Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systemanalys för Sydsveriges infrastruktur 2015-08-21.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systemanalys för Sydsveriges infrastruktur 2015-08-21."— Presentationens avskrift:

1 Systemanalys för Sydsveriges infrastruktur 2015-08-21

2 Bakgrund Sydsvensk samverkan. Politisk arbetsgrupp för infrastruktur 2013-14 Innehåll: planeringsförutsättningar, utmaningar, brister, möjliga mål och åtgärdsstrategier Tidigare systemanalyser 2008 –Östra Götaland –Skåne Arbete i två steg 1.Framtagning av underlagsmaterial 2.Slutsatser om prioriterade insatser och initiativ

3

4 Förslag till fortsatt arbete. Produkt Positionspapper för Sydsveriges infrastruktur

5 Syfte med positionspapper Skapa samsyn om mål och inriktningar Förmedla samlad sydsvensk prioritering till nationella beslutsorgan. Behov, motiv, samband med regionala insatser Underlag för Sverigeförhandlingen, nya regionala infrastrukturplaner och trafikförsörjningsprogram

6 Målgrupper för positionspapper Nationella beslutsorgan – Riksdag, regering, Trafikverket, Sverigeförhandlarna Vi själva, regioner och kommuner - för att skapa delaktighet i sydsvenska frågor och samstämmighet i egna insatser

7 Samband med andra pågående arbeten Nationell nivå Inriktnings- underlag Remiss Proposition Planerings uppdrag Planupp- rättande Nat. plan Fast- ställelse Sverigeför- handlingen Regional nivå 2015 20162017 Planupp- rättande Reg. plan Fast- ställelse Systemanalys Kollektivtrafik Godsstrategier Cykelutveckling Strukturbilder Internationell samverkan UnderlagFörhandling Överens- kommelser Delredovisningar mm

8 Viktiga beslutspunkter i det nationella arbetet 2015 och 2016 Nationellt inriktningsunderlag Trafikverket, på uppdrag av regeringen. Redovisning 30/11 Remiss -29/2 Proposition Planeringsuppdrag om nationell och regionala infrastrukturplaner

9 Organisation och tidplan för höstens arbete Ansvariga politiker i resp region Befintlig tjänstemannagrupp nyttjas Positionspappret föreläggs arbetsutskottet Klart vid årsskiftet 2015/16 Geografisk avgränsning?


Ladda ner ppt "Systemanalys för Sydsveriges infrastruktur 2015-08-21."

Liknande presentationer


Google-annonser