Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anders Hallgren Forfatter, psykolog og hundepsykolog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anders Hallgren Forfatter, psykolog og hundepsykolog."— Presentationens avskrift:

1 Anders Hallgren Forfatter, psykolog og hundepsykolog

2 Klassificering av beteenden 1. Funktionell klassificering 2. Deskriptiv klassificering 1. Funktionell klassificering 2. Deskriptiv klassificering

3 Funktionell klassificering  1. Vanligast inom naturvetenskapen  2. Låter som en diagnos  3. Koppling diagnos - terapi  4. Ingen hänsyn till orsaker

4 Deskriptiv klassifikation  1. Vanligast inom beteendevetenskapen  2. Bara beskriver  3. Tolkar inte  4. Bakomliggande orsaker viktiga

5 Graden av aggression viktig • FÖR ATT ÖKA AVSTÅNDET • Flykt • Undandragande • Undvikande • Underkastelse • Svagt hot (med rädsla) • Starkt hot (med reservation) • Markering (av bett i luften) • Nafsning (utan skada) • FÖR ATT ÖKA AVSTÅNDET • Flykt • Undandragande • Undvikande • Underkastelse • Svagt hot (med rädsla) • Starkt hot (med reservation) • Markering (av bett i luften) • Nafsning (utan skada)

6 • Hugg med grund skada i propotion till hot • Hugg med grund skada utan proportion till hot • Hugg med djup skada i proportion till hot • Hugg med djup skada utan proportion till hot • Hugg med bristande bithämningar, stor skada • Hugg med grund skada i propotion till hot • Hugg med grund skada utan proportion till hot • Hugg med djup skada i proportion till hot • Hugg med djup skada utan proportion till hot • Hugg med bristande bithämningar, stor skada

7 Dominansteorin G Bristande ledarskap G Hunden “försöker klättra i rang” G Hunden är bortskämd G Hundägaren “otydlig” G Bristande ledarskap G Hunden “försöker klättra i rang” G Hunden är bortskämd G Hundägaren “otydlig”

8 Aggression och dominans  Högstatusdjur är inte aggressiva  Lågstatusdjuren visar vilka som är dominanta genom sin aktivitet  Högstatusdjur har mer serotoninaktivitet  Aggressiva djur har mindre serotonin- och mer noradrenalin/dopaminaktivitet  Högstatusdjur är inte aggressiva  Lågstatusdjuren visar vilka som är dominanta genom sin aktivitet  Högstatusdjur har mer serotoninaktivitet  Aggressiva djur har mindre serotonin- och mer noradrenalin/dopaminaktivitet

9 Terapi enligt dominansteorin  Straff  Tvång  Auktoritär behandlig  Krav  “Quick-fix” vanligt  Straff  Tvång  Auktoritär behandlig  Krav  “Quick-fix” vanligt

10 Mentalfelsteorin  Mentala fel bakom stört beteende  Ärftligt - alltså obotligt  Kan kartläggas med test  Testen mäter mest stresstolerans  Ofta avlivas hunden med “mentalfel”  Avlivning blir automatiskt “rätt”  Mentala fel bakom stört beteende  Ärftligt - alltså obotligt  Kan kartläggas med test  Testen mäter mest stresstolerans  Ofta avlivas hunden med “mentalfel”  Avlivning blir automatiskt “rätt”

11 Arga hundar skräms  Hugger mot strupen är inte försök att hugga mot strupen  Aggression är teater med ljud och bild

12 Situationer med ökad risk •Vakta “skadad” •Vakta valp/baby •Vakta mat, ben, sovplats m m •Närhet •Vakta “skadad” •Vakta valp/baby •Vakta mat, ben, sovplats m m •Närhet

13 Vanliga orsaker till aggression  Erfarenheter  Hormoner  Frustration  Stress  Chock  Nedsatt sinneskapacitet  Smärta, sjukdom  Erfarenheter  Hormoner  Frustration  Stress  Chock  Nedsatt sinneskapacitet  Smärta, sjukdom

14 Modern beteendeförändring  1. Analys av bakomliggande orsaker  2. Åtgärdande av orsakerna  3. Etisk träning, inte “quick-fix”  1. Analys av bakomliggande orsaker  2. Åtgärdande av orsakerna  3. Etisk träning, inte “quick-fix”

15 hemsida  www.andershallgren.se


Ladda ner ppt "Anders Hallgren Forfatter, psykolog og hundepsykolog."

Liknande presentationer


Google-annonser