Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stadsdirektörens förslag GRUNDER FÖR BUDGETARBETET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stadsdirektörens förslag GRUNDER FÖR BUDGETARBETET."— Presentationens avskrift:

1 Stadsdirektörens förslag GRUNDER FÖR BUDGETARBETET

2 Stadsdirektörens förslag Inkomster enligt inkomstgrupp 2008 sammanlagt 3 704,6 mn euro

3 Stadsdirektörens förslag Verksamhetsutgifter enligt utgiftsslag 2008, sammanlagt 3 678,9 mn euro

4 Stadsdirektörens förslag Utgifter i driftsekonomidelen enligt rotel 2008 sammanlagt 3 678,9 mn euro

5 Stadsdirektörens förslag Investeringar 2008 sammanlagt 812,8 mn euro Kalvot/TA2008ru/28.9.2007

6 Stadsdirektörens förslag Investeringar 1990 - 2010 inklusive affärsverkens investeringar (2007 prisnivå) *Prognos 2/2007

7 Stadsdirektörens förslag Investeringar 1990 - 2010 inklusive affärsverkens investeringar (2007 prisnivå)

8 Stadsdirektörens förslag Resultaträkning, mn euro (utan de kommunala affärsverken)

9 Stadsdirektörens förslag 1) Utan de fonder som utgör självständiga balansräkningsenheter Resultaträkning, mn euro (omfattar verken och affärsverken 1 )

10 Finansieringskalkyl, mn euro (utan de kommunala affärsverken) Stadsdirektörens förslag

11 Finansieringskalkyl, mn euro (omfattar verken och affärsverken) Stadsdirektörens förslag

12 Skatteintäkter och statsandelar, mn euro

13 Stadsdirektörens förslag Verksamhetsintäkter, mn euro

14 Stadsdirektörens förslag Verksamhetsutgifter enligt utgiftsslag, mn euro

15 Stadsdirektörens förslag Utgifter i driftsekonomidelen enligt rotel, mn euro

16 Stadsdirektörens förslag Investeringar 2006 - 2010 mn euro 1) Då de beviljade överskridningsrätterna beaktas uppgår det disponibla anslaget till 461,1 mn euro

17 Stadsdirektörens förslag De största investeringsprojekten 2008

18 Stadsdirektörens förslag De största investeringsprojekten 2008 - 2010

19 Stadsdirektörens förslag Husbyggnad, de största ny- och tillbyggnadsprojekten 2008

20 Stadsdirektörens förslag Husbyggnad, de största reparationsprojekten 2008

21 Stadsdirektörens förslag Socialverket

22 Stadsdirektörens förslag Socialverket

23 Stadsdirektörens förslag Socialverket


Ladda ner ppt "Stadsdirektörens förslag GRUNDER FÖR BUDGETARBETET."

Liknande presentationer


Google-annonser