Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

“Bättre flyt II” - opererande verksamhet 2009/2010 Piteå älvdals sjukhus, ortopedkliniken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "“Bättre flyt II” - opererande verksamhet 2009/2010 Piteå älvdals sjukhus, ortopedkliniken."— Presentationens avskrift:

1 “Bättre flyt II” - opererande verksamhet 2009/2010 Piteå älvdals sjukhus, ortopedkliniken

2 ORTOPEDKLINIKEN, PITEÅ ÄLVDALS SJUKHUS Del II ”Bättre flyt II” – Mätningar 2009

3 Ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus 2009 Förbättrad patientsäkerhet – journalgranskning (höft- och knäplastiker)

4 Journalgranskning

5 Journalgranskning

6 Journalgranskning Kommentar: Oktober 2009 upphandling av ny typ av förband, som ej var bra, lossnade, vilket medförde ökat antal förbandsbyten. Nu gått tillbaka till tidigare förbandstyp.

7 Journalgranskning

8 Ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus 2009 Ökat antal operationer per tilldelad resurs (ökad produktion) - operationsflöde, nyttjande av operationstid, operationsstarttider

9 Operationsflöde Operationsflöde Fl ö de operationssal 1 och 2, Pite å ä lvdals sjukhus 7.008.0009.0011.0012.0013.0014.0015.0016.00 Sal.1op,sk,uskDukar knä-/höftplastik + karpaltunnel + op karpaltunnel FikaKnä-/höftplastikLunchKnä- /höftplastik Ansk.Förbereder knä-/höftplastik, avl.sal 2, fikar, knä-höftplastik LunchKnä- höftplastik Sal 2Knä-/höftplastikLunchEv. avl. Uva Pol.op eller knä- /höftplastik 09.15 Knä- /höftplastik LunchFörbereder för morgondagen Ansk + usk avlöser på UVA Vad vinner vi på detta? 1.Tidigare operationsstarttid 2. Bättre nyttjande av tilldelad tid 3. Fikarast för alla 4. Mindre stress för anestesiläkaren 5. Kortare tid mellan An och Ap vid knä-/höftplastiker 6. Mindre stress för avdelningspersonalen 7. Kortare behandlingstid med KAD 8. Mindre infektionsrisk

10 Nyttjande av operationstider i minuter

11 Operationsstarttid vid ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus

12 Ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus 2009 Ökad tillfredsställelse hos medarbetare - medarbetarenkät

13 Medarbetarenkät 2009

14

15 Ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus 2009 Förbättrad vårdkvalitet – ökat värde – infektionsregistrering

16 Infektionsregistrering vid ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus Kommentar: Januari – april 2009 fem patienter med djup infektion, vilket ledde till händelseanalys. Ingen gemensam nämnare hittades. Omsättningen av patienter på avdelningen under perioden var onormalt hög.

17 Infektionsregistrering vid ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus. Kommentar: Under perioden januari – april 2009 var omsättningen av patienter på avdelningen högre än normalt.

18 Infektionsregistrering vid ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus Kommentar: Under perioden juli till augusti 2009 opererades endast 18 inneliggande patienter, detta pga sommarstängning på operationsavdelningen, 1 patient med urinvägsinfektion av totalt 18.

19 Ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus 2009 Väntetider i vården

20 Väntetider vid ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus Kommentar: Operationsavdelningen stängd 10 veckor under sommaren 2009.

21 Förbättringsidéer SMS-påminnelse till mottagnings- och polikliniska patienter. SMS-påminnelse till mottagnings- och polikliniska patienter. Förändringar på operationssal 4 – börja med patient som ska opereras i lokalbedövning. Förändringar på operationssal 4 – börja med patient som ska opereras i lokalbedövning. LIA-bedövning på alla höftplastiker fr o m vecka 2, 2010. LIA-bedövning på alla höftplastiker fr o m vecka 2, 2010. Stand-by plastik - patient som inlägges på vårdavdelning kl 11.00, om ingen strykning på operation den dagen, opereras patienten nästa dag. Stand-by plastik - patient som inlägges på vårdavdelning kl 11.00, om ingen strykning på operation den dagen, opereras patienten nästa dag. Operationskonferens med personal från ortoped- avdelning, DKM, ST-läkare samt Anders Sundelin eller Tomas Isaksson, som turas om varannan vecka. Operationskonferens med personal från ortoped- avdelning, DKM, ST-läkare samt Anders Sundelin eller Tomas Isaksson, som turas om varannan vecka. Ortopedträff cirka var sjätte vecka för avdelnings- och mottagningspersonal, inklusive läkarsekreterare. Ortopedträff cirka var sjätte vecka för avdelnings- och mottagningspersonal, inklusive läkarsekreterare. Checklista. När? Checklista. När?

22 ”Standby-höftplastik” Kommer fastande kl 11.00 för operation samma eftermiddag vid eventuell strykning, annars operation dagen efter som planerat. Kommer fastande kl 11.00 för operation samma eftermiddag vid eventuell strykning, annars operation dagen efter som planerat. Enkel höftplastik. Enkel höftplastik. Om ingen strykning, får patienten äta och ta sin morgonmedicin. Om ingen strykning, får patienten äta och ta sin morgonmedicin.

23 Inläggningstider för höft- eller knäplastik - 5 plastiker per dag OperationsdagMåndagTisdagOnsdagTorsdag InläggningSöndag 19.00 Måndag 11.00 Tisdag 11.00 Onsdag 11.00 Söndag 19.00 Måndag 19.00 Tisdag 19.00 Onsdag 19.00 Söndag 19.00 Måndag 19.00 Tisdag 19.00 Onsdag 19.00 Måndag 07.30 Tisdag 07.30 Onsdag 07.30 Torsdag 07.30 Måndag 07.30 Tisdag 07.30 Onsdag 07.30 Torsdag 07.30

24 Helena Nordlund, ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus Fortsättning följer……. Vi återkommer med förnyad information, allteftersom projekt- arbetet fortskrider. Vi återkommer med förnyad information, allteftersom projekt- arbetet fortskrider.


Ladda ner ppt "“Bättre flyt II” - opererande verksamhet 2009/2010 Piteå älvdals sjukhus, ortopedkliniken."

Liknande presentationer


Google-annonser