Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så har det gått för oss piloter Erfarenheter från produktionssättning av Ladok3 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så har det gått för oss piloter Erfarenheter från produktionssättning av Ladok3 2015."— Presentationens avskrift:

1 Så har det gått för oss piloter Erfarenheter från produktionssättning av Ladok3 2015

2 Så har det gått för oss piloter Christopher Sönnerbrandt, Kungl. Musikhögskolan SA-chef och lokal objektägare för Ladok3 Linda Severinson, Högskolan Väst Gruppchef studieadministration, projektledare NUAK 2015 Plats: Uppsala universitet, Blåsenhus, rum Gunnar Johansson Tid: Tisdag 22 september 2015 Seminariepass 7:2, kl. 11.00-11.20 Seminariepass 8:2, kl. 11:30-11:50

3 Så har det gått för oss piloter 1. Våra lokala förutsättningar 2. Erfarenheter av produktionssättning 3. Möjligheter och utmaningar

4 Våra lärosäten i siffror (2014) KMHHV Registrerade studenter (individer)133012890 Andel kvinnor av studenterna49 %68 % Helårsstudenter (HST)6605190 Intäkter (mnkr) 162506 - varav för grundutbildning (mnkr)152368 Anställda (årsarbetskrafter)160476

5 Ladok3 på KMH Från Oden till Ladok3 (2011 till 2015) Rätt från början – ett rent studieregister Pilotverksamhet med ”early adopters” Liten och flexibel projektorganisation Fokusera energi när det verkligen krävs Våga driva förändring

6 Ladok3 på Högskolan Väst Administrativ översyn Referensgrupp Kvalitetsråd Styrgrupp Projektledar- grupp Kursinfo Ladok 3 Att planera för utbildning Utveckling

7 Produktionssättning 2015 Leverans 1 – Årsredovisning KMH vecka 11, mars 2015 HV vecka 13, mars 2015 Bra stöd av förvaltningen och projektet Intresserade och lyhörda Odramatisk leverans med få berörda användare Inledningsvis svårigheter som löstes efterhand Leverans 2 – resultatrapportering och uppföljning KMH, uppskjuten till vecka 41, oktober 2015 HV, uppskjuten till vecka 42, oktober 2015

8 Förstå sammanhanget! Skickliga lokala projektledare med god kunskap om lärosätet Verksamhetens karaktär Organisations kultur Historiken Det aktuella förändringsskeendet

9 Möjligheter och utmaningar Ladok är ett stöd till verksamheten – verksamhetens delaktighet är viktig Samarbetet inom lärosätet – exempelvis mellan IT och utbildningsadministration Samarbetet mellan projektledarna på pilotlärosätena Samarbetet mellan piloterna och Ladok3-projektet/förvaltningen

10 Frågor ”Blåser vi bara på” projektet eller jobbar vi med hur det nya systemet kommer att fungera i vår verksamhets kontext? Stödjer systemet processen, eller styr det…? Är eventuella beslut om verksamhetsförändringar i relation till implementeringen av nya Ladok beslutade på lärosätesövergripande nivå? Är den levererade tjänsten, till exempel Resultatrapporteringen, tillräckligt bra för våra behov?

11 Tack för att ni lyssnade! Kontakta oss gärna för mer information: christopher.sonnerbrandt@kmh.se elisabeth.larsson@kmh.se cecilia.sarg@hv.se linda.severinson@hv.se charlotta.andersson-jonsson@hv.se


Ladda ner ppt "Så har det gått för oss piloter Erfarenheter från produktionssättning av Ladok3 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser