Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av Landstinget i Värmlands införande av Stöd och behandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av Landstinget i Värmlands införande av Stöd och behandling."— Presentationens avskrift:

1 Presentation av Landstinget i Värmlands införande av Stöd och behandling

2 Vårt införande sker i projektform i tre steg Steg 1 är en pilot på 10-15 patienter som ska få testa KBT via nätet mot ångest där psykologenheten är behandlare Steg 2 vänder sig till en större patientgrupp som kommer få KBT via nätet mot depression där psykologenheten och/eller allmänmedicins psykologer, kuratorer odyl är behandlare. Steg 3 kommer vara ytterligare KBT eller någon helt annan behandling via plattformen. Denna struktur ligger till grund för en projektplan som vi använt som handlingsplan och skickat in till försäkringskassan. Handlingsplan till Försäkringskassan

3 Hur går det? Vilka är utmaningarna? I vår organisation är förvaltningen ganska självklar då den hamnar hos IT Verksamhetsstöd som redan förvaltar MVK, NPÖ, Webtidboken mm. Utmaningarna har snarare varit att hitta betalningsrutiner, journalrutiner, vårdtyper, åtgärdskoder mm Förvaltningsorganisation för Stöd och behandling

4 Status för anslutning till Stöd och behandling? Vi köper in vårt första program och räknar med att vara i drift med första piloten efter 17 november. Anslutning

5 Har verksamhet utsetts för införande? Beslut fattats om egen utveckling av innehåll i plattform eller ska innehåll köpas in? Första piloten körs hos psykologenheten vilket sedan ska utvärderas. Allmänmedicin har visat ett intresse och ev kommer andra piloten köras på vårdcentralerna eller på vissa vårdcentraler och psykologenheten. Då vi inte har interndebitering är resursfördelning ett problem. Om en vårdcentral vill remittera en patient till psykologenheten följer inga pengar med patienten. Vi kommer köpa in de första programmen men kommer troligen lägga in eget material utanför införnadeprojektet. Utse verksamhet


Ladda ner ppt "Presentation av Landstinget i Värmlands införande av Stöd och behandling."

Liknande presentationer


Google-annonser