Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsmöte den 25 maj, 2015 Brf Anneberg. Årsmöte den 25 maj, 2015 Mötet öppnat!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsmöte den 25 maj, 2015 Brf Anneberg. Årsmöte den 25 maj, 2015 Mötet öppnat!"— Presentationens avskrift:

1 Årsmöte den 25 maj, 2015 Brf Anneberg

2 Årsmöte den 25 maj, 2015 Mötet öppnat!

3 Brf Anneberg Dagordning 25 maj, 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande till stämman 3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare 4. Godkännande av röstlängd 5. Fastställande av dagordningen 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt vid behov fungera som rösträknare 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 8. Styrelsens årsredovisning

4 Brf Anneberg Dagordning 9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 13. Beslut om arvoden 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter för det kommande verksamhetsåret: a Anmälan av styrelseledamot och suppleant utsedda av HSB Stockholm b Fastställande av antal ledamöter och suppleanter c Val av styrelseledamöter och suppleanter från bostadsrättsföreningen

5 Brf Anneberg Dagordning 15. Val av revisor och suppleant för det kommande verksamhetsåret 16. Val av valberedning för det kommande verksamhetsåret 17. Övriga ärenden; motioner. 18. Övriga ärenden; ej beslutspunkter 19. Avslutning

6 Brf Anneberg Styrelsen OrdförandeAfshin Malekzadeh Vice ordförandeRolf Söderlind SekreterareSusanne Jacobsson EkonomYasue Seppälä LedamotIna Cathrin Nilsson Ledamot Christina Mailund (utträtt) Ledamot Kerstin Thuvesson (Utsedd av HSB Stockholm) SuppleantLouise Hanka (utträtt) Suppleant Jaya Wijekoon

7 Brf Anneberg Revisorer Astrid Jonsson Elfving Monica Wall (suppleant) BoRevision AB (av HSB Stockholm utsedd revisor)

8 Brf Anneberg Valberedning Jörgen Elfving (sammankallande) Ulf Nordström Marie-Anne Herrmann-Falk.

9 8. Styrelsens årsredovisning

10 Brf Anneberg Årets resultat 2014 -83 Tkr 2013 254 TKr.

11 Brf Anneberg 2014 med budget i balans och goda ekonomiska prognoser Budget i balans Mindre avgiftshöjningar i paritet med kostnadsökningar

12 Brf Anneberg Förvaltning – HSB Ekonomisk Teknisk fastighetsskötsel Sommarskötsel och vinterunderhåll exkluderas från HSB förvaltning. Sommarskötsel av föreningens gemensamma markytor har skötts av Anders Kjellberg & Co AB Vinterunderhåll av gemensamma markytor och vägar har skötts av Roséns Mark och trägård

13 Brf Anneberg Väsentliga händelser Måleriuppgörelse Genomgång av värmesystemet (både HW och SW) Värmeleveransavtalet med Annebergsgården har sagts upp i jan 2015 Radon - Styrelsen har fortsatt sitt arbete med att minimera/eliminera problemen med radon Föreningens arbetsformer och förvaltning – Mer frivilliga insaster En avgiftshöjning skedde 1 juli 2014 på 2 % - Ingen avgiftshöjning planeras 2015

14 Brf Anneberg Föreningens tomt

15 Brf Anneberg Föreningens omgivningar Handelsplatsen har utrustats med återvinningsstationer för papper- glas och plast återvinning

16 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

17 Brf Anneberg Förslag till resultatdisposition Stämman har att ta ställning till följande: Ingående balanserat resultat 2014-01-01, Kr +401 881 Årets resultat, 2014, Kr -83 476 Disponibla medel 2014-12-31, Kr+318 406

18 Brf Anneberg Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår följande resultatdisposition; Uttag ur yttre underhållsfond (utfört underhåll, år 2014), Kr -263 717 Överföring till yttre underhållsfond, Kr+500 000 Balanserat resultat, Kr +82 122 Summa, Kr+318 406

19 Brf Anneberg HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd

20 Brf Anneberg Tillgångar

21 Brf Anneberg HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd

22 Brf Anneberg HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd

23 Brf Anneberg Driftkostnad

24 Brf Anneberg Valberedningen – förslag till: Styrelse Revisorer Valberedning

25 Brf Anneberg Motioner

26 Brf Anneberg Övriga frågor Brf Annebergs hemsidahemsida

27 Brf Anneberg Ekonomiskt utfall av förlikningsuppgörelse Att inskickas till försäkringsbolagetBeloppInformationKommentar Advokatskostnader123,250Faktura betalas av oss Faktura från Målerikonsult Börje T53,025Obetald faktuea Faktura från Målerikonsult Börje T19,950Denna faktura har vi betalt Total kostnad196,225 Självrisk Avgår halvt basbelopp-22,200 Avgår 20% av resterande kostnader-34,805 Sum-57,005 Ersätts av försäkringsbolaget139,220 Kvittning av krav Kostnader för efterbesiktning och särskild besiktning54,600Betald av Brf Obetald faktura från Andés Måleri 39,375Obetald

28 Mötet avslutat! Brf Anneberg


Ladda ner ppt "Årsmöte den 25 maj, 2015 Brf Anneberg. Årsmöte den 25 maj, 2015 Mötet öppnat!"

Liknande presentationer


Google-annonser