Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjukvårdsregionala vårdriktlinjer Uppdrag Struktur Ledningsgrupp Redaktionsgrupp Web-ansvar Problem Möjligheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjukvårdsregionala vårdriktlinjer Uppdrag Struktur Ledningsgrupp Redaktionsgrupp Web-ansvar Problem Möjligheter."— Presentationens avskrift:

1 Sjukvårdsregionala vårdriktlinjer Uppdrag Struktur Ledningsgrupp Redaktionsgrupp Web-ansvar Problem Möjligheter

2 Uppdrag Samverkansnämnden har beslutat om ett gemensamt kunskapsstöd. Regionsjukvårdsledningen gav ledningsgruppen uppdraget att: utveckla ett gemensamt kliniskt besluts- och kunskapsstöd för den specialiserade och högspecialiserade vården i sjukvårdsregionen. Syftet med kunskapsstödet är att med stöd av det nationella arbetet tydliggöra indikationer för diagnostik och behandling samt föreslå vårdnivåer.

3 Ledningsgrupp Jan-Erik Karlsson, ordfRegion Jönköpings län Johanna Eriksson, sekrRegion Jönköpings län Staffan EkedahlRegion Jönköpings län Therese EklövRegion Jönköpings län Ingemar KarlssonLandstinget i Kalmar län Leni LagerqvistLandstinget i Kalmar län Karl LandergrenLandstinget i Kalmar län Martin MagnussonRegion Östergötland

4 Redaktionsgrupp Ingemar Karlsson VerksamhetsutvecklareLandstinget i Kalmar län Lotta Saleteg/n.n VerksamhetsutvecklareRegion Östergötland Staffan Ekedahl Faktakoordinator, dlRegion Jönköpings län Johanna Eriksson Administrativ samordnareRegion Jönköpings län Therese Eklöv Utredare/processledareRegion Jönköpings län

5 Web-ansvar www.plus.lj.se/vardriktlinjer Johanna ErikssonRegion Jönköpings län

6 Specialiserat kliniskt kunskapsstöd Utgår från nationella kunskapsunderlag (SKL) Standardiserad struktur för sjukvårdsregionala riktlinjer för vårdnivåerna specialiserad och högspecialiserad vård Ägs och förvaltas av sydöstra sjukvårdsregionen fritt från kommersiella intressen

7 RMPG:s ansvar Uppdrag att med stöd av de nationella kunskapsunderlagen och utifrån det enskilda RMPGs behov utforma regionala vårdriktlinjer inom sitt ansvarsområde. Redaktionsråd är ett stöd för RMPG bistår med administrativt stöd för att ta fram, publicera och uppdatera dokument i en gemensam informationsstruktur och bevaka att strukturen efterlevs.

8 Landstinget i Kalmar län http://www.vardriktlinjer.se/

9 Region Östergötland

10 Region Jönköpings län www.plus.lj.se/vardriktlinjer

11 Respektive landsting/region ansvarar för att kunskapsstödet : införs är tillgängligt för medarbetarna är förankrat och känt i verksamheten. Ansvar för landsting/region

12 Problem – möjligheter? Tre suveräna landsting/regioner Tillgänglighet – få dokument Likvärdig vård Hur tar var och en ansvar för sin region/sitt landsting – hur arbetar vi vidare? Projektledare?


Ladda ner ppt "Sjukvårdsregionala vårdriktlinjer Uppdrag Struktur Ledningsgrupp Redaktionsgrupp Web-ansvar Problem Möjligheter."

Liknande presentationer


Google-annonser