Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studentinformation i SWAMID

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studentinformation i SWAMID"— Presentationens avskrift:

1 Studentinformation i SWAMID
Välkomna!!

2 Vad är SWAMID? samt styrgruppen SWAMID 2.0 – status EID 2.0, LoA-nivåer och skolfederation.se Ny logotyp F-ticks – statistik över SWAMIDs nyttjande Gemensam studentIdP! Frågor och svar

3 Vi närvarande är SWAMID, dvs alla lärosäten i Sverige.
SUNET-anslutna organisationer kan söka medlemskap. Tjänsteleverantörer levererar tjänster till medlemmar SWAMID är limmet mellan lärosäten och tjänster, policy och den tekniska kopplingen SUNET-tjänst med SUNET som huvudman

4 webbSSO (SAML) och eduroam
SWAMID består av två teknik-delar webbSSO (SAML) och eduroam Alltid samma identitet i botten – med en federation att ansluta sig till

5 Valter Nordh, Göteborgs universitet Pål Axelsson, Uppsala universitet Johan Berggren, NORDUnet Hans Nordlöf, Karolinska Institutet Roland Hedberg, Umeå universitet Leif Johansson, NORDUnet Anders Nilsson, Umeå universitet Paul Scott, Karlstads universitet

6 SWAMID Styrgrupp Sverker Holmgren, Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Joakim Nejdeby, Linköpings universitet Ulrika Ringeborn, Ladokkonsortiet (LADOK) Hans Wohlfarth, Kungliga Tekniska högskolan Per Zettervall, Verket för högskoleservice (VHS) Mona Åkerman, Högskolan i Gävle Leif Nixon, The Swedish GRID Initiative (SweGrid) Föredragande och systemförvaltare: Valter Nordh, Göteborgs universitet

7 SWAMID 2.0 26 lärosäten med 10 kvar Avstängning av SWAMID 1.0, förslag sommar 2013

8 EID2.0, start ca Tekniskt samma lösning som SWAMID – men med andra eid-utfärdare Mer info om tekniken bakom EID2.0 finns på: https://docs.eid2.se/ SWAMID och EID 2.0 och LoA-nivåer LoA 1, LoA2, LoA3 skolfederation.se

9 Ny logotyp för SWAMID

10 Hur mäter vi hur mycket SWAMID används?
Genom f-ticks, en gemensam statistikinsamling Genererar information om nyttjandegraden av SWAMID

11 Gemensam StudentIdP SUNETs planeringsgrupp gett SWAMID i uppdrag att ta fram en förstudie runt en gemensam StudentIdP Sker med stöd från VHS Skall hantera alla studenter inkl distansstudenter Arbetet kommer att ske etappvis och via versioner. Första förstudieförslag framtaget till årets slut

12 Frågor och svar Tack för att ni lyssnat!! operations@SWAMID.SE
Valter Nordh


Ladda ner ppt "Studentinformation i SWAMID"

Liknande presentationer


Google-annonser