Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional utvecklingsstrategi – RUS – antogs 2010 Mobilisering och kraftsamling Regionala prioriteringar En riktningsgivare med vision, mål och strategier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional utvecklingsstrategi – RUS – antogs 2010 Mobilisering och kraftsamling Regionala prioriteringar En riktningsgivare med vision, mål och strategier."— Presentationens avskrift:

1 Regional utvecklingsstrategi – RUS – antogs 2010 Mobilisering och kraftsamling Regionala prioriteringar En riktningsgivare med vision, mål och strategier Arena för möten mellan aktörer som vill utveckla regionen Uppdrag från regeringen

2 Fyra utvecklingsområden Kunskap och kompetens Innovationer och entreprenörskap Lustfyllda möten och upplevelser Den öppna regionen Målområdesansvariga leder 12 målområden Granskare bevakar ”genomsyrande perspektiv” - bl a Folkhälsa

3 Stort fokus på kommunledningarnas områden som infrastruktur, företagande, befolkningstillväxt och evenemang. Social välfärd - ej prioriterat i framtagandet av RUS. Genomlysning av regionförbundets arbete inom det sociala välfärdsområdet ledde till beslut om att utarbeta ett regionalt program för social välfärd. Regionalt program för social välfärd

4 Samverkan – Marit/Vilgot-strukturen Kunskapsutveckling – Forskning och utveckling Enheten Social välfärd

5 Organisation för samverkan landsting och kommuner 2012

6 Nationell satsning på stödstrukturer för kunskapsutveckling 2010 Socialdepartementet i samverkan med SKL driver processen och fördelar ekonomiskt stöd till regionerna. En regional avsiktsförklaring finns som innefattar kommunerna, landstinget och regionförbundet. Den etablerade stödstrukturen blev grunden för en struktur för kunskapsutveckling. FoU Välfärd fick uppdraget att leda och samordna arbetet.

7 Det sociala välfärdsprogrammet - målbilder (1) Barn och ungas välfärd och rättigheter

8 Det sociala välfärdsprogrammet - målbilder (2) Ett liv fritt från missbruk och beroende

9 Det sociala välfärdsprogrammet - målbilder (3) Ett aktivt deltagande i samhället för personer med funktionsnedsättning

10 Det sociala välfärdsprogrammet - målbilder (4) En god äldreomsorg för alla

11 Det sociala välfärdsprogrammet – strategier (1) Omvärldsbevakning

12 Det sociala välfärdsprogrammet – strategier (2) Förebyggande arbete

13 Det sociala välfärdsprogrammet – strategier (3) Ett kompetent och modigt ledarskap

14 Det sociala välfärdsprogrammet – strategier (4) Kunskapsutveckling

15 Det sociala välfärdsprogrammet – strategier (5) Samverkan

16 Hur ska det sociala välfärdsprogrammet genomföras? Programmet ska skapa en gemensam grund för ett samlat och kraftfullt utvecklingsarbete. Programmet ska vägleda regionförbundets arbete och stödja regionförbundets medlemmar. Handlingsplaner ska formulera mål och aktiviteter. Regionförbundet ska skapa arenor för dialog om utvecklingsfrågor. Regionförbundet ska vara arena för och motor i att bygga en stödstruktur för samverkan och kunskapsutveckling.


Ladda ner ppt "Regional utvecklingsstrategi – RUS – antogs 2010 Mobilisering och kraftsamling Regionala prioriteringar En riktningsgivare med vision, mål och strategier."

Liknande presentationer


Google-annonser