Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Workshop - ÄLDRE Möten med äldre personer på olika arenor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Workshop - ÄLDRE Möten med äldre personer på olika arenor"— Presentationens avskrift:

1 Workshop - ÄLDRE Möten med äldre personer på olika arenor
Katri Ståhlnacke Verksamhetschef Folktandvårdens Folkhälsoenhet. KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa Dr. odont vet

2 Varför behövs möten på andra arenor

3 Örebro Län Ca 30 % 60 500 - Befolkning 65 år och äldre i Örebro län
– Patienter inom Folktandvården Ca 30 % Örebro län har antal personer över 65 år – Folktandvården har antal patienter över 65 år – Ska vi kunna nå den äldre populationen med ffa hälsofrämjande insatser så måste vi ut på andra arenor… Ca 30 % som vi når som patienter

4 Nå utsatta grupper av äldre personer som inte tar del av befintlig verksamhet
Örebro län har antal personer över 65 år – Folktandvården har antal patienter över 65 år – Ska vi kunna nå den äldre populationen med ffa hälsofrämjande insatser så måste vi ut på andra arenor… Ca 30 % som vi når som patienter

5 KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa
Tandvårds-professionen Länsinvånarna Hälso- och sjukvård och omsorg KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa Uppdrag – att vara en samlande enhet i länet för alla typer av frågor som rör äldres munhälsa och tandvård Gett oss en arena att agera utifrån Fått i uppdrag att vara en samlande enhet i länet för alla typer av frågor som rör äldres munhälsa och tandvård

6 Nätverka, samverka, synas…
Ut utanför klinikens väggar… klättra över muren Ur vår bekvämlighetszon… Nästla oss in i alla möjliga olika sammanhang….

7 ”Örebro-exempel” Andra professioner: Föreningsliv:
Folkhälsoteam/planerare i kommunerna - Områdesgrupper – olika samhällsaktörer - Hälso- och sjukvården och Omsorgen - Föreningsliv: Pensionärsföreningar – Patientföreningar – Anhörigföreningar – Kyrkor/Moskeér - Professioner: Folkhälsoteam – Gör väldigt mycket olika saker Områdesgrupper – ju stökigare ett bostadsområde är ju aktivare områdesgrupp Hälso- och Sjukvården o Omsorgen – Strokeenheter, Dagrehab, Avd på USÖ. GRP- Geriatrisk Riskprofil VC Kumla Föreningar: Pensionärsföreningar – 26 i Örebro län – 17 hittills fått besök i år Cinderella – 300 pensionärer, Vetgiriga Veteraner – Karlskoga Dövas pensionärsförening Patientföreningar – Reumatikerföreningen Anhörigföreningar- Utifrån sjukdomsgrupper - Utifrån ett specifikt särskilt boende Kyrkor-Moskeér

8 Ringar på vattnet… Knackat på en dörr så öppnar sig flera, sprider sig som ringar på vattnet

9 ”Folkhälsa för äldre” - samverkansgrupp… Seniorfestival-vecka…
Peppar Peppar, minimässor… Seniorlotsar - hälsosamtal… Grupp syrianska äldre kvinnor… Psykisk ohälsa bland äldre… Utgångspunkt ”Folkhälsa för äldre” för ca 4 år sedan Seniorfestival-vecka 4 gången nu på lördag Peppar-Peppar – Äldres säkerhet och sådant som främjar hälsa och livskvalitet Seniorlotsar – erbjuder hälsosamtal med alla 75 åringar. Samverkar med lotsarna så att de tar upp frågor om munhälsan, tandvårdskontakt och pratar fluor. Vi har utbildat lotsarna kring detta. Samma problem som alla andra – de som bäst behöver det kommer inte till samtalen. Men nu gruppinbjudan med 6 träffar där enskilda samtal erbjuds som en del… Syrianska äldre kvinnor som inte kan svenska. Sabbe – tanterna blev lyriska Psykisk ohälsa bland äldre

10 Islossning för frågor om munhälsa och munvård…
Positiv känsla - Det är en islossning på gång när det gäller frågor kring munhälsa/munvård. Från att ha varit en ”icke-fråga” till att nästan vara en ”het potatis”

11 Medskick… Kan vi utveckla befintliga mötesplatser för den äldre personen och vilka behov finns det av att skapa nya Hur ser det ut på den evidensbaserade fronten beträffande mötesplatser och insatser kring förebyggande och hälsofrämjande arbete riktade till äldre personer. Vad behöver vi utveckla Medskick till workshop-diskussionen

12 Tack för mig och nu över till Ewa Nyström - TAIK

13 En av tandvårdens stora utmaningar
Jämlik Hälsa En av tandvårdens stora utmaningar Ewa Nyström Kommunen har ett ansvar för god omsorg för kommuninnevånare som har behov av stöd och hjälp. God omsorg innefattar även munvård om behov finns för att hjälpa individen med daglig munvård. Funktionsnedsättning innebär ofta en ökad risk för karies och tandlossning.

