Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ann-Sofi Karlsson Landstinget Kronoberg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ann-Sofi Karlsson Landstinget Kronoberg"— Presentationens avskrift:

1 Ann-Sofi Karlsson Landstinget Kronoberg
Distriktssköterska Vc Alvesta65 % Inkontinenssamordnare 35 %

2 Inkontinenssamordnaren har till uppgift att:
Synliggöra inkontinens som ett vanligt förekommande hälsoproblem. Stödja inkontinenssjuksköterskornas kompetens genom fortbildning, metodhandledning och konsultativa besök. Utarbeta och implementera nya rutiner. Kvalitetsuppföljning

3 Delta i upphandlingen av inkontinens- produkter och distributionen av dessa produkter.
Beviljande av dispensinköp av inkontinensprodukter inom Landstinget Kronoberg. Verka för att primärvården prioriterar utredning och behandling före hjälpmedelsförskrivningar

4 Vårt mål är att vara ett kvalitetsstyrt landsting där vi arbetar för en god och säker vård på lika villkor. Genom att ha patientens fokus skapar vi värde i varje möte. Börje Lindqvist landstingsdirektör

5

6 Diagnos Ansträngningsinkontinens: N39.4 P
Blandinkontinens: N39.4 P

7 Åtgärdskoder: DK018 Urininkontinensutredning och behandling Besök 1 och 2 AV072 Dygnsmätning av dryckes- och urinvolymer. Besök 1 och 2 XV007 Kontrollbesök Besök 3 och framåt. XV008 Hjälpmedels-kort/beställning

8 Redovisning Denna statistik redovisas en gång i kvartalet till vårdcentralerna. Genomgång av statistik på våra ”inkontinensträffar” av personal från IT.

9 Enkätundersökning Anonym patientenkät som delas ut på vårdcentralernas inkontinens-mottagningar. Svaren skickas till och sammanställs av inkontinenssamordnaren.

10 Hjälp inkontinensvården att bli bättre!
Brister och svagheter i detta?

11


Ladda ner ppt "Ann-Sofi Karlsson Landstinget Kronoberg"

Liknande presentationer


Google-annonser