Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pension- och andra försäkringar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pension- och andra försäkringar"— Presentationens avskrift:

1 Pension- och andra försäkringar
Oktober 2014

2 Vad kommer vi att titta närmare på
De försäkringar en ”bra” arbetsgivare bör ge sina anställda Möjlighet till en bra pension Trygghet på vägen dit Vad skillnaden är mellan att spara (till pension) och spara i pensionsförsäkring Vart vänder man sig som små- eller egenföretagare? Om man vill ha tillgång till bra basprodukter till låga avgifter

3 ”Pyramiden” - pensionens delar
Som löntagare betalar man inkomstskatt. Huvudelen av detta används dock till att betala pension till de som idag är pensionärer. Det kallas ”allmän pension” Själv får man något som kallas ”pensionsrätter” Högre lön ger fler pensionsrätter och därmed högre pension när man sen slutar jobba (givet att det finns andra som jobbar och betalar skatt då). På de flesta jobb, men inte alla, avsätter arbetsgivaren en del av lönen till pensionspremier för den anställda. Det kallas ”tjänstepension” Högre lön ger normalt större sparpeng (premie). Många sparar också privat till pensionen Arbetsgivare är den som man jobbar åt. Tex så betalar DMS en peng till Cillas och Annikas framtida pensioner. 25-30 % skatten går till pension

4 Vem blir pensionär ? De allra flesta!
9 av 10 som föds lever idag så länge att de slutar jobba på grund av hög ålder Många kommer att vara pensionärer under en tredjedel av sina liv …

5 Hur länge ska pengarna räcka?
De som blir pensionärer idag lever i genomsnitt 23,3 år till. Hälften lever kortare, hälften lever längre, och det är nästan 10 % som lever tills de blir 100 år eller mer. Ungefär vart 15:e kalenderår ökar medellivslängden 1 år. Kvinnor lever i snitt 3-5 år längre än män. Pengarna kan således behöva räcka väldigt länge…. Hur vet man då hur mycket man måste man spara? Hur vet man hur man ska disponera pengarna, så att de räcker så länge som ”det behövs” ? Detta är viktiga orsaker till att det är bra att spara i försäkringsform! Det vet man inte. Därför måste man tänka lite smartare…. Varför tror ni att det finns en lag som säger att man inte får ta ut sin pension före?

6 Vad är försäkring ?

7 Försäkring bygger på att man sparar tillsammans
En försäkring, oavsett typ, är en form av gemensamt sparande. Många (!) människor sparar tillsammans, så att alla har ett skydd mot ekonomiska skador som kan hända vem som helst - men som inte händer alla. Då behöver inte alla ha tillräckligt med pengar på banken i det fall bilen skulle bli stulen, eller huset brinner ner etc. En försäkring betalar (bara) ut pengar till dom som varit med om en skada De som inte drabbas av skada hjälper således till att betala för de skador som drabbat andra, på så sätt omfördelas pengar från dem som inte ”behöver” pengar till de som behöver dem. Ju fler som drabbas av skador desto mer måste varje person bidra med (spara), försäkringspremien ökar, för att det man sparat tillsammans ska räcka för att betala de skador som inträffar.

8 Vad ger en pensionsförsäkring?
Förutom att en pensionsförsäkring består av ett sparande så kan det ge dig: Ett skydd mot ”skadan” att leva längre än genomsnittet, vid livslång utbetalning En utjämnad utbetalningsplan, eftersom framtida intäkter till del förskotteras. Utöver det pensionskapital du har nr du pensionerar dig så lägger försäkringsbolaget till en del av den förväntade framtida avkastningen innan de räknar ut vilket månadsbelopp som det totala kapitalet räcker till. Det totala kapitalet, sett över hela försäkringstiden, fördelas ut i en jämnare utbetalningstakt. Pensionen blir större redan när du pensionerar dig och varierar mindre mellan utbetalningstillfällen. En möjlighet till ett försäkringsmoment i form av frånvaro av återbetalningsskydd. Lever man längre än till 65 år har man ingen inkosmt

