Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tjänstepension. TJÄNSTEPENSION Tjänstepension Tjänstepensionens delar Ålderspension Efterlevande- skydd Sjukförsäkring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tjänstepension. TJÄNSTEPENSION Tjänstepension Tjänstepensionens delar Ålderspension Efterlevande- skydd Sjukförsäkring."— Presentationens avskrift:

1 Tjänstepension

2 TJÄNSTEPENSION Tjänstepension Tjänstepensionens delar Ålderspension Efterlevande- skydd Sjukförsäkring

3 TJÄNSTEPENSION Tjänstepensionens storlek Slutlön + Tjänsteår + Procentsats = ! Premie + Avkastning + Utbetalningstid = ? Förmånsbaserat system Premiebaserat system

4 TJÄNSTEPENSION Valcentraler Pensionsvalet Sköter alla val av premiebestämd tjänstepension Olika valcentraler beroende på avtal Debiterar premier och fördelar ut

5 TJÄNSTEPENSION Val i tre steg Hur ska du placera pengarna? Vilket bolag ska du välja? Ska nära anhöriga få pension om du avlider?

6 TJÄNSTEPENSION Val av sparform Traditionell försäkring Garanti Förvaltaren väljer ”Underhållsfri” Fondförsäkring Ingen garanti Du väljer själv Gratis att byta fonder 6

7 TJÄNSTEPENSION Återbetalningsskydd Fördel - den närmaste familjen får det uppsamlade pensionskapitalet när du dör Nackdel - man får en lite lägre ålderspension i och med att man avstår arvsvinster

8 TJÄNSTEPENSION Familjeskydd - endast ITP och SAF-LO Ett visst bestämt månadsbelopp betalas ut som pension till familjen om du dör innan du går i pension Valbart prisbasbelopp per år; 1, 2, 3 eller 4 (1 prisbasbelopp är 44 500 kronor 2013) Valbar utbetalningstid; 5, 10, 15 eller 20 år

9 TJÄNSTEPENSION Vilket avtal tillhör du? De fyra största avtalen är: SAF LO Privatanställd arbetare ITP Privatanställd tjänsteman PA03 Statligt anställd KAP-KL Anställd inom kommun, landsting region, kommunalförbund, kommunförbund

10 ITP Privatanställd tjänsteman

11 TJÄNSTEPENSION Vilket avtal tillhör jag? ITP2ITP1 Födda 1978 eller tidigareFödda 1979 eller senare Undantag finns

12 TJÄNSTEPENSION ITP 2 – förmånsbestämd 10% av lönen upp till 424 500kr 65% av lönen mellan 424 500 kr till 1 132 000 kr 32,5% av lönen mellan 1 132 000 kr – 1 698 000 kr Vid 65 år ger 30 års tjänstetid full ersättning Förvaltas av Alecta

13 TJÄNSTEPENSION ITPK – premiebestämd 2 procent av lönen Valcentral är Collectum

14 TJÄNSTEPENSION ITP 1 – helt premiebestämd Från 25 år 4,5 procent av månadslönen upp till 35 375 kr och 30 procent av den månadslön som överstiger 35 375 kr

15 KAP-KL Kommun och landsting

16 TJÄNSTEPENSION KAP-KL Förmånsbestämd Från 28 år 55% - 62,5% av lönen mellan 424 500 kr - 1 132 000 kr 27,5% - 31,25% av lönen mellan 1 132 000 kr – 1 698 000 kr Vid 65 år ger 30 års tjänstetid full ersättning Kan administreras av olika bolag

17 TJÄNSTEPENSION KAP-KL Premiebestämd Från 21 år 4,5 procent av lönen upp till 1 698 000 kr Valcentraler är Pensionsvalet, Valcentralen och Electum Pensionsvalet

18 SAF-LO Privatanställd arbetare

19 TJÄNSTEPENSION SAF-LO Premiebestämd Från 25 år 4,5% av lönen upp till 424 500 kr 30% av lönen över 424 500 kr Valcentral är Fora

20 PA03 Statsanställd

21 TJÄNSTEPENSION PA03 Förmånsbestämd Från 28 år 60% - 64,8% av lönen mellan 424 500 kr 1 132 000 kr 30% - 32,4% av lönen mellan 1 132 000 kr – 1 698 000 kr Vid 65 år ger 30 tjänsteår full ersättning Förvaltas av SPV

22 TJÄNSTEPENSION PA03 Premiebestämd Från 23 år 2% av lönen Förvaltas alltid av KÅPAN

23 TJÄNSTEPENSION PA03 Premiebestämd Från 23 år 2,5% av lönen Valcentral är SPV

24 TJÄNSTEPENSION Tjänstepension överhuvudtaget? Ingen ram att hålla sig till. Vilka upplägg är vanliga i icke-kollektivavtalade tjänstepensioner? Kan det bli mer för pengarna i kollektivavtalade tjänstepensioner? Vad gäller om arbetsgivaren inte har kollektivavtal?

25 TJÄNSTEPENSION - 10% - 19% - 27% - 34% - 40% - 46% - 50% Pensionskapital vid 65 Årligt avgiftsuttag på kapitalet Räkneexempel: en 25 åring med premiebetalning på nivå ITP1, startlön på 25 000, årlig avkastning 6%, under 40 år Vid 2% avgift ryker en tredjedel, vid 3,5% hälften Avgiftens betydelse

26 TJÄNSTEPENSION Många olika avgifter kan tas ut Vanligt med kombinationer av nedanstående avgifter: Årlig fast avgift Årlig avgift på pensionskapitalet Avgift i procent av fondandelarnas värde Kapitalförvaltningskostnader Avgift på varje inbetalning av pensionspremier Prestationsbaserade avgifter Flyttavgifter

27 TJÄNSTEPENSION Räknehjälpen Hur mycket betalar du i avgifter och avkastningsskatt för din tjänstepension? www.konsumenternas.se Pension / Från företaget / Räknehjälpen

28 TJÄNSTEPENSION Sofia – privatanställd tjänsteman Ingångslön vid 25 års ålder: 26 500 kr/mån Normal inkomstutveckling Jobbar fram till 65 års ålder

29 TJÄNSTEPENSION Så mycket riskerar Sofia att förlora Sammanlagda avgifter vid 65 års ålder Pensions- kapital vid 65 års ålder Med ITP122 150 kr2 033 500 kr Utan ITP (men samma avsättningar) 513 900 kr1 543 000 kr

30 TJÄNSTEPENSION

31 Så här stora är skillnaderna i ITP 1 och ITPK vid ett pensionskapital på 1 miljon kronor Källa: Konsumenternas Försäkringsbyrå 2012 Bolag A Bolag B Bolag C Bolag D Bolag E Bolag A Bolag B Bolag C Bolag D

32 TJÄNSTEPENSION minpension.se


Ladda ner ppt "Tjänstepension. TJÄNSTEPENSION Tjänstepension Tjänstepensionens delar Ålderspension Efterlevande- skydd Sjukförsäkring."

Liknande presentationer


Google-annonser