Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verktyg och exempel på ledningssystem Susanne Wallin Pettersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verktyg och exempel på ledningssystem Susanne Wallin Pettersson."— Presentationens avskrift:

1 Verktyg och exempel på ledningssystem Susanne Wallin Pettersson

2 Ledningssystem på 60 minuter 1.Vad är det för nått? 2.Hur bygger man det? 3.Hur ser det ut? 4.Hur lyckas man? 2015-09-14Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB1

3 Vad är då ett ledningssystem? En karta/vägledning! Ett sätt för ledare att välja den mest säkra och effektiva vägen till målet och med så små risker på vägen som möjligt! En möjlighet för personalen att effektivisera sitt patientarbete! Ett sätt för vårdgivaren att nå rätt resultat! En garanti för patienten! 22015-09-14Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB

4 Alla vägar bär till Rom… 2015-09-14Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB3 LEAN management

5 Nationella krav på HSV ”Styrning, ledning och kontroll” 1.Värdestyrd verksamhet utifrån mål 2.Nära samverkan med en delaktig patient 3.Delaktig och medverkande medarbete 4.Resultatchefer som förändringsledare 5.Evidensbaserat arbetssätt 6.Kvalitetssäkrad samverkan i vårdens övergångar 7.Kvalitetssäkrade vårdprocesser och rutiner 8.Riskprevention 9.Löpande och systematiskt förbättringsarbete 10.Lärande organisation 11.Effektiv kontroll (PSB) 42015-09-14Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB

6 Vem drar nytta av systemet? Patient Vård- givare Chef HSV personal Samverkans- partners 2015-09-14Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB5 Mål och uppföljning Prioriteringar Medborgardialog Kvalitetssäkrade processer Utvecklingsarbetet Lärande organisation Medarbetarmedverkan Effektivare arbetsmetoder Likvärdigt arbetssätt Kontinuitet i process Gemensam utveckling Helhetssyn på patienten Evidensbaserade vård Patientsäker vård Effektiv vård Likvärdig och jämlik vård Patientfokuserad vård Tillgänglig och delaktig vård

7 6 Ledningssystem handlar om att ”ALLTID LEDA” Styrning Ledning Mål och uppdrag Kvalitetsplan Kvalitetsindikatorer Ledningssystem Kontroll Implementeringsplan, lyhördhet, engagemang, mötesstruktur, kommunikation, medarbetarmedverkan handledning, överenskommelser Egenkontrollplan Risk- och händelseanalyser Kvalitetsutvärdering Patientmedverkan/patientråd Lära Kompetensutvecklingsplan Erfarenhetsutbyte Mentorsprogram Lärandeseminarium 2015-09-14Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB

8 Vad är egentligen ett ledningssystem? 7 Kvalitetsledning Kvalitetssäkrade processer Systematiskt förbättringsarbete -Riskanalyser -Händelseanalyser -Klagomålshantering -Synpunktshantering Dokumentation, spridning och lärande Brukarmedverkan Medarbetarmedverkan Kvalitetsstyrning Prioritering och vägval Systematisk egenkontroll Kvalitet och säkerhet Måluppfyllelse Lärande 2015-09-14Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB

9 Så här kan de se ut… 2015-09-14Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB8

10 Eller så här… 2015-09-14Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB9

11 Eller så här… 2015-09-14Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB10

12 Eller så här… 2015-09-14Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB11

13 Eller så här… 2015-09-14Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB12

14 Även detta fungerar… 2015-09-14Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB13

15 Bygg systematiskt och långsiktigt FörberedaAnalyseraGenomföraAvsluta 14 Mål och plan Information Förankring Organisering Resurser Nulägesanalys Mållägesanalys Process- kartläggning Kundbehovs- analys Kvalitetsstyrning Kvalitetsledning Kvalitetssäkrade processer Systematiskt förbättringsarbete PDCA/årshjul Egenkontroll Kundmedverkan Medarbetar- medverkan Kvalitetskultur Lärande organisation Förankring Implementering Test och lärande Dokumentation Uppföljning 2015-09-14Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB

16 Goda tips om implementering och lärande Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB15 Kompetens hos utförare Stödjande organisation Effektivt ledarskap Förändrings- faktorer Utbildning Handledning Administrativt stöd IT-stöd Metodföljsamhet Arbetsorganisatoriska principer Lyhördhet och anpassningsbarhet SKL: Om Implementering 2015-09-14

17 Framgångsfaktorer i utvecklingsarbetet Mål & resultatstyrning Långsiktighet och uthållighet Gruppers och individers delaktighet och inflytande 16 LEAN Management 2015-09-14Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB

18 Att sista tips att tänka på när ni sätter igång… 1.Värdeskapande organisationer 2.Utmanande kultur 3.Våga visa resultat 4.Framgångskunskap 5.Förbättringssträvan 17 Best Practice 2015-09-14Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB

19 Tack för att ni lyssnade! susanne@2learn.se 070-3340056 www.2learn.se 182015-09-14Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB


Ladda ner ppt "Verktyg och exempel på ledningssystem Susanne Wallin Pettersson."

Liknande presentationer


Google-annonser