Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuella forskningsprojekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuella forskningsprojekt"— Presentationens avskrift:

1 Aktuella forskningsprojekt
Kliniska faktorer som bestämmer överlevnad vid icke operabel bukspottkörtelcancer” Henrik Forssell "Supported socialization" Det sociala livet. Psykisk hälsa, privatekonomi och psykosociala insatser” Eva-Lena Strandberg Vaskulär sjukdom och KOL- ett syndrom med kronisk inflammation, Kerstin Ström

2 Aktuella forskningsprojekt
AspireAssist Aspiration Therapy System för behandling av fetma med Aspiremetoden, Erik Norén Noninvasive testing in Normal Pressure Hydrocephalus, Anders Behrens, D Implementering av nationella riktlinjer för personer med schizofreni, Boel Sandström, D

3 Aktuella forskningsprojekt
Hur upplever patienter med metastaser i ryggen en undersökning med magnetkamera (MRT), Thomas Strand, D Burden and Treatment of Dyspnea in Respiratory Disease: Clinical Studies, Magnus Ekström Studier på patienter med avancerad KOL i livets slutskede, Zainab Ahmadi, D

4 Aktuella forskningsprojekt
Autonomi i teknikintensiva vårdmiljöer - ett patientperspektiv, Cecilia Fagerström Sömnproblem och depression under och efter graviditeten i Blekinge län, Zoltan Kozinszky Handläggning av ont i halsen i primärvården – beskrivning av hur allmänläkare gör och vad allmänläkarna uppfattar som svårt, Eva-Lena Strandberg

5 Aktuella forskningsprojekt
Histologisk grad och biomarkörer i bröstcancer med fokus på prognostik och kvalitetssäkring, Anna Ehinger Fett-sugning: Långtidsresultat, patofysiologi och behandlingsstrategi, Mattias Hoffner Äldre med hjärtsvikt, Suzana Selan

6 Aktuella forskningsprojekt
Populationsbaserade studier av astma och rhinit i relation till yrke och yrkesmässig exponering bland män och kvinnor, Christian Schyllert, D Risk för akut sjukhusinläggning för äldre, vid användning av potentiellt olämpliga läkemedel, Kristine Thorell, D Massiv transfusion i samband med obstretriska blödningar – speciellt vid plancenta accreta och fostervattenemboli, Lars Thurn, D

7 Aktuella forskningsprojekt
Förekomst och behandling av andnöd vid lungsjukdom: kliniska studier, Magnus Ekström Förekomst av osteolys vid användande av Optiplug, Pähr Engström En kartläggning av somaliska kvinnors fysiska aktivitetsnivå, Gerthie Persson, D

8 Aktuella forskningsprojekt
Prospective study of pain incidence and recovery from pain among older adults. Lena Sandin-Wranker, D Att rikta rätt insats till rätt person, för patienter med ospecifik ryggsmärta i primärvården. Prognos-prediktion-klassificering och åtgärders kostnadseffektivitet, Malin Forsbrand, D

9 Aktuella forskningsprojekt
Komorbiditet av hjärtsvikt och kronisk obstruktiv lungsjukdom. Möjlighet att tillämpa impedanskardiografi hos patienter med hjärtsvikt, delstudie 3 och 4. Elzbieta Kazuba, D Befolkningens aktiva val av vårdgivare i svensk primärvård, vilken påverkan har individer och vårdgivare, Karin Ranstad, D

10 Aktuella forskningsprojekt
Barnhälsovårdssamordnarens arbete med att främja användningen av ett nationellt barnhälsovårdsprogram, pågående studie samt BVC-sjuksköterskors upplevelser av implementeringen av ett nytt nationellt barnhälsovårdsprogram och användningen av en webbaserad rikshand- bok i processen, Johanna Tell, D Honungsbinas mjölksyrebakterier – ett alternativ till anti-biotika för att förebygga och behandla kraftig biobörda och infektioner i svårläkta sår? – från grundforskning till klinisk praxis Rut F Öien


Ladda ner ppt "Aktuella forskningsprojekt"

Liknande presentationer


Google-annonser