Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rehabiliteringsmedicin Jönköping. Agenda Presentation Uppdraget RMPG Senaste minnesanteckningar 2009 Årsrapport 2010 Hur arbetar vi fortsättningsvis?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rehabiliteringsmedicin Jönköping. Agenda Presentation Uppdraget RMPG Senaste minnesanteckningar 2009 Årsrapport 2010 Hur arbetar vi fortsättningsvis?"— Presentationens avskrift:

1 Rehabiliteringsmedicin Jönköping

2 Agenda Presentation Uppdraget RMPG Senaste minnesanteckningar 2009 Årsrapport 2010 Hur arbetar vi fortsättningsvis? –Rehabiliteringsprocessen –Involvering av fler i vår RMPG Årlig rapportering Kommande mötestider

3

4 2008 Uppdragen en ”fem-punkts-lista” som också utgör basen för en årsrapport. 1. Ta fram utvecklingstendenser, nya metoder och läkemedel kommande 5 åren. 2. Ta fram nyckeltal som beskriver medicinska resultat/kvalitet. 3. Tillgänglighet. Rapportera ev bristande tillgänglighet och möjliga lösningar. 4. Förekomst/användandet av nationella rekommendationer och gemensamma vårdprogram. 5. Större investeringar i medicinsk utrustning. (Objekt>1mkr eller strategisk art)

5 Uppdrag Juni 2009 1. Skapa ett regionalt vårdprogram (enligt mall) årligen inom specialiteten samt implementera detta. Det är inte nödvändigtvis RMPG som skriver dessa utan skapa grupper inom regionen med såväl läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, apotekare eller de yrkesgrupper som känns angelägna. Alla tre länen ska vara representerade, men inte nödvändigtvis med alla yrkesgrupper. 2. Utifrån eventuella nationella riktlinjer (eller när dessa inte finns regional samstämmighet) skapa indikationer för diagnostik och behandling samt vårdnivå (rikssjukvård-regionsjukvård-länssjukhus- länsdelssjukhus eller primärvård). Detta ska givetvis återspeglas i de regionala vårdprogrammen. 3. De i punkt 2 beskrivna indikationer ska kunna mätas i volymer ffa för regionsjukvården. 4. Tillgänglighet med regelbunden (tertial) redovisning av lämpliga väntetider för såväl diagnostik som behandling enligt nationella mätningar. Observera att tillgänglighetsmåtten ska spegla hela vården i regionen (ej enbart regionsjukvård). 5. Kvalitetsmått, gärna från nationella register eller nationellt överenskomna parametrar.

6 Observera att kvalitetsmåtten ska spegla hela vården i regionen (ej enbart regionsjukvård). Tanken är att vi ska se och lära av varandra för att alla ska kunna bli bättre. Ni måste se detta arbete som viktigt och se till att sjukhusen är representerade och om man inte kan komma så vill vi uppmuntra att man skickar en ersättare. Regionsjukvårdsnämnden och Regionsjukvårdsledningen ser arbetet inom RMPG som mycket angeläget med betoning på att ta fram indikationer, volymer och regionala vårdprogram samt att vi ska mäta tillgänglighet och kvalitet. Mer information om avtalskonstruktion och mall för regionalt vårdprogram kommer senare.

7

8 Agenda Presentation Uppdraget RMPG Senaste minnesanteckningar 2009 Årsrapport 2010 Hur arbetar vi fortsättningsvis? –Rehabiliteringsprocessen –Involvering av fler i vår RMPG Årlig rapportering Kommande mötestider

9 Se minnesant 2009-05-25

10

11 Årsrapport 2010

12

13

14 Agenda Presentation Uppdraget RMPG Senaste minnesanteckningar 2009 Årsrapport 2010 Hur arbetar vi fortsättningsvis? –Rehabiliteringsprocessen –Involvering av fler i vår RMPG Årlig rapportering Kommande mötestider

15 Årsrapport 2010 I RMPG rehab har på uppdrag från Centrumrådet inför mötet även gjort en översyn gällande ang Pumpar och dess behandling samt med frågeställning om regional upphandling är möjlig. Verksamhet med pumpbehandling startade på US 1999 och avser främst behandling av smärta och spasticitet - problematik och leds av Rehabiliteringskliniken men i samarbete mellan Barnklin, NK, Neurologiklin samt smärtenheten. Uppstartad verksamhet i Västervik tar nu över uppföljning och påfyllnad av pumpar och blir därmed 1:a refillcenter i regionen. Verksamheten är mkt dyr speciellt vad gäller läkemedlet Baclofen där påfyllnad sker ca 3 ggr/år i pump. Idag finns ca 85 patienter i systemet – och stady state uppnås vid ca 200 patienter. Önskvärt även om ett refillcenter framöver ska finnas inom F-län.

16 Planering

17 Agenda Presentation Uppdraget RMPG Senaste minnesanteckningar 2009 Årsrapport 2010 Hur arbetar vi fortsättningsvis? –Rehabiliteringsprocessen –Involvering av fler i vår RMPG Årlig rapportering Kommande mötestider

18 De regionala medicinska programgrupperna, arbetar kontinuerligt med att utveckla samarbetet. Programgruppernas roll i avtalsarbetet är att ansvara för beräkning och analys av volymer, variationer samt förändringar inom sitt område med beskrivning av hela regionens vård. sammanställa mätvärden som sedan rapporteras till respektive centrumråd. vara ansvariga för att ta fram regionala vårdprogram, med indikationer för såväl diagnostik som behandling, som sedan lämnas till centrumrådet för fastställande. I det regionala vårdprogrammet ska det även framgå var en åtgärd ska utföras. Minst ett vårdprogram per år ska utarbetas och implementeras. Programgruppen utser deltagare till arbetsgrupp för framtagande av regionalt vårdprogram, med representation från varje län. Arbetsgruppen skall vara multiprofessionell, med de professioner som är delaktiga i processen kring patienten, exempelvis läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, farmaceut, kurator, mfl.


Ladda ner ppt "Rehabiliteringsmedicin Jönköping. Agenda Presentation Uppdraget RMPG Senaste minnesanteckningar 2009 Årsrapport 2010 Hur arbetar vi fortsättningsvis?"

Liknande presentationer


Google-annonser