9 Försäkringsmoment i pensionsförsäkring
Återbetalningsskydd: Frånvaro av återbetalningsskydd innebär att det kapital som tillhört de som avled under året omfördelas till de som är lever (de som har, eller fortfarande kan få, en ”skada”). Det kapital som finns kvar när någon avlider blir då inte arv till dennes efterlevande – det blir istället ”arvsvinster” till de andra försäkrade (de som också är utan återbetalningsskydd). Återbetalningsskyddet är valbart. Momentet finns både i fondförsäkring och i traditionell försäkring. Försäkringsmomentet innebär att det blir en högre pension – uppemot % (men bara till dem som behöver den). Andelen i kronor som var och en får står i proportion till hur mycket man riskerar att förlora = sannolikheten att avlida under året * försäkringens aktuella värde

10 Fonder eller traditionell försäkring?
De möjliga leverantörerna i Sverige för nytt sparande är (i princip) AMF, Alecta, Skandia, Folksam I dessa produkter finns en minsta garanterad pension, även om den garanterade nivån skiljer mellan produkter Försäkringsbolagets kapitalförvaltningsenhet sköter förvaltningen av pensionskapitalet och anpassar den efter rådande marknad etc Normalt får du en placering med % aktier, 5-10% fastigheter och resten räntor Du kan få tillgång även till så kallade Alternativa Placeringar (i huvudsak Skandia) Kostnaden för kapitalförvaltningen är mycket låg (motsvarande fondavgifterna): 0,03% till 0,10% av pensionskapitalets värde. Fondförsäkring De flesta banker har fondförsäkring, men även de bolag som har traditionella produkter Ingen garanterad pension, värdet kan bli i princip 0 i värsta fall, beroende på vilken typ av fond du valt Egna val av fonder baseras på försäkringsbolagets utvalda ”fondtorg” I huvudsak Aktiefonder, Räntefonder, Råvarufonder och Blandfonder Det går här att välja en placering med riktigt hög risk (> 60 % aktier) Aktiefonder har högre avgift, ofta 1-2% vilket tas årligen från pensionskapitalet Olika försäkringsbolag har olika stora fondtorg och samma fond kan ha olika fondavgift beroende i vilket försäkringsbolag den säljs

11 Fonder eller traditionell försäkring?
För den som vill ha en balanserad placeringsrisk som underhålls löpande av ”proffs” och som också vill försäkra sig om en viss minipension i det fall börserna går dåligt under en längre period. Ger en relativt stabil pensions-utbetalning. Traditionell försäkring I huvudsak AMF, Alecta, Skandia, Folksam Finns en minsta garanterad pension Extern förvaltning och tillgångsallokering Normalt % aktier, 5-10% fastigheter och resten räntor Även PE placeringar (i huvudsak Skandia) Låg avgift för kapitalförvaltningen (motsvarande fondavgifterna): 0,03% till 0,10% vilket dras från pensionskapitalets värde Fondförsäkring De flesta banker Ingen garanterad pension Egna val av fonder baserat på bolagets ”fondtorg” Aktiefonder, Räntefonder och Blandfonder Det går att välja en placering med riktigt hög risk (> 60 % aktier) Aktiefonder har högre avgift, ofta 1-2% vilket tas årligen från pensionskapitalets värde Olika försäkringsbolag har olika stora fondtorg och samma fond kan ha olika avgift beroende i vilket försäkringsbolag den säljs För den som vill ta en högre placeringsrisk (mer än 60 % aktier under spartid, och 40 % under utbetalningstid) och som har tiden att löpande underhålla valet av fonder. Under utbetalningstid kan månads-beloppet variera mycket.

12 Vad får man då i pension? Vad får pensionärerna idag?
De pensionerade tjänstemännen får idag i snitt 6500 kr i månaden från sin tjänstepension, tillsammans med vanlig pension motsvarar det ungefär 70 % av den tidigare lönen. Slutlönerna ligger då på i snitt runt kr Avser livslång utbetalning, Hur mycket kan det bli? En tjänstepension som tecknas vid 40 år med en lön på kr, med normal löneuppräkning (2,5%), bör ge ett pensionskapital på nästan 2 miljoner vid 65 år. Det ger i storleksordningen – kr i månaden i tjänstepension (livslångt, räknat i dagens penningvärde) Tjänstepensionen kommer att bli en viktigare tillgång i framtiden. Nästan alla får mindre i pension än när de jobbar. Ca 2/3.

13 En bra bas Olycksfall till och från samt på arbetet (TFA)
Ersätter ALL inkomstförlust (samtidigt som rätt till sjukpension eller sjukersättning från FK) OBS. Arbetsskada som drabbat hemarbetare ger dock bara rätt till ersättning om skadan kvarstår sedan 180 dagar har passerat från den dag då skadan visade sig Livförsäkring (här i form av TGL) Fast grundbelopp utbetalas vid den försäkrades dödsfall (upp till 55 år kr) Plus ersättning för begravning och extra ersättning till eventuella barn Sjukförsäkring (här i form av AGS) Ersätter inkomstförlust, 10% av lönen (maxlön kr eller 7,5 bb) under sjukdagarna Den försäkrade måste själv anmäla sin sjukskrivning till AFA Försäkring Kräver bara ”fulllt arbetsför” Finns även möjlighet att teckna högre sjukförsäkring i t.ex. Skandia Pensionsförsäkring En viss % av lönen (max 35 %) Premiebefrielseförsäkring En försäkring som betalar pensionspremier då den anställde är sjuk eller är föräldraledig Sjukvårdsförsäkring Snabba remisser till specialister Ofta förebyggande vård Kan även tecknas för barnen

14 ”Haka på” SAF-LO kollektivet
Grundavtal Inklusive Olycksfall till och från samt på arbetet (TFA) 450 kr per år och vidare 0,01% av lönen per anställd Livförsäkring (TGL) 196 kr per år för företagaren 0,1% av lön upp till kr per anställd Sjukförsäkring (AGS) Gratis (nu) Pensionsförsäkring 4,5 % (nu egenfinansiering bara 3,75 %) av (anmäld) lön upp till ca kr/ månad därefter 30 % av lön. Premiebefrielseförsäkring (gäller bara anställda).

15 Valbara pensionsprodukter i ASL
ASL = Avtalspension Saf-Lo Fördelar: Har riktigt låga avgifter (gäller även fondavgifterna) Är kvalitetsäkrade försäkringsbolag produkter avseende flytträtt, garanti, fondutbud, försäkringstekniska parametrar (såsom pensionsutbetalningsmekanismen) etc. Det finns full flytträtt till begränsad kostnad. D.v.s. det går till exempel att byta från fond till trad när det närmar sig pension (< 55 år) Det gäller både AB och Enskild firma (kollat efter 10/10). Nackdelar Vissa kan anse att fondutbudet är för litet Alla försäkringsbolag, t.ex. alla banker, är inte valbara Det går inte att flytta pensionskapital som sparats inom ASL till försäkringsbolag som inte är anslutna till ASL (det går heller inte att flytta dit annat pensionskapital som man redan har).

16 Fundera över - checklista
Behöver jag en bättre sjukförsäkring (än i Basalternativet)? Ska jag välja traditionell försäkring eller fondförsäkring? Har du valt fondförsäkring, vilket kan vara bra under spartiden, fundera igen strax efter 50 år om det är värt att flytta till en traditionell försäkringsprodukt för en stabilare pension (flytt av pensionskapital kostar bara ca 400 kr i ASL). Kom ihåg att det eventuellt kan vara värt att välja bort ev. efterlevandeskydd när du närmar dig 55 år och öka din egen pension istället. Fall inte alltför lätt för frestelsen att ta ut pensionskapitalet på kort tid, du kan komma att leva länge……

17 Bra länkar Försäkringspaket:
ny/Foretag-som-ar-bundna-av-kollektivavtal1/ OBS, länken är rätt trots det lite udda namnet på länken Allt kan skötas via en webb tjänst och det beskrivs relativt bra på hemsidan hur man går tillväga Logga in på pensionsmyndigheten och gör din pensionsprognos E-leg eller genom att beställa PIN kod från pensionsmyndigheten.se. Generell pensionsproduktinformation som är bra (men kan visa andra produkter och avgifterna kan skilja något eftersom det är ett annat kollektivavtal): *


Ladda ner ppt "Pension- och andra försäkringar"

Liknande presentationer


Google-annonser