Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning på Södersjukhuset

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning på Södersjukhuset"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning på Södersjukhuset
Här kommer en kort introduktion till avdelningen.

2 Vad har vi för patienter hos oss?
Ortopedpatienter inom elektiv/planerad vård. Vanligast är protesoperationer i höft, knä, axel samt planerad ryggkirurgi.

3 Vårdförloppet Patienten får en kallelse med inskrivnings- och operationstid hemskickad. Med kallelsen följer en patientbroschyr innehållande information om ingreppet, tiden före operationen, tiden på avdelningen samt tiden efter hemgång. Denna broschyr skall användas i kommunikationen med patienten under hela vårdtiden samt vid utskrivningssamtalet.

4 Patientbroschyren

5 Inskrivningsmottagningen
Patienterna som kommer till avdelningen är inskrivna 1-3 veckor före den planerade operationen. De har på inskrivningsmottagningen träffat ortopedläkare, narkosläkare, arbetsterapeut, sjuksköterska samt fysioterapeut och är väl insatta i sitt ingrepp och efterförloppet av detta. Här tas också planerade generella blodprover, EKG (hjärtsjuka och patienter över 60 år) och blodtryck. Här ges också information om eventuella hjälpmedel samt planerad vårdtid.

6 Dag 1 Patienten kommer vanligen in på operationsdagens morgon. Ibland kommer de kvällen före. Oftast beror detta på behov av hjälp med dusch, extra provtagning eller lång resväg. Första patienten (nr 1), ska vara nere på operation kl. 07:30 utom på onsdagar då patienten ska vara nere kl. 08:30. De övriga patienterna rings ner till operation när det är dags. Innan patienterna åker ner ska de ha duschat med antibakteriell tvål. De får smärtlindrande läkemedel i förebyggande syfte. Dessutom ska en checklista fyllas i så att allt är klart för operation. De som opereras som nummer 2 eller 3 ska ha infart och dropp.

7 På avdelningen erbjuds patienten fika eller mat. Mews-kontroller tas.
Patienterna är borta på operation och uppvakningsavdelningen (UVA) mellan ca. 3 – 6 timmar beroende på typ av operation och hur de mår. När patienten är klar att hämtas ringer sjuksköterskan på UVA. Handledare och student går ner och hämtar patienten och får då rapport om patientens tillstånd. På avdelningen erbjuds patienten fika eller mat. Mews-kontroller tas. Observation av förband, KAD, urinmängd, smärta samt ev. drän. Bromage samt distalstatus kollas. Om bedövningen har släppt och patienten mår bra kan hen prova att stå/gå upp med hjälp av gåbord under kvällen tillsammans med teamet och handledaren.

8 Dag 2 Morgonarbetet består av att teamet ser till att alla patienterna får läkemedel och frukost Alla patienter smärtskattas. MEWS. Dag 2 tas även k-Hb. Teamet hjälper patienten med mobilisering och morgontoalett. Patientansvarig läkare (PAL) kommer och besöker patienten. Försök att vara med och lyssna. En del av patienterna röntgas. Interprofessionellt samarbete kring patienterna samt yrkesspecifikt arbete såsom mobilisering, läkemedelsgenomgång, utprovning av hjälpmedel, omvårdnad och kommunikation med patienten om den fortsatta vården etc.

9 Dag 3 och 4 Morgonarbete som dag 2.
Morgonarbete som dag 2. Röntgen för de patienter som inte röntgats. Interprofessionellt samarbete kring patienterna samt yrkesspecifika uppgifter som dag 2. Planera för utskrivningssamtalet och förbereda hemgångsinformation. Prata med patienten om hemgång. Uppmana hen att använda patientbroschyren.

