Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2011 Presskonferens 8.2.2012 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2011 Presskonferens 8.2.2012 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma."— Presentationens avskrift:

1 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2011 Presskonferens 8.2.2012 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

2 -22,84 17,53 9,78 2009 2011 BSP 2011 BSP 2,8 4,2 6,8 2010 6,877,7 1,8037,3 -1,662,2 0,29 Md euro: -3,3111,8 2,15-15,3 3,5213,2 8.2.2012 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma -23,48 18,27 10,45 2010 7,40 2,47 -1,70 1,83* -3,70* 1,82 3,98 Centrala poster i kommunernas bokslut åren 2009-2011 Exkl. Åland, inkl. särredovisade affärsverk. Källa: Statistikcentralen * Inkluderar en bokföringsmässig vinst på ca. 950 miljoner euro som huvudstadsregionens kommuner erhållit p.g.a. grundandet av samkommunen Helsinforsregionens miljötjänster (HRM) Affären påverkar även investeringsutgifterna. Förändring, % Skatteinkomster Lånestock 31.12. Statsandelar Årsbidrag Avskrivnigar och nedskrivn. Räkenskapsperiodens resultat Verksamhetsbidrag Investeringsutgifter Ökning av långfristiga lån Likvida medel 31.12. -24,70 18,98 11,20 7,64 2,10 -1,72 0,50 -3,47 1,76 3,94 5,2 3,9 7,2 3,3 -15,0 1,1 -6,2 -3,3 -1,1

3 1,11 213 52 -0,05 7,05 1 347 416 2005 1,72 327 74 1,02 7,67 1 461 415 2006 2,02 382 81 0,74 8,15 1 545 400 20072011 BSP 1,92 362 66 0,61 8,63 1 629 399 2008 90393130 1,80 337 69 0,29 9,78 1 838 332 2009 24 8.2.2012 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 13479525729 251180134128108 326243181178117 77118135122108 2,10 390 77 0,50 11,20 2 085 320 2010 22 123 122 * Inkluderar en bokföringsmässig vinst på ca. 950 miljoner euro som huvudstadsregionens kommuner erhållit p.g.a. grundandet av samkommunen Helsinforsregionens miljötjänster (HRM) 1) Egen anskaffningsutgift för investeringar som är föremål för avskrivningar Uppgifter om kommunernas ekonomi åren 2005-2011 Exkl. Åland, inkl. särredovisade affärsverk. Källa: Statistikcentralen Årsbidrag: Md euro euro/invånare % av investeringar som avskrivs 1) Årets resultat, md euro Md euro Lånestock: euro/invånare Antal kommuner sammanlagt Årsbidrag negativt Årsbidrag < avskrivningar % av avskrivnigar Antal kommuner (resp. års kommunindelning) : Antal kommuner (kommunindelningen 2011) : Årsbidrag negativt Årsbidrag < avskrivningar 2,47 461 99 1,83 2) 10,46 1 956 326 6 7 50 55 145

4 8.2.2012 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kommunernas årsbidrag 1997-2011, €/inv. Enligt kommunstorlek (exkl. Åland) Källa: Statistikcentralen, år 2011 enligt bokslutsprognoser.

5 Kommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar Fasta Finland, €/invånare 8.2.2012 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 1) År 2010 inkluderar poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) Källa: Statistikcentralen, år 2011 enligt bokslutsprognoser.

6 8.2.2012 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2011 enligt bokslutsprognoser. Kommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar Kommuner med under 6000 invånare (exkl.Åland), €/inv.

7 8.2.2012 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2011 enligt bokslutsprognoser. Kommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar Kommuner med 6001-20 000 invånare (exkl. Åland), €/inv.

8 8.2.2012 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2011 enligt bokslutsprognoser. Kommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar Kommuner med 20 001-100 000 invånare, €/inv.

9 8.2.2012 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2011 enligt bokslutsprognoser. Kommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar Kommuner med över 100 000 invånare, €/inv. 1) År 2010 inkluderar poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)

10 8.2.2012 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2011 enligt bokslutsprognoser. 1) År 2010 inkluderar poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) Kommunernas och samkommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar, md €

11 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Sedan år 1997 har inte kommunsektorns årsbidrag ett enda år räckt till för att täcka investeringsutgifterna för anläggnings- tillgångar som skall avskrivas. Det har uppstått ett s.k. inkomst- finansieringsunderskott som kommunerna har täckt genom att sälja egendom och framför allt med lån. Det samlade underskottet i inkomstfinansieringen åren 1997-2011 är över 10 miljarder euro. Kommunesektorns skuldbörda har under samma period ökat ca. 8,5 miljarder euro. Tillgångar som skall avskrivas = t.ex. gator, skolor, daghem, ledningsnät. Tillgångar som inte avskrivs = jord- och vattenområden, placeringar. Underskott i inkomstfinansieringen

12 8.2.2012 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2011 enligt bokslutsprognoser. 1) Årsbidrag – egen anskaffningsutgift för investeringar som avskrivs Kommunsektorns kumulativa inkomstfinansieringsunderskott samt förändring i lånestocken från år 1997, md €

13 8.2.2012 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kommunernas kumulativa inkomstfinansieringsunderskott 1) 1997-2011 enligt kommunstorlek (ekxl. Åland), €/inv. 1) Årsbidrag – egen anskaffningsutgift för investeringar som avskrivs Källa: Statistikcentralen, år 2011 enligt bokslutsprognoser.

