Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

“Bättre flyt II” - opererande verksamhet 2009/2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "“Bättre flyt II” - opererande verksamhet 2009/2010"— Presentationens avskrift:

1 “Bättre flyt II” - opererande verksamhet 2009/2010
Piteå älvdals sjukhus, ortopedkliniken “Bättre flyt II” - opererande verksamhet 2009/2010 1

2 Ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus
Del II ”Bättre flyt II” – Mätningar 2009 Ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus 2

3 Ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus 2009
Förbättrad patientsäkerhet – journalgranskning (höft- och knäplastiker)

4 Journalgranskning

5 Journalgranskning

6 Journalgranskning Kommentar: Oktober 2009 upphandling av ny typ av förband, som ej var bra, lossnade, vilket medförde ökat antal förbandsbyten. Nu gått tillbaka till tidigare förbandstyp.

7 Journalgranskning

8 Ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus 2009
Ökat antal operationer per tilldelad resurs (ökad produktion) - operationsflöde, nyttjande av operationstid, operationsstarttider

9 Operationsflöde Flöde operationssal 1 och 2, Piteå älvdals sjukhus
7.00 8.000 9.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 Sal.1 op,sk,usk Dukar knä-/höftplastik + karpaltunnel + op karpaltunnel Fika Knä-/höftplastik Lunch Ansk. Förbereder knä-/höftplastik, avl.sal 2, fikar, knä-höftplastik Knä-höftplastik Sal 2 Ev. avl. Uva Pol.op eller knä-/höftplastik 09.15 Knä-/höftplastik Förbereder för morgondagen Ansk + usk avlöser på UVA Vad vinner vi på detta? 1.Tidigare operationsstarttid 2. Bättre nyttjande av tilldelad tid 3. Fikarast för alla 4. Mindre stress för anestesiläkaren 5. Kortare tid mellan An och Ap vid knä-/höftplastiker 6. Mindre stress för avdelningspersonalen 7. Kortare behandlingstid med KAD 8. Mindre infektionsrisk

10 Nyttjande av operationstider i minuter

11 Operationsstarttid vid ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus

12 Ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus 2009
Ökad tillfredsställelse hos medarbetare - medarbetarenkät

13 Medarbetarenkät 2009

14 Medarbetarenkät 2009

15 Ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus 2009
Förbättrad vårdkvalitet – ökat värde – infektionsregistrering

16 Infektionsregistrering vid ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus
Kommentar: Januari – april 2009 fem patienter med djup infektion, vilket ledde till händelseanalys. Ingen gemensam nämnare hittades. Omsättningen av patienter på avdelningen under perioden var onormalt hög.

17 Infektionsregistrering vid ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus
Kommentar: Under perioden januari – april 2009 var omsättningen av patienter på avdelningen högre än normalt. .

18 Infektionsregistrering vid ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus
Kommentar: Under perioden juli till augusti 2009 opererades endast 18 inneliggande patienter, detta pga sommarstängning på operationsavdelningen, 1 patient med urinvägsinfektion av totalt 18.

19 Ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus 2009
Väntetider i vården

20 Väntetider vid ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus
Kommentar: Operationsavdelningen stängd 10 veckor under sommaren 2009.

21 Förbättringsidéer SMS-påminnelse till mottagnings- och polikliniska patienter. Förändringar på operationssal 4 – börja med patient som ska opereras i lokalbedövning. LIA-bedövning på alla höftplastiker fr o m vecka 2, 2010. Stand-by plastik - patient som inlägges på vårdavdelning kl 11.00, om ingen strykning på operation den dagen, opereras patienten nästa dag. Operationskonferens med personal från ortoped-avdelning, DKM, ST-läkare samt Anders Sundelin eller Tomas Isaksson, som turas om varannan vecka. Ortopedträff cirka var sjätte vecka för avdelnings- och mottagningspersonal, inklusive läkarsekreterare. Checklista. När?

22 ”Standby-höftplastik”
Kommer fastande kl för operation samma eftermiddag vid eventuell strykning, annars operation dagen efter som planerat. Enkel höftplastik. Om ingen strykning, får patienten äta och ta sin morgonmedicin.

23 Inläggningstider för höft- eller knäplastik - 5 plastiker per dag
Operationsdag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Inläggning Söndag 19.00 11.00 Onsdag 11.00 Onsdag 19.00 Måndag 07.30 07.30 Onsdag 07.30 Torsdag 07.30

24 Fortsättning följer…….
Vi återkommer med förnyad information, allteftersom projekt-arbetet fortskrider. Helena Nordlund, ortopedkliniken, Piteå älvdals sjukhus


Ladda ner ppt "“Bättre flyt II” - opererande verksamhet 2009/2010"

Liknande presentationer


Google-annonser