Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2011 Presskonferens 8.2.2012 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2011 Presskonferens 8.2.2012 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma."— Presentationens avskrift:

1 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2011 Presskonferens Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

2 -22,84 17,53 9, BSP 2011 BSP 2,8 4,2 6, ,877,7 1,8037,3 -1,662,2 0,29 Md euro: -3,3111,8 2,15-15,3 3,5213, Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma -23,48 18,27 10, ,40 2,47 -1,70 1,83* -3,70* 1,82 3,98 Centrala poster i kommunernas bokslut åren Exkl. Åland, inkl. särredovisade affärsverk. Källa: Statistikcentralen * Inkluderar en bokföringsmässig vinst på ca. 950 miljoner euro som huvudstadsregionens kommuner erhållit p.g.a. grundandet av samkommunen Helsinforsregionens miljötjänster (HRM) Affären påverkar även investeringsutgifterna. Förändring, % Skatteinkomster Lånestock Statsandelar Årsbidrag Avskrivnigar och nedskrivn. Räkenskapsperiodens resultat Verksamhetsbidrag Investeringsutgifter Ökning av långfristiga lån Likvida medel ,70 18,98 11,20 7,64 2,10 -1,72 0,50 -3,47 1,76 3,94 5,2 3,9 7,2 3,3 -15,0 1,1 -6,2 -3,3 -1,1

3 1, ,05 7, , ,02 7, , ,74 8, BSP 1, ,61 8, , ,29 9, Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma , ,50 11, * Inkluderar en bokföringsmässig vinst på ca. 950 miljoner euro som huvudstadsregionens kommuner erhållit p.g.a. grundandet av samkommunen Helsinforsregionens miljötjänster (HRM) 1) Egen anskaffningsutgift för investeringar som är föremål för avskrivningar Uppgifter om kommunernas ekonomi åren Exkl. Åland, inkl. särredovisade affärsverk. Källa: Statistikcentralen Årsbidrag: Md euro euro/invånare % av investeringar som avskrivs 1) Årets resultat, md euro Md euro Lånestock: euro/invånare Antal kommuner sammanlagt Årsbidrag negativt Årsbidrag < avskrivningar % av avskrivnigar Antal kommuner (resp. års kommunindelning) : Antal kommuner (kommunindelningen 2011) : Årsbidrag negativt Årsbidrag < avskrivningar 2, ,83 2) 10,

4 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kommunernas årsbidrag , €/inv. Enligt kommunstorlek (exkl. Åland) Källa: Statistikcentralen, år 2011 enligt bokslutsprognoser.

5 Kommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar Fasta Finland, €/invånare Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 1) År 2010 inkluderar poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) Källa: Statistikcentralen, år 2011 enligt bokslutsprognoser.

6 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2011 enligt bokslutsprognoser. Kommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar Kommuner med under 6000 invånare (exkl.Åland), €/inv.

7 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2011 enligt bokslutsprognoser. Kommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar Kommuner med invånare (exkl. Åland), €/inv.

8 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2011 enligt bokslutsprognoser. Kommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar Kommuner med invånare, €/inv.

9 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2011 enligt bokslutsprognoser. Kommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar Kommuner med över invånare, €/inv. 1) År 2010 inkluderar poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)

10 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2011 enligt bokslutsprognoser. 1) År 2010 inkluderar poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) Kommunernas och samkommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar, md €

11 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Sedan år 1997 har inte kommunsektorns årsbidrag ett enda år räckt till för att täcka investeringsutgifterna för anläggnings- tillgångar som skall avskrivas. Det har uppstått ett s.k. inkomst- finansieringsunderskott som kommunerna har täckt genom att sälja egendom och framför allt med lån. Det samlade underskottet i inkomstfinansieringen åren är över 10 miljarder euro. Kommunesektorns skuldbörda har under samma period ökat ca. 8,5 miljarder euro. Tillgångar som skall avskrivas = t.ex. gator, skolor, daghem, ledningsnät. Tillgångar som inte avskrivs = jord- och vattenområden, placeringar. Underskott i inkomstfinansieringen

12 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2011 enligt bokslutsprognoser. 1) Årsbidrag – egen anskaffningsutgift för investeringar som avskrivs Kommunsektorns kumulativa inkomstfinansieringsunderskott samt förändring i lånestocken från år 1997, md €

13 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kommunernas kumulativa inkomstfinansieringsunderskott 1) enligt kommunstorlek (ekxl. Åland), €/inv. 1) Årsbidrag – egen anskaffningsutgift för investeringar som avskrivs Källa: Statistikcentralen, år 2011 enligt bokslutsprognoser.

