Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

November 2014 Stockholms läns landsting www.sll.se Landstingets interregionala samarbete 90 talet Samarbetsavtal med Tallinn-, Riga- och Vilnius-regionerna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "November 2014 Stockholms läns landsting www.sll.se Landstingets interregionala samarbete 90 talet Samarbetsavtal med Tallinn-, Riga- och Vilnius-regionerna."— Presentationens avskrift:

1 november 2014 Stockholms läns landsting www.sll.se Landstingets interregionala samarbete 90 talet Samarbetsavtal med Tallinn-, Riga- och Vilnius-regionerna demokratiutvecklingen i fokus

2 november 2014 Stockholms läns landsting www.sll.se Mazovieavtalet 2002 Avtal med Mazovie-regionen (Warszawa) -övergripande utgångspunkter och med årliga arbetsplaner -gemensam samarbetskommitté

3 november 2014 Stockholms läns landsting www.sll.se Samarbetsområden Regional utveckling Kollektivtrafik och infrastruktur Hälsovård Skapa gemensamma nätverk EU integration Företagssamverkan RTP

4 november 2014 Stockholms läns landsting www.sll.se Ur arbetsplanen 2005 -prevention av missbruk hos barn och ungdomar -metoder för avfallshantering -katastrofmedicin och räddning i storstäder -design av leksaker och hjälpmedel för funktionshindrade -rehabilitering av MS-patienter

5 november 2014 Stockholms läns landsting www.sll.se Samarbete med S.t Petersburg och Stockholm-Mälarregionen Önskemål från S:t Petersburg Syfte att stimulera till ett bredare regionalt samarbete med Stockholms,Västmanlands, Uppsalas, Södermanlands och Örebro län Bidra till en bättre överblick över regionens samlade aktiviteter ”Letter of intent”-karaktär

6 november 2014 Stockholms läns landsting www.sll.se Ur förslaget till avtal - utveckla långsiktiga förbindelser inom handeln, näringsliv och vetenskap -skapa gynnsamma förutsättningar för kontakter mellan företag och organisationer -utvidga samarbetet inom bl a energi, transport, fastighetsförvaltning samt miljö och naturvård -uppmuntra till gemensamma investeringar -stimulera förbindelser inom idrott och turism

7 november 2014 Stockholms läns landsting www.sll.se Fortsättning -underlätta utbyte om ungdomspolitik och mellan ungdomsorganisationer -utveckla och utvidga samarbete inom hälsovården och social utveckling -etablera kontakter och utbyta erfarenheter mellan hälsovårds- och sociala institutioner -stimulera till gemensamma projekt inom ramarna för EU:s program och fonder

8 november 2014 Stockholms läns landsting www.sll.se Om samarbetet - gemensamma expertgrupper motsv -överenskommelsen ersätter inte ev. andra bilaterala avtal - aktiviteter i S:t Petersburg som i Stockholm-Mälardalen -signering 2005?

9 november 2014 Stockholms läns landsting www.sll.se Varför samarbetsavtal? -markering av politisk vilja och ambition -möjlighet till delaktighet och medverkan för fler -stöd vid ansökan om extern finansiering från bl a EU

10 november 2014 Stockholms läns landsting www.sll.se Samarbetsavtal Stockholms läns landsting - Moskvaregionen Avtalet slöts i Stockholm i juni 2005 Parterna överens om att; -ha återkommande informationsmöten och överläggningar/ konsultationer -anordna besök av delegationer och arbetsgrupper inkl näringslivsföreningar -utveckla direkta kontakter mellan nämnder och kommittéer.

11 november 2014 Stockholms läns landsting www.sll.se Samarbetsformer - Gemensam kommitté bestående av politiker och tjänstemän - Årliga möten eller när så behövs att utvärdera och diskutera uppnådda resultat -Möten ska ske varannan gång i Moskva och varannan gång i Stockholm.

12 november 2014 Stockholms läns landsting www.sll.se Samarbetsområden - regionalpolitik och ekonomisk utveckling -regional innovationspolicy -kollektivtrafik och infrastrukturutveckling -metodikutveckling inom medicin och folkhälsa -vetenskapligt och kulturellt utbyte -utveckling av kontakter mellan företrädare och organisationer

13 november 2014 Stockholms läns landsting www.sll.se Ur arbetsplanen 2005-2006 -regional utveckling och tillväxt -utveckling av telemedicin -förebyggande folkhälsoarbete för äldre -kvalitetssäkring av hälsovård -förebyggande åtgärder mot havandeskaps- och barnadödlighet -förebyggande tandvårdsinsatser -erfarenhetsutbyte av privata vårdproducenter


Ladda ner ppt "November 2014 Stockholms läns landsting www.sll.se Landstingets interregionala samarbete 90 talet Samarbetsavtal med Tallinn-, Riga- och Vilnius-regionerna."

Liknande presentationer


Google-annonser