Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fysisk aktivitet på recept ® Jill Taube FaR ® i Stockholms Läns Landsting Centrum för allmänmedicin, Stockholms Läns Landsting och Karolinska Institutet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fysisk aktivitet på recept ® Jill Taube FaR ® i Stockholms Läns Landsting Centrum för allmänmedicin, Stockholms Läns Landsting och Karolinska Institutet."— Presentationens avskrift:

1 Fysisk aktivitet på recept ® Jill Taube FaR ® i Stockholms Läns Landsting Centrum för allmänmedicin, Stockholms Läns Landsting och Karolinska Institutet

2 Människans utveckling…

3 Marathon Ett maratonlopp mindre i veckan!

4 Amish går dubbelt så många steg per dag Män 18.425 steg/dag Kvinnor 14.196 steg/dag Old Order Amish 18–75 år, 51 män, 45 kvinnor BASSETT, JR et al Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 36,2004. 0 % av männen och 9% av kvinnorna var feta (BMI >30)

5 Fysisk inaktivitet

6 Fysisk aktivitet i Sverige Ökande antal motionärer Ökande antal motionärer Minskad total fysisk aktivitet Minskad total fysisk aktivitet Stora skillnader mellan olika Stora skillnader mellan olika grupper i samhället grupper i samhället

7 Brist på motion och hälsosam mat farligare än rökning WHO,Europa, 2002 Orsaker till kroniska sjukdomar i EU idag: Rökning 9 % Rökning 9 % Fysisk inaktivitet och kost 9,7 % Fysisk inaktivitet och kost 9,7 %

8

9 FaR ® FaR Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet ordineras på samma sätt som ett läkemedel I förebyggande eller behandlande syfte Ett komplement till eller ersättning för läkemedel

10

11 FYsisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling FYSS

12 Kapitel i FYSS alkoholmissbruk alkoholmissbruk artros artros astma astma blodfettrubbningar blodfettrubbningar cancer cancer hjärtsvikt hjärtsvikt hjärtrytmrubbningar hjärtrytmrubbningar hypertoni hypertoni diabetes diabetes klimakteriet klimakteriet depression depression kranskärlssjukdom kranskärlssjukdom smärta smärta obesitas obesitas KOL KOL metabolt syndrom metabolt syndrom osteoporos osteoporos smärta smärta stroke stroke övervikt och fetma … övervikt och fetma …

13 FYsisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling FYSS II Ångest Schizofreni

14 Hälso- och sjukvårdFriskvård®

15 FYSS och FaR ® i SLL Riktlinjer from 1 januari 2007 Fysisk aktivitet på recept (FaR ® ) ska användas som behandlingsalternativ av vårdgivare inom SLL för att förebygga och behandla sjukdom.Fysisk aktivitet på recept (FaR ® ) ska användas som behandlingsalternativ av vårdgivare inom SLL för att förebygga och behandla sjukdom. Enligt beslut av Landstingstyrelsen 2006-06-20, LS 0503-0536

16 Läkare, sjuksköterska, sjukgymnast..

17 Egen aktivitet

18 Stockholms FaR ® ledarnätverk www.farledare.se

19 Sedan patienten har fått antidepressivt läkemedel har han drabbats av munterhet” ”Sedan patienten har fått antidepressivt läkemedel har han drabbats av munterhet”

20 Depression Drabbar ca 121 miljoner över hela världenDrabbar ca 121 miljoner över hela världen Kostnaden för antidepressiva läkemedel är högKostnaden för antidepressiva läkemedel är hög Kvinnor dubbelt så drabbade jämfört med mänKvinnor dubbelt så drabbade jämfört med män Ofta otillräcklig effekt av behandlingOfta otillräcklig effekt av behandling En av de ledande orsakerna till arbetsoförmågaEn av de ledande orsakerna till arbetsoförmåga SamsjuklighetSamsjuklighet SBU-rapport 2004, Behandling av depressionssjukdomar, WHO SBU-rapport 2004, Behandling av depressionssjukdomar, WHO

21 Förebyggande effekt av fysisk aktivitet vid depression? 22 av 25 studier visar positivt samband Svårt att genomföra bra studier Kropp og sinn, Martinsen Hälsosam motion, Hassmén

22 Träning lika effektivt som läkemedel mot depression Slumpvis fördelning till 3 grupper 156 personer 50 år och äldre 1. Läkemedel mot depression 2. Träning 30 min 3g/v, i 16 v 3. 1+2 Ingen skillnad gällande depression Blumenthal et al Arch Int. med vol 159.oct 25 1999

23 Träningsgruppen friskast efter 10 mån Babyak et al. Psychosomatic Medicine 62:633-683

24 Motion vid depression Samarbete emellan Norra Stockholms Psykiatri och Gymnastik- och idrottshögskolan.Samarbete emellan Norra Stockholms Psykiatri och Gymnastik- och idrottshögskolan. Gruppträning med ledareGruppträning med ledare HälsopaketHälsopaket Två gånger per veckaTvå gånger per vecka under 9-10 veckor under 9-10 veckor Förbättrade både fysikFörbättrade både fysik och sitt mående och sitt mående

25 SBU – Metoder för att främja fysisk aktivitet RådgivningRådgivning Handledd träning i grupp och individuellt anpassade träningsprogramHandledd träning i grupp och individuellt anpassade träningsprogram Teoribaserade beteendeinterventionerTeoribaserade beteendeinterventioner Metoder inriktade på barn och ungdomarMetoder inriktade på barn och ungdomar Hälsoekonomiska aspekterHälsoekonomiska aspekter

26 SBU – Metoder för att främja fysisk aktivitet Det lönar sig att ge råd om fysisk aktivitetDet lönar sig att ge råd om fysisk aktivitet Muntligt bra, skriftligt förstärkerMuntligt bra, skriftligt förstärker Metoder för att främja fysisk aktivitet.SBU 2007 Hjälpmedel, som stegräknare Hjälpmedel, som stegräknare eller träningsdagbok ger eller träningsdagbok ger ytterligare effekt ytterligare effekt

27 Jag måste gå - för nerverna skull !

28 Trenningsapparat med pels! Trenningsapparat med pels! Gå ut med hunden även om du inte har någon! Gå ut med hunden även om du inte har någon! Tack för uppmärksamheten!Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Fysisk aktivitet på recept ® Jill Taube FaR ® i Stockholms Läns Landsting Centrum för allmänmedicin, Stockholms Läns Landsting och Karolinska Institutet."

Liknande presentationer


Google-annonser