eller sådant saknas - föra talan mot beslut av yrkesinspektionen och arbetarskyddsstyrelsen enligt 9 kap 3 § AML.

8 Skyddsombudet har rätt att: •Få del av arbetsskadestatistik samt inom det egna skyddsområdet anmälningar om arbetsskador.

9 Skyddsombudet har rätt att: •Ta del av övertidsjournal och befintlig statistik som rör jour och beredskapstid samt sjukfrånvaro

10 Skyddsombudet har rätt att: •Ha tillgång arbetshygieniska, tekniska, arbetsmedicinska och personalsociala utredningar samt handlingar i övrigt, som rör skyddsombudets verksamhet den mån detta ej strider mot gällande tystnadsplikts- och sekretessbestämmelse.

11 Skyddsombudet har rätt att: •Genom arbetsgivarens försorg erhålla biträdeshjälp i skälig omfattning för utskrift av framställningar, rapporter o dyl. som rör skyddsombudets verksamhet.


Ladda ner ppt "Skyddsombudet Har alltid rätt (och skulle dem ha fel har dem rätt i alla fall)"

Liknande presentationer


Google-annonser