Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sexologi Hjärta-hjärna-kön 2015 Elsa Lena Ryding

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sexologi Hjärta-hjärna-kön 2015 Elsa Lena Ryding"— Presentationens avskrift:

1 Sexologi Hjärta-hjärna-kön 2015 Elsa Lena Ryding

2 Vad är det som inte fungerar?
Sexuell lust - motivation, intresse, drömmar, fantasier Kroppens sexuella gensvar – bli tänd, bli blöt, få stånd Orgasm, utlösning – för tidigt, för sent, inte alls, inte på det sätt man vill Smärta som stör vid sexuell tändning eller samlag Förväntningar som inte infrias

3 Vad betyder åldersfaktorn för kvinnan?
Tar tid att bli fuktig, mindre fuktighet Slemhinnorna tunnare, skörare Sämre känsel i vulva Vagina mindre elastisk Tar tid att få orgasm Kortare, förändrad orgasm Lusten minskar (sekundärt?) Men OBS: Allt fler äldre kvinnor har sex! (H70)

4 Sexuella dysfunktioner
Minskad sexuell lust F52.0 Aversion mot sex F52.1 Upphetsningsstörning F52.2 Orgasmstörning F52.3 Vaginism F52.5 Smärta utan somatisk orsak F52.6 Sexuell dysfunktion UNS F52.9

5 Sexologiska diagnoser DSM V
Female orgasmic disorder Female sexual interest/arousal disorder Genito-pelvic pain/penetration disorder Bakgrund: Ny syn på kvinnors sexualitet Nya kunskaper om vaginism och ”vestibulit”

6 Sexuell motivation Sexuell Stimulering och Intimitet
Omedveten analys Ellen Laan made some 20 years ago experiment with female volunteers. She measured vaginal blood flow at the same time as the study objects were seeing a porno movie. She could conclude that the genital reaction comes before the mental awareness of what the study object was seeing. This model concludes that desire, or lust, is an emotion. An emotion is a feeling that is perceived mainly by the body, like happiness, joy, fear. A famous neurospychiatrist uses to say.” You don’t run because You’re afraid, you get afraid because your running”. Like me standing in the kitchen alone at home, with the radio on, when someone says bhind me Hello Mom!, and I get so scared, and can feel the rush of Adrenalin through my body, many second after I hav realized that my son has come home. So, when a stimuli reaches your brain. A tactile stimuli, a touch a caress, A sound, A tune or a voice, A vision, a picture or a person. Everything is washed through your brain, and when it reaches hypothalamus is decided whether it is something dangerous, something funny, or something that has to do with sexuality. And if so, a signal to your genital will open the arterioles to your erectile tissues and cause engorgement. Some milliseconds later your cortex will realize what has your have experienced and also be reached by signal from your engorged genital. In that moment your will react emotionally and either appreciate the signal and intensify the reaction or dislike it and turn it off. The minute you feel that your body has reacted you will say: I feel lust. My male student use to accept this model easer that females, they know that things can happen in their genitals without them beeing aware of why. The desirous feeling might eventually lead to sexual activity and sexual satisfaction. Satisfaction leads to motivation for new sexual experience and the willingness to seek sexual stimuli. But sexual motivation also facilitates the genital reaction, the perception of a stimuli as positive, and the sexual satisfaction per se. So, this sexual response cycle at best improves itself. Sexuell motivation Fysiologisk sexuellt gensvar - svullnad och fuktning Sexuell tillfredställelse med eller utan orgasm Emotionell tillfredställelse av närhet och välbefinnande Medvetenhet om reaktionen Upplevelse av sexuell lust Basson et al 2000 tolkad av LH

7 Luststörningar Bristande sexuell lust/motivation (hypoactive sexual desire disorder. Ständig eller återkommande brist på sexuella fantasier/tankar och eller lust för eller mottaglighet för sexuella stimuli, vilket orsakar problem för personen. Vid diagnos ska hänsyn tas till vad som är rimligt för åldern och situationen

8 Upphetsningsstörning:
Ständig eller återkommande oförmåga att uppnå eller uppehålla tillräcklig sexuell upphetsning, vilket orsakar problem för personen. Upphetsningsstörning kan utryckas som brist på subjektiv upphetsning, eller som bristande genital lubrikation/svullnad eller både-och. -

9 Orgasmisk dysfunktion:
Ständig eller återkommande svårighet, fördröjning eller avsaknad av att få orgasm trots tillräcklig sexuell stimulering och uphetsning, vilket orsakar problem för personen.

