Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sexologi Hjärta-hjärna-kön 2015 Elsa Lena Ryding E.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sexologi Hjärta-hjärna-kön 2015 Elsa Lena Ryding E."— Presentationens avskrift:

1 Sexologi Hjärta-hjärna-kön 2015 Elsa Lena Ryding E

2 Vad är det som inte fungerar? Sexuell lust - motivation, intresse, drömmar, fantasier Kroppens sexuella gensvar – bli tänd, bli blöt, få stånd Orgasm, utlösning – för tidigt, för sent, inte alls, inte på det sätt man vill Smärta som stör vid sexuell tändning eller samlag Förväntningar som inte infrias

3 Vad betyder åldersfaktorn för kvinnan? Tar tid att bli fuktig, mindre fuktighet Slemhinnorna tunnare, skörare Sämre känsel i vulva Vagina mindre elastisk Tar tid att få orgasm Kortare, förändrad orgasm Lusten minskar (sekundärt?) Men OBS: Allt fler äldre kvinnor har sex! (H70)

4 Sexuella dysfunktioner Minskad sexuell lustF52.0 Aversion mot sexF52.1 UpphetsningsstörningF52.2 OrgasmstörningF52.3 VaginismF52.5 Smärta utan somatisk orsakF52.6 Sexuell dysfunktion UNSF52.9

5 Sexologiska diagnoser DSM V Female orgasmic disorder Female sexual interest/arousal disorder Genito-pelvic pain/penetration disorder Bakgrund: Ny syn på kvinnors sexualitet Nya kunskaper om vaginism och ”vestibulit”

6 Basson et al 2000 tolkad av LH Sexuell Stimulering och Intimitet Omedveten analys Fysiologisk sexuellt gensvar - svullnad och fuktning Sexuell tillfredställelse med eller utan orgasm Sexuell motivation Upplevelse av sexuell lust Medvetenhet om reaktionen Emotionell tillfredställelse av närhet och välbefinnande

7  Bristande sexuell lust/motivation (hypoactive sexual desire disorder. Ständig eller återkommande brist på sexuella fantasier/tankar och eller lust för eller mottaglighet för sexuella stimuli, vilket orsakar problem för personen. Vid diagnos ska hänsyn tas till vad som är rimligt för åldern och situationen Luststörningar

8 Ständig eller återkommande oförmåga att uppnå eller uppehålla tillräcklig sexuell upphetsning, vilket orsakar problem för personen. Upphetsningsstörning kan utryckas som brist på subjektiv upphetsning, eller som bristande genital lubrikation/svullnad eller både-och. - Upphetsningsstörning:

9 Ständig eller återkommande svårighet, fördröjning eller avsaknad av att få orgasm trots tillräcklig sexuell stimulering och uphetsning, vilket orsakar problem för personen. Orgasmisk dysfunktion:

10 Faktorer som har samband med bra orgasmfunktion Tidig första orgasm Stor sexuell repertoir Stimulering av partner med hand o tunga Att kunna få orgasm av penis rörelser i vagina Att tycka sex är viktigt Kvinnor som kan få orgasm är i längden mer nöjda med sin sexualitet Fugl-Meyer et al. J sex Med. 2006 3:56-68

11 Vaginism 1% enl Sex i Sverige Primär global komplett vaginism: unconsummated marriage. Mest kvinnor som väntat till bröllopsnatten, och som har osäkra män Partiell vaginism vid (=?) provocerad vulvodyni, ofta sekundär ”Vaginism/vestibulit” kan vara en sexuell fobi, dvs man vågar inte försöka ens

12 Hur vanliga är sexuella dysfunktioner hos kvinnor? (Sex i Sverige 1996) Sexual Dysfunction Dysfunction per se % Dysfunctional distress = diagnos % Sexual Interest 3314 Lubricative dysf 128 Orgasmic dysf 2210 Dyspareunia 65 Vaginismus 11

13 Kroppsegna hormoner som kan påverka kvinnans sexualitet Östrogen  Testosteron  Progesteron  Prolaktin  Oxytocin  Endorfiner 

