Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Servitut och Gemensamhetsanläggning - samverkan mellan grannar Joakim Durefors Lantmäteriet i Gällivare 2015-09-23.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Servitut och Gemensamhetsanläggning - samverkan mellan grannar Joakim Durefors Lantmäteriet i Gällivare 2015-09-23."— Presentationens avskrift:

1 Servitut och Gemensamhetsanläggning - samverkan mellan grannar Joakim Durefors Lantmäteriet i Gällivare 2015-09-23

2 Servitut Rätt att ha exempelvis väg på annans mark Rätten är knuten till fastigheter ej till personer

3

4 Vad är gemensamhetsanläggning? Anläggning till nytta för flera fastigheter t.ex. väg, vatten, avlopp, badplats m m Ägs gemensamt av flera fastigheter Fastighetsägarna samverkar och har regler för att bygga och sköta anläggningen

5 Varför gemensamhetsanläggning? Ekonomiska fördelar att bygga och att sköta Tydliga regler, både för investeringar och framtida kostnader för förvaltning Fastigheterna är anslutna, inte fastighetsägaren – gäller även för framtida ägare Fastighetsägarna beslutar själva Gäller tills den ändras eller upphävs av myndighet

6 Gemensamhetsanläggning bildas vid lantmäteriförrättning Lantmäteriet är en opartisk myndighet Förrättningslantmätaren utreder, prövar ärendet och fattar beslut Berörda involveras Besluten redovisas offentligt och kan överklagas

7 Förvalta – att bygga och sköta Delägarförvaltning - få deltagare, enkla förhållanden Föreningsförvaltning - samfällighetsförening

8


Ladda ner ppt "Servitut och Gemensamhetsanläggning - samverkan mellan grannar Joakim Durefors Lantmäteriet i Gällivare 2015-09-23."

Liknande presentationer


Google-annonser