Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forfatter, psykolog og hundepsykolog

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forfatter, psykolog og hundepsykolog"— Presentationens avskrift:

1 Forfatter, psykolog og hundepsykolog
Anders Hallgren Forfatter, psykolog og hundepsykolog

2 Klassificering av beteenden
1. Funktionell klassificering 2. Deskriptiv klassificering

3 Funktionell klassificering
1. Vanligast inom naturvetenskapen 2. Låter som en diagnos 3. Koppling diagnos - terapi 4. Ingen hänsyn till orsaker

4 Deskriptiv klassifikation
1. Vanligast inom beteendevetenskapen 2. Bara beskriver 3. Tolkar inte 4. Bakomliggande orsaker viktiga

5 Graden av aggression viktig
FÖR ATT ÖKA AVSTÅNDET Flykt Undandragande Undvikande Underkastelse Svagt hot (med rädsla) Starkt hot (med reservation) Markering (av bett i luften) Nafsning (utan skada)

6 Hugg med grund skada i propotion till hot
Hugg med grund skada utan proportion till hot Hugg med djup skada i proportion till hot Hugg med djup skada utan proportion till hot Hugg med bristande bithämningar, stor skada

7 Dominansteorin Bristande ledarskap Hunden “försöker klättra i rang”
Hunden är bortskämd Hundägaren “otydlig”

8 Aggression och dominans
Högstatusdjur är inte aggressiva Lågstatusdjuren visar vilka som är dominanta genom sin aktivitet Högstatusdjur har mer serotoninaktivitet Aggressiva djur har mindre serotonin- och mer noradrenalin/dopaminaktivitet hallgren.se

9 Terapi enligt dominansteorin
Straff Tvång Auktoritär behandlig Krav “Quick-fix” vanligt

10 Mentalfelsteorin Mentala fel bakom stört beteende
Ärftligt - alltså obotligt Kan kartläggas med test Testen mäter mest stresstolerans Ofta avlivas hunden med “mentalfel” Avlivning blir automatiskt “rätt”

11 Arga hundar skräms Hugger mot strupen är inte försök att hugga mot strupen Aggression är teater med ljud och bild

12 Situationer med ökad risk
Vakta “skadad” Vakta valp/baby Vakta mat, ben, sovplats m m Närhet

13 Vanliga orsaker till aggression
Erfarenheter Hormoner Frustration Stress Chock Nedsatt sinneskapacitet Smärta, sjukdom

14 Modern beteendeförändring
1. Analys av bakomliggande orsaker 2. Åtgärdande av orsakerna 3. Etisk träning, inte “quick-fix”

15 hemsida


Ladda ner ppt "Forfatter, psykolog og hundepsykolog"

Liknande presentationer


Google-annonser