Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skyddsombudets uppgifter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skyddsombudets uppgifter."— Presentationens avskrift:

1 Skyddsombudets uppgifter

2 Skyddsombudets uppgifter
Företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor.

3 Skyddsombudets uppgifter
Fortlöpande skaffa sig kännedom om förhållandena inom skyddsområdet.

4 Skyddsombudets uppgifter
Skaffa sig ingående kunskaper om de olika föreskrifter som rör arbetarskyddsverk – samheten.

5 Skyddsombudets uppgifter
Vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt över att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagens 3 kap 2a §.

6 Skyddsombudets uppgifter
Delta vid planering av nya eller ändrande lokaler, anordningar, arbetsprocesser och arbetsmetoder.

7 Skyddsombudets uppgifter
Delta vid planeringen av användningen av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall.

8 Skyddsombudets uppgifter
Delta vid upprättande av handlingsplaner enligt arbetsmiljölagens 3 kap 2a §

9 Skyddsombudets uppgifter
Ge vidareinformation till arbetstagare om aktuella frågor som rör arbetsmiljön.

10 Skyddsombudets uppgifter
Verka för att samtliga arbetstagare intresserar sig för och aktivt deltar i strävandena att skapa sunda och säkra arbetsförhållanden.

11 Skyddsombudets uppgifter
Till arbetsgivare, arbetsledare eller samverkansgrupp/skydds- kommitté framföra förslag till åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.


Ladda ner ppt "Skyddsombudets uppgifter."

Liknande presentationer


Google-annonser