10 Faktorer som har samband med bra orgasmfunktion
Tidig första orgasm Stor sexuell repertoir Stimulering av partner med hand o tunga Att kunna få orgasm av penis rörelser i vagina Att tycka sex är viktigt Kvinnor som kan få orgasm är i längden mer nöjda med sin sexualitet Fugl-Meyer et al. J sex Med :56-68

11 Vaginism 1% enl Sex i Sverige
Primär global komplett vaginism: unconsummated marriage. Mest kvinnor som väntat till bröllopsnatten, och som har osäkra män Partiell vaginism vid (=?) provocerad vulvodyni, ofta sekundär ”Vaginism/vestibulit” kan vara en sexuell fobi, dvs man vågar inte försöka ens

12 Dysfunctional distress = diagnos
Hur vanliga är sexuella dysfunktioner hos kvinnor? (Sex i Sverige 1996) Sexual Dysfunction Dysfunction per se % Dysfunctional distress = diagnos Sexual Interest 33 14 Lubricative dysf 12 8 Orgasmic dysf 22 10 Dyspareunia 6 5 Vaginismus 1

13 Kroppsegna hormoner som kan påverka kvinnans sexualitet
Östrogen  Testosteron  Progesteron  Prolaktin  Oxytocin  Endorfiner 

14 Östrogen Östrogenbrist kan påverka sexuell funktion: klimakteriebesvär
urogenital atrofi Central effekt på sexuellt beteende och mottaglighet ingen direkt effekt på lust? psykologiska funktioner: humör, stämningsläge

15 Testosteronets betydelse för sexuell funktion

16 Testosteronets effekt i CNS
effekt på sexuell spontan lust, motivation, mental förnimmelse av gensvar effekt på humör, energi, välbefinnande som är viktiga för lust och sexuell motivation

17 ökad blodflöde och sekretion i vaginal- slemhinnan Östrogener genitalt gensvar Vaskulära faktorer Neurogena faktorer glatt muskel relaxation och ökat blodflöde stimulera sensitivitet Androgener Faktorer som kan påverka genitalt gensvar. (Traish. Fertil Steril 2002; 77: 11-18)

18 Testosteron nivåerna sjunker med åldern hos kvinnor
75 r = -0.54 p < 0.003 50 medelvärde testosteron 24-timmar (ng/dL) 25 20 25 30 35 40 45 50 Ålder (år) Zumoff et al, J ClinEndocrinol Metab 1995

19 Androgenbrist Female Androgen Insufficiency (FAI) förslag till definition (Princeton 2002)
Kliniska symptom nedsatt välbefinnande, stämningsläge och/eller motivation kronisk trötthet nedsatt libido och sexuell tillfredsställelse minskad benmassa och muskelstyrka Diagnos endast efter adekvat östrogenbehandling Fritt testosteron i nedre området för fertila kvinnor

20 Sexualrådgivning enligt Plissitmodellen
P E R M I S S I O N L I M I T E D INFORMATION S P E C I F I C Suggestions Intensive Therapy

21 Sexualanamnesen Aktuellt problem (primärt/sekundärt?; alltid/i vissa situationer?) Sexualfunktionen (lust, upphetsning, orgasm, smärta, hur känns det efteråt?) Sexuell inriktning Sjukdomar, skador, mediciner, droger Livssituationen (familj, arbete, stress, …) Övergrepp Personliga problem (sökt för ångest, depression? Terapi tidigare?) Relationen Patientens tankar om problemet (konsekvenser, orsaker, behandling?)

22 Sexualrådgivning enligt Plissitmodellen
P E R M I S S I O N L I M I T E D INFORMATION S P E C I F I C Suggestions Intensive Therapy

23 P + LI = psykoedukation Normalisera – ändrade förhållanden påverkar lust och upphetsning Förklara hur trötthet, relationsproblem, sjukdom, medicinering, depressivitet kan påverka sexualiteten Förklara att sexuell lust inte uppstår spontant, men i situationer där kvinnan kan bli mottaglig för stimuli Föreslå ev. böcker o websites

24 Specific suggestions Förslag/råd om att söka nya former för sexuall stimulering Förslag/råd om att söka efter omständigheter som varit stimulerande tidigare Medicinsk behandling

25 Farmakologisk terapi för sexuell dysfunktion
Östrogen Testosteronbehandling om testosteronbrist och luststörning Ev. Viagra och liknande vid upphetsningsstörning I framtiden preparat mot luststörning; centralnervös påverkan Depressionsbehandling? SSRI har inte bara biverkningar, de är bra också…

26 Intensive therapy Vad gör sexologen?
This image may be sject tcopyright. Intensive therapy Vad gör sexologen? Utreder: psykologiskt och somatiskt, individen och paret Ger också råd Behandlar : medicinskt sexologisk parterapi enskild psykoterapi med sexologisk inriktning                   

27 Nyckeln till bra sex ACCEPTANCE and COMMITMENT


Ladda ner ppt "Sexologi Hjärta-hjärna-kön 2015 Elsa Lena Ryding"

Liknande presentationer


Google-annonser