14 Mariestadsprojektet

15 Tandhygienist anställd i kommun
Mariestadsprojektet TAIK Tandhygienist anställd i kommun

16 Projektgruppen

17 Funktionsnedsättning
Bakgrund Kommunens ansvar God omsorg Funktionsnedsättning Kommunen har ett ansvar för god omsorg för kommuninnevånare som har behov av stöd och hjälp. God omsorg innefattar även munvård om behov finns för att hjälpa individen med daglig munvård. Funktionsnedsättning innebär ofta en ökad risk för karies och tandlossning.

18 Fortsättning bakgrund
Viktigt och angeläget med goda munvårdsvanor Sviktande allmänhälsa Nedsatt munhälsa Sviktande allmänhälsa riskerar att munhälsan raseras med värk, tandförluster och sämre tuggförmåga som följd. Nedsatt munhälsa kan leda till hinder i social samvaro och minskad livskvalitet. Viktigt och angeläget med goda munvårdsvanor och förebyggande åtgärder när egenvården börjar svikta.

19 Mariestadsprojektet Syfte: Att skapa ett koncept för samverkan mellan tandvård och kommun För att: Stärka kompetens, rutiner och kvalitetssäkring inom kommunal omvårdnad med avseende på munvård Bedriva Folkhälsoarbete

20 Mariestadsprojektet Syftet är INTE att ersätta den uppsökande
verksamhet som regionen upphandlat Folktandvård / Privattandvård

21 Patientverksamhet ?

22 Mariestadsprojektet Några arbetsuppgifter för TAIK ( tandhygienist i kommun) *) Utbildning av vård och omsorgspersonal *) Resurs och sakkunnig för MAS och biståndshandläggare *) Kvalitetssäkra munvårdsrutiner *) Rådgivare gentemot brukare, anhöriga och vårdcentr

23 Mariestadsprojektet Några arbetsuppgifter för TAIK ( tandhygienist i kommun) *) Utbildning av vård och omsorgspersonal *) Resurs och sakkunnig för MAS och biståndshandläggare *) Kvalitetssäkra munvårdsrutiner *) Rådgivare gentemot brukare, anhöriga och vårdcentrale

24 Mariestadsprojektet Några arbetsuppgifter för TAIK ( tandhygienist i kommun) *) Utbildning av vård och omsorgspersonal *) Resurs och sakkunnig för MAS och biståndshandläggare *) Kvalitetssäkra munvårdsrutiner *) Rådgivare gentemot brukare, anhöriga och vårdcentraler *) Samverka med folkhälsoplanerare

25 Mariestadsprojektet Några arbetsuppgifter för TAIK ( tandhygienist i kommun) *) Utbildning av vård och omsorgspersonal *) Resurs och sakkunnig för MAS och biståndshandläggare *) Kvalitetssäkra munvårdsrutiner *) Rådgivare gentemot brukare, anhöriga och vårdcentraler

26 Mariestadsprojektet Några arbetsuppgifter för TAIK ( tandhygienist i kommun) *) Utbildning av vård och omsorgspersonal *) Resurs och sakkunnig för MAS och biståndshandläggare *) Kvalitetssäkra munvårdsrutiner *) Rådgivare gentemot brukare, anhöriga och vårdcentraler *) Samverka med folkhälsoplaneraren

27 Några av TAIKs arbetsuppgifter
*) Utbildning av vård och omsorgspersonal ROAG-bedömning, allm. munvård, palliativ munvård Utbildning nyanställda och vikarier *) Resurs och sakkunnig för MAS och biståndshandläggare *) Kvalitetssäkra munvårdsrutiner *) Rådgivare gentemot brukare, anhöriga och vårdcentraler *) Samverka med folkhälsoplaneraren *) Verka för bibehållen tandvårdskontakt

28 Oberoende Sköra Beroende

29 Oberoende Sköra Beroende Bibehållen tandvårdskontakt 58% 42%
Förlust av tandvårdskontakt Akutbesök

30 Mariestadsprojektet Några effektmål ?
Ökad kompetens vad gäller munvård hos kommunens omvårdnadspersonal Ökat antal genomförda ROAG bedömningar i Senior Alert kvalitetsregister Beakta munvård vid biståndsbedömning och vårdplanering Ökad täckningsgrad vad gäller uppsökande verksamhet

31

32 Mariestadsprojektet Tidplan: Planering ht 2012/vt 2013 Start 1/10 2013
Avslut 30/9 2016 Projektrapport ht 2016

33 Tack för uppmärksamheten


Ladda ner ppt "Workshop - ÄLDRE Möten med äldre personer på olika arenor"

Liknande presentationer


Google-annonser