14 Fasta Finland Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2011 enligt bokslutsprognoser. Antal invånare (förhandsuppgift) Kommunernas årsbidrag enligt kommunstorlek Årsbidrag i procent av avskrivningar

15 Fasta Finland Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kommunernas årsbidrag enligt kommunstorlek 2011 (BSP) Årsbidrag i % av avskrivningar och investeringar som avskrivs 1) I % av egen anskaffningsutgift för investeringar som avskrivs 1) I % av avskrivningar 1) (Investeringsutgifter– inköp av land- och vattenområden – inköp av aktier och andelar) – finansieringsandelar för investeringar Antal invånare (förhandsuppgift) Källa: Statistikcentralen

16 2011*2010Fasta Finland: Kommunernas årsbidrag enligt landskap Årsbidrag i procent av avskrivningar åren Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2011 enligt bokslutsprognoser.

17 % av avskrivningar% av i.s.avsFasta Finland: Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma I % av egen anskaffningsutgift för investeringar som avskrivs 1) I % av avskrivningar 1) (Investeringsutgifter– inköp av land- och vattenområden – inköp av aktier och andelar) – finansieringsandelar för investeringar Kommunernas årsbidrag enligt landskap 2011 (BSP) Årsbidrag i % av avskrivningar och investeringar som avskrivs 1) Källa: Statistikcentralen

18 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kommunernas och samkommunernas lånestock och likvida medel , md € Källa: Statistikcentralen, år 2011 enligt bokslutsprognoser.

19 Fasta Finland Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2011 enligt bokslutsprognoser. Antal invånare (förhandsuppgift) Kommunernas lånestock enligt kommunstorlek åren , euro/invånare

20 2011*2010Fasta Finland: Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2011 enligt bokslutsprognoser. Kommunernas lånestock enligt landskap åren , euro/invånare

21 2009 3,3 4,6 -22,41 0,5 7,5 0,20 2,31 -2,04 0,16 0,43 4,0 3,9 -25,13 1,7 6,0 0,10 2,50 -2,30 0,15 0, ** 8,2 2,4 -22,95 4,2 7,5 0,19 3,02 -2,15 1,06 1) 1,93 1) ,07 -32,48 11,62 -36,75 10,90 -33,85 17,61 6,91 19,39 8,14 18,35 7, Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 2,5 5,4 -24,18 3,9 3,4 0,07 2,64 -2,20 0,13 0, * 11,17 -35,35 19,07 7,68 Förändring, %: Kommunernas och samkommunernas resultaträkning för åren , md € Verksamhetsinkomster Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Finansieringsposter, netto Årsbidrag Avskrivningar Extraordinära poster, netto Årets resultat Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Skatteinkomster Statsandelar 1) Inkluderar en bokföringsmässig vinst på ca. 950 miljoner euro som huvudstadsregionens kommuner erhållit p.g.a. grundandet av samkommunen Helsinforsregionens miljötjänster (HRM) Källa: Åren Statistikcentralen. År 2011 Statistikcentralen och Kommunförbundet År 2012 uppskattning Kommunförbundet 4,24,04,24,4 Verksamhetsutgifter

22 2009 2,31 0,16 -0,39 -3,99 0,24 0,67 -1,00 -0,16 2,40 -1,30 0,19 0,05 0,18 4,22 10, ,02 1,06 1) -1,38 1) -5,69 1) 0,26 2,41 1) -0,32 -1,17 1) 3,21 1) -1,28 0,05 0,05 1) 0,54 4,76 11, ** 2,50 0,15 -0,40 -4,10 0,20 0,60 -1,05 -0,10 2,40 -1,50 0,00 -0,25 4,46 13, Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 2011* 2,64 0,13 -0,40 -4,14 0,18 0,64 -0,95 -0,19 2,03 -1,40 -0,06 0,52 -0,05 4,71 12,61 1) Beloppen inkluderar poster i anslutning till grundandet av HRM. Posternas effekter på hela kommunsektorns finansiella ställning är neutral. Kommunernas och samkommunernas finansieringskalkyl för åren , md € Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag Extraordinära poster, netto Korrektivposter till internt tillförda medel Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter Finansieringsandelar för invester. Försäljning av tillgångar Verksamhetens och investering. kassaflöde Kassaflödet för finansieringens del Förändr. av utgivna lån Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändr. av kortfristiga lån Övriga förändringar Förändring av likvida medel Likvida medel Lånestock Källa: Åren Statistikcentralen. År 2011 Statistikcentralen och Kommunförbundet År 2012 uppskattning Kommunförbundet


Ladda ner ppt "Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2011 Presskonferens 8.2.2012 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma."

Liknande presentationer


Google-annonser