Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts, information sprids, kontakter knyts, samarbeten uppstår, lärande exempel analyseras och metoder utvecklas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts, information sprids, kontakter knyts, samarbeten uppstår, lärande exempel analyseras och metoder utvecklas."— Presentationens avskrift:

1 Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts, information sprids, kontakter knyts, samarbeten uppstår, lärande exempel analyseras och metoder utvecklas. De organisationer och myndigheter som finns i nätverket blir mer kunniga och handlingskraftiga. Det i sin tur gör att de kan underlätta för sina medlemmar och målgrupper att skapa god landsbygdsutveckling. Gröna näringar Blåa näringar Landsbygdsutveckling Landsbygdsprogrammet Havs- och fiskeriprogrammetLokalt ledd utveckling

2 Nätverkets övergripande mål styrs genom rådsförordningen Ökad delaktighet i landsbygdsutveckling. Ökad kvalitet i genomförandet av de olika programmen. Sprida information om programmens möjligheter till potentiella stödmottagare och allmänhet. Främja innovationer

3 EU direktiv Svenska programmen Handlings- plan, stadgar och riktlinjer Aktivitets- plan och arbetsplaner -Behovsanalys -Medlemmar -Program- genomförande Extern utvärderare ska göra effekt- utvärdering Krav på redovisning av utfallsindikatorer i Årsrapporten till KOM Styrgruppen gör resultatuppföljning

4 Assembly -Godkänna den övergripande strategin för ENRD och -samordning av de tre nätverken -Leds av KOM -6 svenska representanter Steering Group Operativ samordning, planering och uppföljning Permanenta sub-grupper 2015-2020 LLU, innovation, utvärdering. Ej permanenta sub-grupper EIP-nätverket Expertgrupp Europeiska lands- bygdsnätverket (ENRD ) Evaluation helpdes k ENRD Contact Point EIP-AGRI Service Point

5 Styrgrupp Kansli kontakt- punkt LAG- grupperna Europeiska nätverket EIP-Agri Nationella landsbygds- vattenbruks- och fiske- aktörer samt LAG Samordningsgrupp Arbetsgrupper Landsbygds- utvecklare Nätverk för lärande och utveckling

6 Svenska landsbygdsnätverkets specifika och operativa mål bestämmer medlemmarna genom styrgruppen

7 Arbetsgrupper Viktigt att medlemsorganisationernas representanter i arbetsgrupperna har mandat och god förankring i sin organisation. Alla grupper ska: Stödja medlemsorganisationerna i att förankra och sprida regionalt och lokalt. Samarbete med länsstyrelserna och leadergrupper. Arbeta miljömässigt hållbart. Involvera unga, främja jämställdhet och integration.

8 Aktuella arbetsgrupper Gröna Näringar – utökad Arbetsgrupp för samordning - etablerad Samordningsgrupp – utökad

9 Aktuella arbetsgrupper

10 Exempel på nätverksverktyg Nyhetsbrev Webbplats Sociala medier Filmer Rapporter Träffar Tankesmedjor Ullbaggarna Fotografering


Ladda ner ppt "Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts, information sprids, kontakter knyts, samarbeten uppstår, lärande exempel analyseras och metoder utvecklas."

Liknande presentationer


Google-annonser