Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

L ä gerprogram S ö ndagM å ndagTisdagOnsdagTorsdagFredag 07.00 • Revelj • Frukost • Bysamling • Revelj • Frukost • Bysamling • Revelj • Frukost • Bysamling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "L ä gerprogram S ö ndagM å ndagTisdagOnsdagTorsdagFredag 07.00 • Revelj • Frukost • Bysamling • Revelj • Frukost • Bysamling • Revelj • Frukost • Bysamling."— Presentationens avskrift:

1 L ä gerprogram S ö ndagM å ndagTisdagOnsdagTorsdagFredag 07.00 • Revelj • Frukost • Bysamling • Revelj • Frukost • Bysamling • Revelj • Frukost • Bysamling • Revelj • Frukost • Bysamling • Revelj • Frukost • Bysamling 08.00 09.00 Resa l ä ger Akti- vitet 1.Hantv. 2. Ä ventyr 3.Sp å r Fritid (resa l ä ger) • Bad • Idrott • m.m. Fritid • Bad • Idrott • m.m. Akti- vitet 4.Sp å r 5.Hantv 6. Ä ventyr T ä vling Organi- sations t ä vling Minior ankomst Akti- vitet 1. Ä ventyr 2.Sp å r 3.Hantv Fritid • Bad • Idrott • m.m. Riva l ä ger 10.00 11.00 By-samling Invigning Avslutning 12.00 Lunch L ä tt-lunch 13.00 14.00 Resa L ä ger Fritid (resa l ä ger) • Bad • Idrott • m.m. Akti- vitet 4.Hantv. 5. Ä ventyr 6.Sp å r Akti- vitet 1.Sp å r 2.Hantv 3. Ä ventyr Fritid • Bad • Idrott • m.m. Marknad Fritid • Bad • Idrott • m.m. Akti- vitet 4. Ä ventyr 5.Sp å r 6.Hantv Riva L ä ger 15.00 16.00 17.00 Kv ä llsmat 18.00 19.00 Resa l ä ger 20.00 Stor-l ä gerb å l By-l ä gerb å lSm å -l ä gerb å l Stor-l ä gerb å l 21.00 Senior-sp å r 22.00Tapto

2 L ä gerprogram S ö ndagM å ndagTisdagOnsdagTorsdagFredag 07.00 • Revelj • Frukost • Bysamling • Revelj • Frukost • Bysamling • Revelj • Frukost • Bysamling • Revelj • Frukost • Bysamling • Revelj • Frukost • Bysamling 08.00 09.00 Resa l ä ger Akti- vitet 1.Hantv. 2. Ä ventyr 3.Sp å r Fritid (resa l ä ger) • Bad • Idrott • m.m. Fritid • Bad • Idrott • m.m. Akti- vitet 4.Sp å r 5.Hantv 6. Ä ventyr Organi- sations t ä vling Minior ankomst & invigning Akti- vitet 1. Ä ventyr 2.Sp å r 3.Hantv Fritid • Bad • Idrott • m.m. Riva l ä ger 10.00 11.00 12.00 Lunch L ä tt-lunch 13.00 14.00 Resa l ä ger Fritid (resa l ä ger) • Bad • Idrott • m.m. Akti- vitet 4.Hantv. 5. Ä ventyr 6.Sp å r Akti- vitet 1.Sp å r 2.Hantv 3. Ä ventyr Fritid • Bad • Idrott • m.m. Marknad Fritid • Bad • Idrott • m.m. Akti- vitet 4. Ä ventyr 5.Sp å r 6.Hantv Riva l ä ger 15.00 16.00 17.00 Kv ä llsmat 18.00 19.00 Resa l ä ger 20.00 Stor-l ä gerb å lBy-l ä gerb å lSm å -l ä gerb å lSm å -L ä gerb å lStor-L ä gerb å l 21.00 Senior-sp å r 22.00Tapto

3 Aktiviteter •Tre olika teman –Hantverk (smide, l ä dersl ö jd, bandfl ä tning, … ) –Ä ventyr (Kl ä ttring, Kanot, A-bro, B å gskytte, … ) –Sp å r (Tema transport: Repbro, B å rg å ng, Vatten flytt, … ) •Varje by deltar i ett tema om dagen –m å ndag, tisdag & torsdag –3 timmar fm eller em, enligt program

4 Fritid F ö r de som inte har aktivitet (frivilligt): •Sport (fotboll, volley-ball, … ) •Bad – buss till/fr å n Hultsj ö n –fm eller em, enligt program

5 L ä gerb å l •Stor-l ä gerb å l (arrangerat program) –S ö ndag & torsdag •By-l ä gerb å l (i den egna byn) –M å ndag •Sm å -l ä gerb å l (med patrullen / gruppen) –Tisdag, onsdag – m ö jlighet att bjuda in/ bli bortbjuden till annan patrull /grupp

6 Organisationst ä vling Onsdag fm: •Formul ä r d ä r det g ä ller att p å egen hand (i partrullen/gruppen) utf ö ra olika uppgifter som sedan redovisas. •Pris delas ut vid stor-l ä gerb å l.

7 Minior invigning Onsdag fm: •Miniorerna anl ä nder –Installerar sig i l ä ger (t ä lt, etc.) –Reser/bygger eget mindre projekt i byn •Invigning vid ~11.00

8 Marknaden Onsdag em: •F ö rs ä ljning av: saker, ä tbart, jyckel, t ä vlingar, karuseller, etc, som f ö rberetts av k å rerna/patrullerna i f ö rv ä g (v å ren) eller under fm. •Gemensam yta d ä r allt och alla samlas •F ö r ä ldrar (som skjutsats miniorer) kan delta •Alla pengar g å r till speciellt ä ndam å l

9 Senior-sp å r Onsdag kv ä ll/natt: •Utmanande/sp ä nnande reflex/ljussp å r f ö r seniorer/rover •Sovmorgon torsdag fm


Ladda ner ppt "L ä gerprogram S ö ndagM å ndagTisdagOnsdagTorsdagFredag 07.00 • Revelj • Frukost • Bysamling • Revelj • Frukost • Bysamling • Revelj • Frukost • Bysamling."

Liknande presentationer


Google-annonser