Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Workshop - ÄLDRE Möten med äldre personer på olika arenor Katri Ståhlnacke Verksamhetschef Folktandvårdens Folkhälsoenhet. KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Workshop - ÄLDRE Möten med äldre personer på olika arenor Katri Ståhlnacke Verksamhetschef Folktandvårdens Folkhälsoenhet. KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa."— Presentationens avskrift:

1 Workshop - ÄLDRE Möten med äldre personer på olika arenor Katri Ståhlnacke Verksamhetschef Folktandvårdens Folkhälsoenhet. KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa Dr. odont vet

2 Varför behövs möten på andra arenor

3 Örebro Län 60 500 - Befolkning 65 år och äldre i Örebro län 19 000 – Patienter inom Folktandvården Ca 30 %

4 Nå utsatta grupper av äldre personer som inte tar del av befintlig verksamhet

5 Tandvårds- professionen Länsinvånarna Hälso- och sjukvård och omsorg KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa Uppdrag – att vara en samlande enhet i länet för alla typer av frågor som rör äldres munhälsa och tandvård

6 Nätverka, samverka, synas… Nätverka, samverka, synas…

7 Andra professioner: Folkhälsoteam/planerare i kommunerna - Områdesgrupper – olika samhällsaktörer - Hälso- och sjukvården och Omsorgen - Föreningsliv: Pensionärsföreningar – Patientföreningar – Anhörigföreningar – Kyrkor/Moskeér - ”Örebro-exempel”

8 Ringar på vattnet…

9 ”Folkhälsa för äldre” - samverkansgrupp… Seniorfestival-vecka… Peppar Peppar, minimässor… Seniorlotsar - hälsosamtal… Grupp syrianska äldre kvinnor… Psykisk ohälsa bland äldre…

10 Islossning för frågor om munhälsa och munvård…

11 Medskick… Kan vi utveckla befintliga mötesplatser för den äldre personen och vilka behov finns det av att skapa nya Hur ser det ut på den evidensbaserade fronten beträffande mötesplatser och insatser kring förebyggande och hälsofrämjande arbete riktade till äldre personer. Vad behöver vi utveckla

12 Tack för mig och nu över till Ewa Nyström - TAIK

13 Jämlik Hälsa En av tandvårdens stora utmaningar 2015-10-01 Ewa Nyström

14 Mariestadsprojektet

15 TAIK Tandhygienist anställd i kommun

16 Projektgruppen

17 Bakgrund  Kommunens ansvar  God omsorg  Funktionsnedsättning

18 Fortsättning bakgrund  Viktigt och angeläget med goda munvårdsvanor  Sviktande allmänhälsa  Nedsatt munhälsa

19 Mariestadsprojektet Syfte: Att skapa ett koncept för samverkan mellan tandvård och kommun För att: Stärka kompetens, rutiner och kvalitetssäkring inom kommunal omvårdnad med avseende på munvård Bedriva Folkhälsoarbete

20 Mariestadsprojektet Syftet är INTE att ersätta den uppsökande verksamhet som regionen upphandlat Folktandvård / Privattandvård

21 Patientverksamhet ?

22 Mariestadsprojektet Några arbetsuppgifter för TAIK ( tandhygienist i kommun) *) Utbildning av vård och omsorgspersonal *) Resurs och sakkunnig för MAS och biståndshandläggare *) Kvalitetssäkra munvårdsrutiner *) Rådgivare gentemot brukare, anhöriga och vårdcentr

23 Mariestadsprojektet Några arbetsuppgifter för TAIK ( tandhygienist i kommun) *) Utbildning av vård och omsorgspersonal *) Resurs och sakkunnig för MAS och biståndshandläggare *) Kvalitetssäkra munvårdsrutiner *) Rådgivare gentemot brukare, anhöriga och vårdcentrale

24 Mariestadsprojektet Några arbetsuppgifter för TAIK ( tandhygienist i kommun) *) Utbildning av vård och omsorgspersonal *) Resurs och sakkunnig för MAS och biståndshandläggare *) Kvalitetssäkra munvårdsrutiner *) Rådgivare gentemot brukare, anhöriga och vårdcentraler *) Samverka med folkhälsoplanerare

25 Mariestadsprojektet Några arbetsuppgifter för TAIK ( tandhygienist i kommun) *) Utbildning av vård och omsorgspersonal *) Resurs och sakkunnig för MAS och biståndshandläggare *) Kvalitetssäkra munvårdsrutiner *) Rådgivare gentemot brukare, anhöriga och vårdcentraler

26 Mariestadsprojektet Några arbetsuppgifter för TAIK ( tandhygienist i kommun) *) Utbildning av vård och omsorgspersonal *) Resurs och sakkunnig för MAS och biståndshandläggare *) Kvalitetssäkra munvårdsrutiner *) Rådgivare gentemot brukare, anhöriga och vårdcentraler *) Samverka med folkhälsoplaneraren

27 Några av TAIKs arbetsuppgifter *) Utbildning av vård och omsorgspersonal ROAG-bedömning, allm. munvård, palliativ munvård Utbildning nyanställda och vikarier *) Resurs och sakkunnig för MAS och biståndshandläggare *) Kvalitetssäkra munvårdsrutiner *) Rådgivare gentemot brukare, anhöriga och vårdcentraler *) Samverka med folkhälsoplaneraren *) Verka för bibehållen tandvårdskontakt

28 Oberoende Sköra Beroende Oberoende Sköra Beroende

29 Oberoende Sköra Beroende Förlust av tandvårdskontakt Akutbesök Bibehållen tandvårdskontakt 58% 42%

30 Mariestadsprojektet Några effektmål ? Ökad kompetens vad gäller munvård hos kommunens omvårdnadspersonal Ökat antal genomförda ROAG bedömningar i Senior Alert kvalitetsregister Beakta munvård vid biståndsbedömning och vårdplanering Ökad täckningsgrad vad gäller uppsökande verksamhet

31

32 Mariestadsprojektet Tidplan: Planering ht 2012/vt 2013 Start 1/10 2013 Avslut 30/9 2016 Projektrapport ht 2016

33 Tack för uppmärksamheten


Ladda ner ppt "Workshop - ÄLDRE Möten med äldre personer på olika arenor Katri Ståhlnacke Verksamhetschef Folktandvårdens Folkhälsoenhet. KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa."

Liknande presentationer


Google-annonser