Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

070502 Sören Hansson. Handisam Myndigheten för handikappolitisk samordning Stabsmyndighet till regeringen GD och 15 medarbetare i Globen City.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "070502 Sören Hansson. Handisam Myndigheten för handikappolitisk samordning Stabsmyndighet till regeringen GD och 15 medarbetare i Globen City."— Presentationens avskrift:

1 070502 Sören Hansson

2 Handisam Myndigheten för handikappolitisk samordning Stabsmyndighet till regeringen GD och 15 medarbetare i Globen City

3 Handisams huvuduppgifter Att främja ett strategiskt genomförande av handikappolitiken Att förse regeringen med underlag för styrningen mot de handikappolitiska målen Att stödja tillgänglighetsförbättring

4 Handisams verksamhetsidé Handisam påskyndar utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga.

5 Handikapperspektivet Utgå i planering och genomförande från att alla har olika förutsättningar Sträva mot generella lösningar – särskilda lösningar är ett komplement

6 Staten som föredöme Alla myndigheter ska enligt Förordning 2001:526 verka för att verksamhet, information och lokaler blir tillgängliga Handisams riktlinjer visar hur det kan göras Handisam följer upp och utvärderar arbetet

7

8 RIV HINDREN innehåller Principer och arbetsmetodik Beskrivning av olika funktionshinder Krav på tillgänglighet i verksamhet, information, byggnader, inredning och utrustning

9 Handisam och kommunerna Uppdraget ”Handisam skall stödja landstingens och kommunernas tillgänglighetsarbete genom att utveckla och förankra metoder för uppföljning" (Ur Handisams regleringsbrev 2007) Start 2005 – metoder

10 2006 Utveckla metoder och mått på tillgänglighetsarbete Test av indikatorer med 9 kommuner Rapport

11 Tillgänglighetsarbete En del i det ordinarie arbetet verksamhetsplanering o budget information/kommunikation, upphandling/inköp, anställning, utbildning, planering, tillsyn, byggande etc Konkret arbete med åtgärder Leder fram till tillgänglighet miljöer, lokaler, produkter, tjänster, information och verksamheter kan användas av så många som möjligt oavsett funktionsförmåga Indikatorer och mått

12 E-tjänst med tre ben 1) Stöd till kommuner/landsting Tillgänglighetsarbete – vad och hur Självvärdering av arbetet med tillgänglighet 2) Handikapporganisationerna stöd i prioriteringen av tillgänglighetsarbetet 3) Revision – uppföljning och utvärdering

13 Ben 1: Kommuner & landsting Styrgrupp och arbetsgrupp E-tjänsten – ett erbjudande till K & L => Självvärdering systematiskt sätt lika för alla K & L i de normala arbetssätten i enlighet med budget och verksamhetsplan användas av andra kommuner och landsting men också av såväl medborgare som regering

14 E-tjänsten – ett verktyg för K & L Tas fram tillsammans med K & L Nås enkelt från egna webbplatsen Enkel att uppdatera för behörig tjänsteman Presentationen ska upplevas som en del av K & L info till sina medborgare

15 E-tjänstens innehåll Inom 8 områden Studera den egna K:s / L:s tillgänglighetsarbete Göra jämförelser med sin egen K / L över tiden Få en samlad rapport Se goda exempel Se hur andra gjort och gör Söka uppgifter Välja andra K / L för jämförelse med den egna Göra jämförelser med nationella normer

16 Vad är goda exempel Till exempel Policy Upphandling Felanmälan Tillgängliga möten och konferenser

17 8 Indikatorområden Policy Ansvar Samverkan med handikapporganisationerna Upphandling/inköp Fysisk miljö Information/kommunikation Arbetsgivare Budget

18 Mått Förekomst Status Verksamhetsplanering/budget Innehåll Uppföljning Utvärdering

19 Kommuner/landsting En startsida för Kommuner - Om inloggad användare, kan genvägar vara personaliserade Bild Vill du logga in? Logga in Om din organisation registrerar sig… Uppföljning, jämförelse…. Vill du: Vill du söka och jämföra din kommun med er grannkommun? Vill du..? --------------------------------- Introtext Puff 1- se exempelkommun Informationsstruktur utfälld

20 Kommuner/landsting Sök – exempel på hur man kan erbjuda användaren filtrering istället för att göra aktiva sökval. Därigenom fokuserar tjänsten på att vara vägledande och ställer mindre krav på användaren att göra aktiva val och förstå. Sök Avancerad sök Dokument Verksamhetsplan Sök Här visas exempel, skulle kunna finnas fler sökparametrar för dokument. Vägledande sök nedan: T.ex. lista kommuner som har verksamhetsplan inom ett område, för att ge möjlighet till förfinad sökning. För pådrivaransvaret: 14 kommuner För upphandling och inköp: 2 kommuner Sökresultat

21 Kommuner/landsting Redovisning, inmatning Redovisa ert tillgänglighetsarbete 2007 Här kan du redovisa er kommuns tillgänglighetsarbete För: Område 1 Formulär 1, beskrivning Formulär 2, beskrivning Formulär 3, beskrivning Område 2 Formulär 1, beskrivning Formulär 2, beskrivning Formulär 3, beskrivning Etc… Redovisa Granska Visar möjlig aktion. En per formulär Redovisa Fortsätt redovisa Redovisa

22 Kommuner/landsting Presentation av en kommun Sök Kommun 1 Sammanställning av det som är redovisat. Bifogade dokument och möjlighet att öppna formulär samt bifogade dokument för visning och granskning. Flikförslag syftar till ett sätt att kunna samla en kommuns områden, historik etc. utan att behöva dela upp på olika sidor. Område 1Område 2 Område 3 Intro Yta för Min/mitt Relaterad innehåll/funktion Kommunens egna Goda exempel.

23 E-tjänst också för staten Synergieffekter IT-baserat inventeringsverktyg

24 Ben 2: Handikapporganisationerna Kunskap om tillgänglighet används i e- tjänsten E-tjänsten – ett stöd i arbetet gentemot kommuner och landsting E-tjänsten – en plattform för handikappråden i det ordinarie arbetet Goda exempel som kan spridas till andra

25 Ben 3: Revision och kontroll Revision Arbetet med tillgänglighet kan enkelt kontrolleras av revisorerna Öppenhet Handikapporganisationerna Medborgarna i K & L Media

26 Fortsättningen 2007 Försöksverksamhet med e-tjänsten Workshopar med handikappråd Diskussioner med revisorer och revisionsföretag Förankring 2008 Lansering Seminarieserie Nyhetsbrev Nätverk 2009 – 2010 och framåt Driftorganisation

27 www.handisam.se soren@handisam.se


Ladda ner ppt "070502 Sören Hansson. Handisam Myndigheten för handikappolitisk samordning Stabsmyndighet till regeringen GD och 15 medarbetare i Globen City."

Liknande presentationer


Google-annonser