10 VANLIGA LÄKEMEDEL Läkemedel för smärtlindring som vanligen används hos oss är: T. Alvedon - Paracetamol. T. Oxycontin/Oxycodone – långtidsverkande opioid. K. Oxynorm - snabbverkande/korttidsverkande opioid. Iv. Morfin - vb. snabbverkande/korttidsverkande opioid. Övriga läkemedel som vi använder är: Sc. Innohep eller T. Xarelto - blodproppförebyggande läkemedel. P. Movicol - tarmreglerande läkemedel. T. Primperan - mot illamående.

11 Generell tankegång kan vara:
SMÄRTSKATTNING Smärtskattning enl NRS (Numeric Rating Scale). Smärtan skattas mellan 0-10. Generell tankegång kan vara: 3 och < 3 är ”acceptabelt”. 4 – 6 ges smärtlindring per os. 7 – 10 ges smärtlindring intravenöst. Smärtskattning och smärtupplevelsen är en individuell upplevelse och går inte alltid att behandla utifrån siffror utan får behandlas från fall till fall.

12 ROND Varje förmiddag kl har vi sittrond där vi går igenom alla patienterna på avdelningen. Tanken är att studentteamet leder och driver ronden utifrån de olika professionerna och handledarna finns med som stöd. Ett förslag på rondstruktur finns på KUA – expeditionen.

13 Restriktioner efter operation
Många patienter har rörelserestriktioner efter sin operation. Restriktionerna finns i operationsjournalen eller på ”lila lappen” som följer med patienten upp från operation. Generellt efter en höftprotesoperation får patienten inte flektera/böja mer än 90 grader i höften, inte adducera över meddellinjen samt ska hålla foten rakt fram. Efter en knäplastikoperation brukar patienten få belasta och röra fritt med gånghjälpmedel.

14 Glöm inte patientbroschyren!
Utskrivning Innan patienten går hem ska ett utskrivningssamtal göras tillsammans med patienten. Patienten får också en del informationsmaterial med hem. Om patienten går till en rehabiliteringsavdelning behövs oftast ett kortare utskrivningssamtal. Informationsmaterialet blir också mindre. Glöm inte patientbroschyren!

15 Viktiga begrepp att känna till
MEWS Bromage Distalstatus Miktion

16 MEWS Modified Early Warning Score
Mätning av andningsfrekvens, puls, blodtryck, temp, CNS - medvetandegrad och urinproduktion. Mäts första postoperativa dygnet tre gånger, med start när patienten kommer till avdelningen, därefter två gånger/dygn. Vid Mewsvärden >4 kontaktas ansvarig ortoped/avdelningsläkare, därefter eventuellt Mig- teamet.

17 MEWS

18 Bromage Motorisk blockad enligt Bromage mäts efter spinalanestesi. Detta görs för att tidigt upptäcka komplikationer efter spinalanestesin. 0 = Full rörlighet i höft, knä och fot 1 = Kan röra knä och fotled, men ej lyfta benet 2 = Kan röra fotled 3 = Kan inte röra knä och fotled

19 Distalstatus Görs efter operation för att säkerställa att inte någon skada uppstått på nerv eller blodcirkulation distalt om skadan.

20 Miktion De flesta patienter som opereras under spinalanestesi får en KAD. Morgonen efter operation avvecklas denna. Då är det viktigt att urinscanna dessa patienter för att se till att miktionen kommer igång. Urinscanning utförs enligt schema tills < 200 ml i blåsan efter spontan miktion.

21 Handledare på KUA: På avdelningen jobbar handledare inom de olika professionerna. Läkarhandledare är Eva Samnegård Fysioterapeuthandledare är Elisabeth Bohman. Arbetsterapeuthandledare är Lisa Bergström. Sjuksköterskehandledare är Ulla-Kari Edberg, Ana Elizondo, Anki Cardholm, Anna Heinius, Tina Warfvinge, Lana Zelic och Emelie Linderstål Yrkesspecifik handledning: vardagar 8-16. Övrig tid finns alltid teamhandledare på plats.


Ladda ner ppt "Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning på Södersjukhuset"

Liknande presentationer


Google-annonser