Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT"— Presentationens avskrift:

1 LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT

2 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete
Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i fokus Utgår från medarbetarnas delaktighet och engagemang i sitt dagliga arbete

3 Detta är inte Lean Handlar inte om att säga upp medarbetare
Handlar inte om att hitta syndabockar Handlar inte om att arbeta snabbare utan smartare

4 Grunderna i korta drag Stödjande ledarskap
Ta tillvara medarbetarnas kunskaper om de processer som de arbetar i Fokusera på värdeskapande aktiviteter Eliminera slöserier Långsiktighet och helhetstänkande Kontinuerliga förbättringar, steg för steg Enkla metoder

5 Grunderna i korta drag Stödjande ledarskap
Ta tillvara medarbetarnas kunskaper om de processer som de arbetar i Fokusera på värdeskapande aktiviteter Eliminera slöserier Långsiktighet och helhetstänkande Kontinuerliga förbättringar, steg för steg Enkla metoder

6 Slöseri är…. Allt utöver ett minimum av utrustning, material, delar, lokaler och arbetstid som krävs för att skapa värde i en tjänst. Ett symptom, inte en orsak till problem. Slöseriet pekar på problem i systemet Hitta och förändra GRUNDORSAKERNA till slöseriet. Slöseri är även det som inte finns när man behöver det ex. information.

7 7 + 1 slöserier Överproduktion Väntan Lager Rörelse Omarbetning
Överarbete Överproduktion utföra mera arbeten eller tidigare än vad som behövs. Det värsta av slöseri eftersom det orsakar flera andra. Väntan Väntan på att något ska hända ex. något ska attesteras, IT-system som krånglar,få hjälp med moment man behöver vara två om Lager Att lagra /spara mer än vad som är nödvändigt Rörelse Onödiga förflyttningar eller böjningar/sträckningar när medarbetarna utför sitt jobb, letande m.m Omarbeta Korrigera fel, omarbeta eller komplettera ofullständigt material Överarbeta Att lägga ner mer arbete än vad som egentligen behövs Transporter Onödiga transporter av material, papperskopior, attestrundor Medarbetarnas outnyttjade kreativitet Transporter Outnyttjad kreativitet Utdrag ur boken ”Utmana Dina processer!” IVF Industriforskning & utveckling AB och Lean Consepts AB

8 Exempel på orsaker till slöseri
För många kontroller och godkännanden För lite back-up/breddutbildning Ojämn arbetsbelastning Dåligt organiserad arbetsplats Dålig kommunikation mellan arbetspass För mycket / för lite information Dålig ordning

9 Några av verktygen Värdeflödeskartläggning 5 S Visualisering
Sortera Strukturera Städa Standardisera Skapa vana Visualisering Felsäkring genom enkla kontroller Enstycksflöde


Ladda ner ppt "LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT"

Liknande presentationer


Google-annonser