Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomiska nyckeltal Åland 2011. 1. Årsbidrag och avskrivningar i euro per inv. 2. Årsbidraget i % av avskrivningarna 1. Årsbidraget  Anger hur mycket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomiska nyckeltal Åland 2011. 1. Årsbidrag och avskrivningar i euro per inv. 2. Årsbidraget i % av avskrivningarna 1. Årsbidraget  Anger hur mycket."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomiska nyckeltal Åland 2011

2 1. Årsbidrag och avskrivningar i euro per inv. 2. Årsbidraget i % av avskrivningarna 1. Årsbidraget  Anger hur mycket internt tillförda medel som återstår att användas för investeringar, placeringar och amorteringar efter det att de löpande utgifterna har betalats. 2. Årsbidrag i % av avskrivningarna.  Grundantagandet är att den interna finansieringen är tillräcklig, om årsbidraget är minst lika stort som avskrivningarna på anläggningstillgångarna, dvs. 100 %.  Tal under 100 % visar att inte den interna finansieringen räcker till

3 3. Låneskötselbidrag 4. Soliditet 5. Relativ skuldsättningsgrad, % 3. Låneskötselbidrag  Nyckeltalet anger hur den interna finansieringen räcker till för betalning av ränta på främmande kapital och amorteringar på lån. Den interna finansieringen har varit tillräcklig för skötseln av lånen om nyckeltalet är 1 eller större. 4. Soliditet, %  Nyckeltalet mäter kommunens soliditet, förmåga att bära underskott och dess kapacitet att klara av sina åtaganden på lång sikt. 5. Relativ skuldsättningsgrad i %  Nyckeltalet anger hur stor del av kommunens driftsinkomster som skulle behövas för återbetalning av det främmande kapitalet. Driftsinkomsterna består av räkenskapsperiodens verksamhetsintäkter, skatteinkomster och landskapsandelar för driftsekonomin.

4 6. Kassamedel €/ inv. 7. Likviditet, kassadagar 8. Finansieringsförmögenhet €/ inv. 7. Likviditet  Nyckeltalet anger hur många dagars kassautbetalningar som kan täckas med kommunens kassamedel.  Kassautbetalning = Verksamhetskostnader - Tillverkning för eget bruk + Ränteutgifter + Övriga finansiella kostnader + Investeringsutgifter + Ökning av utgivna lån + Minskning (amorteringar) av långfristiga lån

5 Årsbidrag och avskrivningar i euro per inv. och Årsbidraget i % av avskrivningarna

6 Låneskötselbidrag, Soliditet och Relativ skuldsättningsgrad

7 Kassamedel per invånare och antal kassadagar


Ladda ner ppt "Ekonomiska nyckeltal Åland 2011. 1. Årsbidrag och avskrivningar i euro per inv. 2. Årsbidraget i % av avskrivningarna 1. Årsbidraget  Anger hur mycket."

Liknande presentationer


Google-annonser