14 Östrogen Östrogenbrist kan påverka sexuell funktion: klimakteriebesvär urogenital atrofi Central effekt på sexuellt beteende och mottaglighet ingen direkt effekt på lust? psykologiska funktioner: humör, stämningsläge

15 Testosteronets betydelse för sexuell funktion

16 Testosteronets effekt i CNS effekt på sexuell spontan lust, motivation, mental förnimmelse av gensvar effekt på humör, energi, välbefinnande som är viktiga för lust och sexuell motivation

17 genitalt gensvar Östrogener Androgener Neurogena faktorer Vaskulära faktorer ökad blodflöde och sekretion i vaginal- slemhinnan glatt muskel relaxation och ökat blodflöde stimulera sensitivitet Faktorer som kan påverka genitalt gensvar. (Traish. Fertil Steril 2002; 77: 11-18)

18 75 50 25 0 020253035 40 4550 r = -0.54 p < 0.003 Testosteron nivåerna sjunker med åldern hos kvinnor medelvärde testosteron 24-timmar (ng/dL) Ålder (år) Zumoff et al, J ClinEndocrinol Metab 1995

19 Androgenbrist Female Androgen Insufficiency (FAI) förslag till definition (Princeton 2002) Kliniska symptomKliniska symptom –nedsatt välbefinnande, stämningsläge och/eller motivation –kronisk trötthet –nedsatt libido och sexuell tillfredsställelse –minskad benmassa och muskelstyrka Diagnos endast efter adekvat östrogenbehandlingDiagnos endast efter adekvat östrogenbehandling Fritt testosteron i nedre området för fertila kvinnorFritt testosteron i nedre området för fertila kvinnor

20 Sexualrådgivning enligt Plissitmodellen P E R M I S S I O N L I M I T E D INFORMATION S P E C I F I C Suggestions Intensive Therapy

21 Sexualanamnesen Aktuellt problem ( primärt/sekundärt?; alltid/i vissa situationer?) Sexualfunktionen ( lust, upphetsning, orgasm, smärta, hur känns det efteråt?) Sexuell inriktning Sjukdomar, skador, mediciner, droger Livssituationen (familj, arbete, stress, …) Övergrepp Personliga problem (sökt för ångest, depression? Terapi tidigare?) Relationen Patientens tankar om problemet (konsekvenser, orsaker, behandling?)

22 Sexualrådgivning enligt Plissitmodellen P E R M I S S I O N L I M I T E D INFORMATION S P E C I F I C Suggestions Intensive Therapy

23 P + LI = psykoedukation Normalisera – ändrade förhållanden påverkar lust och upphetsning Förklara hur trötthet, relationsproblem, sjukdom, medicinering, depressivitet kan påverka sexualiteten Förklara att sexuell lust inte uppstår spontant, men i situationer där kvinnan kan bli mottaglig för stimuli Föreslå ev. böcker o websites

24 Specific suggestions Förslag/råd om att söka nya former för sexuall stimulering Förslag/råd om att söka efter omständigheter som varit stimulerande tidigare Medicinsk behandling

25 Farmakologisk terapi för sexuell dysfunktion Östrogen Testosteronbehandling om testosteronbrist och luststörning Ev. Viagra och liknande vid upphetsningsstörning I framtiden preparat mot luststörning; centralnervös påverkan Depressionsbehandling? SSRI har inte bara biverkningar, de är bra också…

26 Intensive therapy Vad gör sexologen? Utreder: psykologiskt och somatiskt, individen och paret Ger också råd Behandlar : medicinskt sexologisk parterapi enskild psykoterapi med sexologisk inriktning This image may be sject tcopyright.This image may be sject tcopyright.

27 Nyckeln till bra sex ACCEPTANCE and COMMITMENT


Ladda ner ppt "Sexologi Hjärta-hjärna-kön 2015 Elsa Lena Ryding E."

Liknande presentationer


Google-annonser