Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En hälso- och sjukvård som utgår från behov Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En hälso- och sjukvård som utgår från behov Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa."— Presentationens avskrift:

1 En hälso- och sjukvård som utgår från behov Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

2 En hälso- och sjukvård som utgår från behov – vad vet vi – vad tror vi? Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa Blir tandhälsan bättre med fler tandläkare? Förbättras den psykiska hälsan genom mer pengar till psykiatrin? Leder fler insatser i sjukvården alltid till en bättre hälsa?

3 Vems behov? Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

4 Många tolkningar av begreppet behov - vilka ska vi använda?  Befolkningens förväntningar och synpunkter?  Befolkningens konsumtion av vård?  Professionens bedömning?  Patienters/brukares efterfrågan av insatser?  Organisationens Utbud och produktion?  Sjukdomsutvecklingen i samhället?  Befolkningens upplevda hälsa? Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

5 Förhållningssätt och agerande  Patientens ombudsman?  Vårdens beskyddare?  Förvaltningens försvarare?  Intresseorganisationers vapendragare?  Strukturers bevarande?  Anhörigas livlina?  Befolkningens företrädare? Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

6 Behovsstyrning Önskvärt hälsotillstånd Aktuellt hälsotillstånd Hälsogap Behov Mål Politik Profession Hur Vem Åtgärder? Optimalt hälsotillstånd

7 Visste du att… Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa Dödligheten i förebyggbara och behandlingsbara sjukdomar är betydligt högre hos personer med enbart grundskoleutbildning. Högutbildade med diagnosen epilepsi behandlas oftare av specialist jämfört med grundskoleutbildade. Kvinnor från utomeuropeiska länder som föder barn i Sverige har svårare förlossningar och mer komplikationer än svenska kvinnor. Det finns brister i tillgängligheten för personer med syn-, hörselnedsättning och kognitiva funktionsnedsättningar. Dessa brister riskerar att utestänga personer från att söka vård på samma villkor som övriga befolkningen. Transpersoner kan ha problem med att sjukvårdspersonal fokuserar på patientens könsidentitet istället för de fysiska eller psykiska problem som patienten sökt vård för. Personer med en psykiatrisk diagnos dör oftare i en behandlingsbar hjärt- och kärlsjukdom och drabbas oftare av allvarliga komplikationer vid diabetes (exempelvis amputation)

8 Dags för film Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa Behov

9 Att samtala kring  På vilket sätt får ni reda på vem som har störst behov?  Finns det någon särskilt utsatt grupp som du skulle vilja opinionsbilda kring? Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa


Ladda ner ppt "En hälso- och sjukvård som utgår från behov Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa."

Liknande presentationer


Google-annonser