Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beskrivning av SVT1 – SVT2 registreringsfel Möte på SVT 14 nov 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beskrivning av SVT1 – SVT2 registreringsfel Möte på SVT 14 nov 2008."— Presentationens avskrift:

1 Beskrivning av SVT1 – SVT2 registreringsfel Möte på SVT 14 nov 2008

2 Agenda Sammanfattning Kort om MMS kvalitetsarbete Förklaring av problemet –Hur kunde det uppkomma? –Är detta ett isolerat problem? –Felsökning för att utesluta ytterligare fel MMS åtgärder för att förhindra problem

3 Sammanfattning Problemet upptäcktes 15 oktober och var helt åtgärdat av MMS 30 oktober SVT:s totala tittande har inte påverkats Andra kanaler har inte påverkats MMS har satt in åtgärder som förhindrar problemet uppträder igen MMS har också skärpt sin redan omfattande kvalitetskontroll MMS bär ansvaret för felet

4 Kort om MMS kvalitetsarbete Kvalitet är MMS viktigaste uppgift, genom omfattande dagliga kontroller och analyser MMS resurser på kvalitetsarbete är ledande i Norden Resultat: en mycket stabil valuta i Sverige Dock är det ovan sagda en klen tröst för SVT: MMS har underskattat utmaningen vid höstens kanalomläggning

5 Hur problemet kunde uppstå? Identifieringssystemet förväxlade några av SVT1/SVT2 banners pga tre ovanliga faktorer i kombination: –Ovanligt snarlika banners för SVT1 och SVT2 –Ovanligt långa banners –Kanalerna endast tillgängliga lokalt –En teknisk beskrivning av felet finns i slutet av presentationen Löpande kontroller finns, som fångar felregistrering av detta slag –Intervjuer med panelhushållen varje vår och höst för att kontrollera panelriktigheten –SVT1/SVT2-felet skulle fångats upp senast i kontrollen under november 08

6 SVT1-SVT2 : ett isolerat problem? Ja, det är ett isolerat problem –Banners finns i databasen för alla övriga kanaler, vilket utesluter felmatchning –Kombinationen av tre ovanliga problem är helt unik Finns andra problem som förklarar minskat SVT- tittande? –Nej - MMS gjorde en kontrollringning i panelen under v 45, med normalt resultat –Övrig slutsats av kontrollringning: endast enstaka panelhushåll har ej SVT pga att de ej kan/vill/hunnit kanalsöka

7 Åtgärder för att förhindra fel Åtgärder mot bannersproblematiken –Förnyad kommunikation till MMS kunder –Särskild beredskap vid kanalförändringar Generell kvalitetssäkring –MMS tidigarelägger en komplett genomgång av hela systemet

8 Sammanfattning SVT1-SVT2-problemet är helt kartlagt och helt löst Felet har inte påverkat SVT:s totala tittande MMS kan inte köra om datat med de rätta siffrorna då enskilda set-topboxar i vissa regioner haft olika information MMS har satt in åtgärder mot framtida bannerproblem MMS bär ansvaret för felet

9 Bilaga – teknisk fördjupning och beskrivning av felet

10 Hur problemet kunde uppstå Nedan beskrivs: Normal banneridentifiering Normal process vid ny banner Problemet i SVT1-SVT2-situationen

11 Kanalidentifiering med Banner 1: Panelhushållet byter kanal 2: En sk banner syns i rutan 3: Mätaren kopierar bannern 4: Bannern matchas mot lagrade banners i mätdatabasen 5: Rätt kanal identifieras Mätare Banner- databas Identifierad kanal ”Eurosport” Match! Matchning

12 Normal process vid ny, okänd banner 1: Panelhushållet byter till en ny, eller namnändrad kanal 2: En sk banner syns i rutan 3: Mätaren kopierar bannern 4: Bannern matchas mot lagrade banners i mätdatabasen 5: Ingen kanal kan identifieras 6: Den kopierade bannern skickas för identifiering 7: Den nya bannern läggs in i databasen dag 2 Mätare Banner- databas ”Okänd kanal” ? Till identifiering Banner- databas Dag 2: Ingen match! Nya kanalen införd i databasen Matchning

13 SVT1-SVT2-problemet 1: Panelhushållet byter kanal 2: En sk banner syns i rutan 3: Mätaren kopierar bannern 4: Bannern matchas mot lagrade banners i mätdatabasen där SVT1-bannern saknas, men den snarlika SVT2-bannerna ligger lagrad 5: SVT1 matchas felaktigt med SVT2-bannern Mätare Banner- databas Identifierad kanal: ”SVT2” ”Match!” Matchning

14 Bannerförväxling Systemet tar detta avtryck från tv-rutan för SVT1 Jönköping…. Denna banner finns inte i databasen, men SVT1-bannern är till 80-90% identisk med bannern för SVT2 Jönköping…..och tittandet registreras felaktigt som SVT2. Problemet hade inte uppkommit om bara någon av dessa tre faktorer varit på plats: Mer olika banners: ett extra mellanslag i SVT1-bannern hade räckt Kortare banners: då blir skillnaden mellan ”1” och ”2” tillräckligt stor Kanalen tillgänglig nationellt: då kan bannern proaktivt läggas in i databasen, vilket garanterar korrekt kanalidentifiering.


Ladda ner ppt "Beskrivning av SVT1 – SVT2 registreringsfel Möte på SVT 14 nov 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser