Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Delegering Bas 1 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Delegering Bas 1 2015."— Presentationens avskrift:

1 Delegering Bas

2 VOF´s Organisation Vårdtagare Omvårdnadspersonal Leg. personal
Enhetschefer Verksamhetschefer Omsorgsdirektör VOF

3 MAS & MAR Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska
Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Råd och stöd i HSL - ärenden Lex Maria anmälan Länk mellan olika vårdgivare Ansvar för lokala riktlinjer HSL

4 Läkemedelshantering

5 Läkemedelshantering Överlämnande
Identitet Rätt tidpunkt / plats Läkemedelslista Antalet tabletter Signeringslista

6 Läkemedelshantering Överlämnande ur:
Dospåse Dosett Original förpackning Vid behovspåse

7 Läkemedelsform Per os = via munnen
Tablett Brustablett Tuggtablett Sugtablett Munsönderfallande tablett Kapsel Depottablett / dragerad tablett Pulver / Granulat Flytande / droppar Spray

8 Ge i allmänhet tabletter och kapslar tillsammans med minst ett halvt glas vatten eller någon annan vätska. Ge lite vatten innan du ger medicinen så glider den lättare ner. Låt vårdtagaren stå eller sitta när du ger tabletter.

9 Läkemedelsform Vaginalt = via slidan
Vaginal kräm Vagitorier Tablett

10 Läkemedelsform Rektalt = via ändtarmen
Suppositorier Klysma Rektalsalva

11

12 Läkemedelsform Perkutan = via huden
Kräm Salva Lösning Depotplåster

13 Läkemedel för ögon, öron & näsa
Droppar Salva Spray

14 Läkemedel för inhalation
Pulver Vätskor

15

16 Förvaring Säker förvaring Kyl

17 Ej ordinerade läkemedel
Receptfria läkemedel Naturläkemedel

18 Dokumentation

19 Kundpärm Pärmregister Signaturförtydligande Grön HSL-flik

20 Grön flik i kundpärm Medicinlista / Ordinationshandling Warandosering
HSL insats/Avsteg Signeringslista HSL Signering av vid behovs läkemedel Mätlista Narkotikajournal

21 Medicinlista Ordinationshandling

22 Koagulationshämmande läkemedel

23 Warandosering Giltig ordinationshandling
Hitta informationen om dosering Tilläggsordination Waranordination

24 Grundregler läkemedelshantering
Att det är sjuksköterskan eller ett apoteksbolag som iordningställer läkemedelsdoserna. Att sjuksköterskan ska kontaktas för bedömning om ett vid behovs läkemedel ska ges.

25 Avsteg = undantag Att vårdpersonalen i vissa fall får iordningställa läkemedelsdoser. Att vårdpersonalen i vissa fall får bedöma om någon ska få vid behovsmedicin.

26 Avsteg Sjuksköterskan skriver en instruktion som kallas AVSTEG om hur läkemedlet ska hanteras.

27 Signeringslistor En signeringslista för läkemedel som vårdtagaren/brukaren ska ha regelbundet, d.v.s. på stående ordination. En signeringslista för de läkemedel som vårdtagaren får vid behov.

28 Signeringslista stående läkemedel
Sjuksköterskan ansvarar alltid för att signeringslistan är rätt skriven innan den sätts in i vårdtagarens/brukarens pärm. Signeringslista Bas xls

29 Signeringslista vid behovsläkemedel
Rosa lista Fyll i namn på kontaktad sjuksköterska Kom ihåg att utvärdera effekten av givet läkemedel Vid behovs-lista

30 Narkotikajournal-förbrukning
När vårdpersonalen tar narkotikaklassade läkemedel ur originalförpackning och överlämnar till vårdtagaren/brukaren t.ex. smärtplåster. Avräkning då det gäller förbrukningen. Narkotikajournal

31 Lunch

32 Delegeringsföreskrifter

33 Delegeringsföreskrifter
Endast skriftligt beslut gäller Specificerad arbetsuppgift Giltighet Datum Namnunderskrifter

34 Delegeringsföreskrifter
Formell kompetens Reell kompetens

35 Delegeringsföreskrifter
Eget medicinskt ansvar Inte mot någons vilja En delegering är personlig Sjuksköterskan fattar beslutet Uppföljning Återkallelse

36 Lagar som styr vårt arbete
HSL – Hälso och sjukvårdslagen (1982) SoL – Socialtjänstlagen (1982) LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993) Patientsäkerhetslagen (2011) Patientlagen (2015)

37 KUL

38 Vårdtagarens förändrade allmäntillstånd

39 Vårdtagarens allmäntillstånd
NÄR tar du kontakt med ssk Akut sjukdom / förändrat status Vårdtagarens / anhörigas önskemål Råd och stöd till dig som personal

40 Vårdtagarens allmäntillstånd
Vid kontakt med sjuksköterskan uppge Namn och personnummer Aktuell medicinlista Beskrivning av problem och symptom

41 Observationer vid förändrat allmäntillstånd
Andning Cirkulation Medvetandeförändring Smärta Elimination Hud

42 Observationer vid fall
Synliga skador Frånvaroattack

43 RLS 85 Reaction level scale
Medvetande skala 1. Vaken 2. Slö eller oklar 3. Mycket slö eller oklar 4. Medvetslös

44 Förändrat allmäntillstånd p.g.a. läkemedelsbiverkan
Smärtstillande Antibiotika Kärlvidgande Vätskedrivande Lugnande/sömn Kramplösande

45 Finn 8 fel på ordinationshandlingen
Fika! Finn 8 fel på ordinationshandlingen

46 Rätt ordinationshandling

47 Film Om Ep

48 Triggande faktorer vid EP
Stress Avslappning efter stress Sinnesstämning Sömnbrist

49 Symtom vid EP-anfall Medvetande förändringar Spändhet i kroppen
Ryckningar i armar och ben Påverkan på syn och känsel Minnesförlust efter anfall

50 Omhändertagande under EP-anfall
Skydda personen från att skada sig Håll ej fast personen Stanna kvar och skapa trygghet för personen Ring alltid SSK

51 Omhändertagande direkt efter EP-anfall
Lägg personen i stabilt sidoläge Vinkla huvudet bakåt för att skapa fria luftvägar Kontrollera andning

52 Medicinsk behandling av epilepsi
Förebyggande läkemedelsbehandling Läkemedel i samband med anfall

53 Lycka till på provet!


Ladda ner ppt "Delegering Bas 1 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser