Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På arbetsplatsen.  Stora krav på den anställde  Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön  Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2)  Alla på arbetsplatsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På arbetsplatsen.  Stora krav på den anställde  Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön  Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2)  Alla på arbetsplatsen."— Presentationens avskrift:

1 På arbetsplatsen

2  Stora krav på den anställde  Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön  Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2)  Alla på arbetsplatsen måste ställa upp  Arbetsledningens uppgift att vidta åtgärder  Viktigt att det finns beredskap

3 Det är viktigt att göra en riskbedömning för att kartlägga eventuella risker. Det kan gälla både enskilda arbetssituationer och hela arbetsplatser

4

5  Telefonhot  Trakasserier  Hot utan tillhygge  Hot med tillhygge  Rivmärken  Slag  Verbalt hot  Våld mot egendom

6  Bad och duschsituationer  På- eller avklädssituationer  Frukost, Lunch m.m.  Ensamarbete  Kravställning på brukaren  Familjekonflikter  Drogpåverkade  Mentalt labila  Kulturkollision  Förflyttning mellan olika arbetsplatser på kvällen/Natten

7  Bra och fungerande rutiner stänga dörrar, obehöriga utanför, larm etc.  Introduktion/Utbildning Alla ska ha utbildning om säkerhetsrutiner, larmutrustning m.m.  Vidareutbildning Olika sjukdomar, alkohol, olika kulturer etc.

8  Försök vara lugn och lyssna aktivt.  Ta den aggressive på alvar  Avstå själv från att hota/våld  Håll dig till sakfrågan  Påkalla arbetskamraternas uppmärksamhet  Respektera revir  Försök ta dig ur rummet/lägenheten

9  Kontakta arbetsledare  Att den hotade/skadade vid behov åker hem, får läkarvård. Se till att någon åker med  Kontakta anhörig/vårdnadshavare till skadad  I vissa fall kontakta skadevållares anhörig omyndiga

10 Arbetsledaren ansvarar

11  Övriga arbetstagare som berörs informeras det som inträffat.  Eventuell polisanmälan görs  Informera skyddsombudet  Kontakta AMV  Arbetsskadeanmälan/tillbud  www.sterikforsakring.stockholm.se www.sterikforsakring.stockholm.se

12  Gå igenom händelsen med den drabbade så snart som möjligt (helst samma dag)  Underlätta fortsatt delaktighet i arbetsgruppen  Boka samtal med företagshälsovården inom 48 timmar

13  Att före eventuell rättegång ge möjlighet till genomgång av rättegångsförvarandet  Att under eventuell rättegång bistå den drabbade

14  Uppföljningssamtal sker kontinuerligt beroende på efterföljande krisreaktion  Att hela gruppen får möjlighet att diskutera hur man kan bemöta hot situationer i framtiden.  Om behövs upprätta åtgärdsprogram (elev)

15  Att se över förändringar i arbetsplanering, arbetsrutiner, behov av handledning och utbildning eller behov av tekninska hjälpmedel.  Att följa upp sjukfrånvaron hos drabbade arbetstagare

16  Att göra en bedömning utifrån t.ex. sjukfrånvaro eller önskemål om ytterligare uppföljningssamtal eller behandling behövs  Vidta åtgärder som kan underlätta för den drabbade att kunna tjänstgöra  Det är viktigt att dokumentera de åtgärder som vidtagits


Ladda ner ppt "På arbetsplatsen.  Stora krav på den anställde  Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön  Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2)  Alla på arbetsplatsen."

Liknande presentationer


Google-annonser