Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Out of home Jannike Sköldebjer MMS. Bakgrund People Meter-panelen mäter endast tittandet i hemmet. Gäster representerar panelmedlemmar som tittar i annans.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Out of home Jannike Sköldebjer MMS. Bakgrund People Meter-panelen mäter endast tittandet i hemmet. Gäster representerar panelmedlemmar som tittar i annans."— Presentationens avskrift:

1 Out of home Jannike Sköldebjer MMS

2 Bakgrund People Meter-panelen mäter endast tittandet i hemmet. Gäster representerar panelmedlemmar som tittar i annans hem. För att ta reda på hur stort tittande utanför hemmet är har vi på MMS konstaterat att telefonintervjuer ej ger tillräckligt stort antal respondenter som tittade på TV utanför eget eller annans hem vid vald tidpunkt. Ett bättre alternativ är att regelbundet göra mätningar i anslutning till vissa på förhand utvalda events med annan metod. Framtida mätningar kommer med stor sannolikhet att genomföras med hjälp av bärbara mätare

3 Mätning av OOH MMS erbjuder nu de kanaler som önskar att beställa mätning av tittandet utanför hemmet på i förväg överenskomna events ett antal alternativa modeller. Syftet med mätningarna är att få en uppfattning av hur stort tittandet är i form av ett ungefärligt räckviddsmått. Kostnaden per event kommer att beräknas utifrån det antal enkäter som måste skickas ut (beroende på eventets popularitet och estimerade tittandenivåer). Litet event blir således dyrare än ett större.

4 Syfte Syftet med mätningarna är inte att få ett exakt mått på hur många som tittar på TV utanför hemmet, varken generellt eller vid valt tillfälle. Mätningarna ska endast ge en uppskattning av hur stort tittandet är i form av ett ungefärligt räckviddsmått. Fördelen med att mäta tittandet utanför hemmet är att få en uppfattning av hur mycket tittande, både på programmen och på eventuell reklam, som den traditionella People Meter-panelen ej fångar upp. Resultaten av mätningarna ska endast vara ett komplement till MMS valuta och ej ses som en del av valutan.

5 Tänkbar modell Varje kanal betalar för sig vid varje tidpunkt då de vill genomföra en Out of Home-mätning, det blir då en ad-hoc undersökning. MMS formulerar ett antal grundfrågor som är med i varje undersökning för jämförbarhetens skull. MMS redovisar de generella resultaten offentligt men kanalen kan köpa extrafrågor och dessa resultat redovisas endast till den betalande kanalen.

6 Undersökningsmetod MMS föreslår att mätningarna genomförs i form av webbenkäter. På detta sätt kan vi lättare nå det antal respondenter som är nödvändigt för att kunna analysera resultaten. En webbenkät skickas ut via e-post till en panel med ett antal grundläggande frågor och eventuellt kompletterande frågor som kanalerna vill ha med vid olika mättillfällen. Frågor att ta ställning till: -När skicka ut enkät? -Hur länge samla in svar? -Hur snabbt rapportera resultat?

7 Urval Panelen ska bestå av ett riksrepresentativt ”mini-Sverige” vilket säkerställer att det blir en bra mix av svarande. Eventuellt kan en vägning av resultaten göras så att balansen blir helt tillfredsställande. Åldrarna som ingår är vanligen 16-74/79 år. Respondenten måste ha tillgång till dator med Internetuppkoppling.

8 Undersökningsperiod Webbenkäten skickas ut dagen efter att det aktuella eventet har sänts. Resultaten hämtas in ett antal dagar efter att enkäten skickas ut. Vid ad-hoc mätningar bör kanalen meddela vilket event de vill mäta cirka en månad innan det ska sändas.

9 Kostnad Då ett mindre event beräknas ses av färre tittare än ett större så måste fler enkäter skickas ut vid mindre event vilket gör att kostnaden blir högre än vid ett mindre event. Beroende på hur många som beräknas se på ett visst event Out of Home så kommer priset att variera. MMS återkommer med prismodeller.

10 Förslag till frågeformulär När tittande du senast på TV utanför ditt eget eller annan persons hem…igår..i förrgår..senaste veckan..senaste månaden..längre sedan..aldrig tittat på TV utanför mitt eget eller annan persons hem Hur ofta brukar du titta på TV utanför ditt eget eller annan persons hem under en genomsnittlig månad…1-5 dagar..5-10 dagar..10-15 dagar..mer än 15 dagar Tittade du på ”valda eventet” igår/i förrgår/osv (beroende på när ip svarar på enkäten) utanför ditt eget eller annan persons hem På vilken plats tittade du på ”valda eventet”…pub/restaurang/bar eller liknande..sommarstuga/fritidshus eller liknande..husvagn/husbåt eller liknande..hotell..arbetsplats.. Hur lång tid tittade du på ”valda eventet”…hela…halva…kortare tid...bara på i bakgrunden/tittade ej aktivt Hur stort är ditt intresse för följande genres då det gäller tittande utanför ditt eget eller annan persons hem…MMS programklasser…mycket stort..ganska stort..varken stort eller litet..ganska litet..mycket litet Bakgrundsfrågor: kön, ålder, utbildning, sysselsättning, bostadsort, familjesituation/storlek Utöver dessa basfrågor så kan eventuellt kanalerna få lägga till frågor som är av särskilt intresse för dem.

11 Nästa steg MMS ber samtliga komma med input innan nästa Referensgruppsmöte den 13 juni. De som är intresserade kommer att kallas till ett möte där projektet diskuteras vidare. Därefter kommer metoden troligen att behöva testas innan Out of Home-mätningarna kan startas.


Ladda ner ppt "Out of home Jannike Sköldebjer MMS. Bakgrund People Meter-panelen mäter endast tittandet i hemmet. Gäster representerar panelmedlemmar som tittar i annans."

Liknande presentationer


Google-annonser