Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuellt från förvaltningen 2015-04-14. Förvaltning av Ladok »Förvaltning sker enligt PM3 »Alla lärosätesresurser köps in genom avtal. Konsortiet har.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuellt från förvaltningen 2015-04-14. Förvaltning av Ladok »Förvaltning sker enligt PM3 »Alla lärosätesresurser köps in genom avtal. Konsortiet har."— Presentationens avskrift:

1 Aktuellt från förvaltningen 2015-04-14

2 Förvaltning av Ladok »Förvaltning sker enligt PM3 »Alla lärosätesresurser köps in genom avtal. Konsortiet har inga anställda.

3 Systemförvaltningsroller enligt pm3 BeställareLeverantör Objektägare verksamhet Karin Åström, GU Objektägare IT Ulrika Ringeborn, LNU Förvaltningsledare verksamhet Tor Fridell, LiU Förvaltningsledare IT Erik Wallenberg, SU 1 specialist per förvaltningsprodukt IT-specialister Strategisk nivå Anger riktning och ramar för arbetet Utgör bas i styrgrupp Leder och planerar det dagliga arbetet Fungerar som projektledare Konsortiechef Mauritz Danielsson, LTU

4 Förvaltningsprodukter inom objektet studieadministration Alla med var sin Produktansvarig »Studentinformation »Utbildningsinformation »Studiedeltagande »Resultathantering - Gunnar Råhlén, BTH »Examen »Planering och uppföljning, Johanna Belzacq, SU »Grunddata och behörighetsadministration,TBD

5 Övriga roller »Resursansvarig, Katarina Gustafsson, ORU »Utbildningsansvarig, Katarina Gustafsson + Gun Wallius, GU »Acceptanstestledare, Örjan Svensson »Testare »Kommunikatör, Sophia Hansson Ridman, MdH »Produktionssättningskoordinator, Malin Zingmark + Hans Persson, LU »Lösningsarkitekt, metodansvarig, kravsamordnare, adm stöd mm, senare…

6 Registervård

7 Status registervård - Piloter »HV och KMH klara »Lnu och Liu har endast ett fåtal fel kvar att rätta inför Årsredovisningsleveransen. Terminsregistering gör att de inte kan konvertera ett stort antal kurstillfällen

8 Status registervård – övriga lärosäten Förvaltningsorganisationens bedömning: »25 lärosäten har kommit långt i registervårdsarbetet »4 lärosäten har mycket kvar att rätta och har ännu inte tagit ställning till hur de ska hantera en stor del av informationen »4 lärosäten har påbörjat registervårdsarbetet, men ännu inte kört Informationskonvertering

9 Frågor om registervård »Läs information på wikin »Skicka in frågor inför nästa frågetillfälle på nätverksträffen 6/5 »Skicka in i Jira

10 Hur mycket registervård krävs? »Inför Resultathanteringsleveransen – ingen! »Inför Uppföljningsleveransen Det som inte är registervårdat konverteras inte Lärosätena kan välja att produktionssätta även om all information inte konverteras. Lokalt beslut! »Ändå bråttom med registervård! För att säkra att allt går att konvertera måste ev problem rapporteras till projektet snarast

11 Reviderad produktionssättningsplan Årsredovisning & Uppföljning »Ny plan för Årsredovisning & Uppföljning utskickad till lärosätena för synpunkter 26/3 – svar senast 20/4 »Piloterna uppgraderas till Uppföljningsleveransen i november 2015 »Övriga lärosäten går in i Uppföljningsleveransen från december 2015-maj 2016 »Kommunicerad produktionssättningsplan för Resultathanteringsleveransen oförändrad

12 Användning Produktionssättningsplan majmars oktoberseptember 2015 2016 2017 Version 3.1 2015-03-19 Produktionssättningar på lärosätena Användning Prod.sättning övriga lärosäten Resultathantering Årsredovisning/Uppföljning december februari Piloter Produktionssättning övriga lärosäten Piloter Årsredovisning majnovember Produktions- miljö 1 Produktions- miljö 2 Uppgradering piloter till Uppföljning

13 Inför produktionssättning Alla lärosäten skriver på en Uppdragsbeställning som ger förvaltningsorganisationen rätt att uppdra befintliga driftställen att sätta upp databaskonton med tillhörande rättigheter i gamla Ladok Ca 4 veckor innan produktionssättning »Avstämningsmöte med lärosätet inför produktionssättningen (produktionssättningskoordinatorn och drift/support) »Lärosätet släpps in i förvaltningens testmiljö


Ladda ner ppt "Aktuellt från förvaltningen 2015-04-14. Förvaltning av Ladok »Förvaltning sker enligt PM3 »Alla lärosätesresurser köps in genom avtal. Konsortiet har."

Liknande presentationer


Google-annonser