14 - 2000 Fasta Finland 40001-100000 10001- 20000 2001- 6000 20001- 40000 100001- 6001- 10000 8.2.2012 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2011 enligt bokslutsprognoser. Antal invånare 31.12.2011 (förhandsuppgift) Kommunernas årsbidrag enligt kommunstorlek Årsbidrag i procent av avskrivningar 2009-2011

15 - 2000 Fasta Finland 40001-100000 10001- 20000 2001- 6000 20001- 40000 100001- 6001- 10000 8.2.2012 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kommunernas årsbidrag enligt kommunstorlek 2011 (BSP) Årsbidrag i % av avskrivningar och investeringar som avskrivs 1) I % av egen anskaffningsutgift för investeringar som avskrivs 1) I % av avskrivningar 1) (Investeringsutgifter– inköp av land- och vattenområden – inköp av aktier och andelar) – finansieringsandelar för investeringar Antal invånare 31.12.2011 (förhandsuppgift) Källa: Statistikcentralen

16 2011*2010Fasta Finland: Kommunernas årsbidrag enligt landskap Årsbidrag i procent av avskrivningar åren 2010-2011 8.2.2012 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2011 enligt bokslutsprognoser.

17 % av avskrivningar% av i.s.avsFasta Finland: 8.2.2012 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma I % av egen anskaffningsutgift för investeringar som avskrivs 1) I % av avskrivningar 1) (Investeringsutgifter– inköp av land- och vattenområden – inköp av aktier och andelar) – finansieringsandelar för investeringar Kommunernas årsbidrag enligt landskap 2011 (BSP) Årsbidrag i % av avskrivningar och investeringar som avskrivs 1) Källa: Statistikcentralen

18 8.2.2012 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kommunernas och samkommunernas lånestock och likvida medel 1991-2011, md € Källa: Statistikcentralen, år 2011 enligt bokslutsprognoser.

19 - 2000 Fasta Finland 40001-100000 10001- 20000 2001- 6000 20001- 40000 100001- 6001- 10000 8.2.2012 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2011 enligt bokslutsprognoser. Antal invånare 31.12.2011 (förhandsuppgift) Kommunernas lånestock enligt kommunstorlek åren 2009-2011, euro/invånare

20 2011*2010Fasta Finland: 8.2.2012 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2011 enligt bokslutsprognoser. Kommunernas lånestock enligt landskap åren 2010-2011, euro/invånare

21 2009 3,3 4,6 -22,41 0,5 7,5 0,20 2,31 -2,04 0,16 0,43 4,0 3,9 -25,13 1,7 6,0 0,10 2,50 -2,30 0,15 0,35 2012** 8,2 2,4 -22,95 4,2 7,5 0,19 3,02 -2,15 1,06 1) 1,93 1) 2010 10,07 -32,48 11,62 -36,75 10,90 -33,85 17,61 6,91 19,39 8,14 18,35 7,43 8.2.2012 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 2,5 5,4 -24,18 3,9 3,4 0,07 2,64 -2,20 0,13 0,57 2011* 11,17 -35,35 19,07 7,68 Förändring, %: Kommunernas och samkommunernas resultaträkning för åren 2009-2012, md € Verksamhetsinkomster Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Finansieringsposter, netto Årsbidrag Avskrivningar Extraordinära poster, netto Årets resultat Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Skatteinkomster Statsandelar 1) Inkluderar en bokföringsmässig vinst på ca. 950 miljoner euro som huvudstadsregionens kommuner erhållit p.g.a. grundandet av samkommunen Helsinforsregionens miljötjänster (HRM) Källa: Åren 2009-2010 Statistikcentralen. År 2011 Statistikcentralen och Kommunförbundet År 2012 uppskattning Kommunförbundet 4,24,04,24,4 Verksamhetsutgifter

22 2009 2,31 0,16 -0,39 -3,99 0,24 0,67 -1,00 -0,16 2,40 -1,30 0,19 0,05 0,18 4,22 10,88 2010 3,02 1,06 1) -1,38 1) -5,69 1) 0,26 2,41 1) -0,32 -1,17 1) 3,21 1) -1,28 0,05 0,05 1) 0,54 4,76 11,67 2012** 2,50 0,15 -0,40 -4,10 0,20 0,60 -1,05 -0,10 2,40 -1,50 0,00 -0,25 4,46 13,51 8.2.2012 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 2011* 2,64 0,13 -0,40 -4,14 0,18 0,64 -0,95 -0,19 2,03 -1,40 -0,06 0,52 -0,05 4,71 12,61 1) Beloppen inkluderar poster i anslutning till grundandet av HRM. Posternas effekter på hela kommunsektorns finansiella ställning är neutral. Kommunernas och samkommunernas finansieringskalkyl för åren 2009-2012, md € Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag Extraordinära poster, netto Korrektivposter till internt tillförda medel Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter Finansieringsandelar för invester. Försäljning av tillgångar Verksamhetens och investering. kassaflöde Kassaflödet för finansieringens del Förändr. av utgivna lån Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändr. av kortfristiga lån Övriga förändringar Förändring av likvida medel Likvida medel 31.12. Lånestock 31.12. Källa: Åren 2009-2010 Statistikcentralen. År 2011 Statistikcentralen och Kommunförbundet År 2012 uppskattning Kommunförbundet


Ladda ner ppt "Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2011 Presskonferens 8.2.2012 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma."

Liknande presentationer


Google-annonser