Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MMS TV-tittarpanel Tobias Lidholm & Jannike Sköldebjer 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MMS TV-tittarpanel Tobias Lidholm & Jannike Sköldebjer 1."— Presentationens avskrift:

1 MMS TV-tittarpanel Tobias Lidholm & Jannike Sköldebjer 1

2 Mätning sker endast i hemmet. Alla TV-apparater i hemmet har en mätare ansluten. TV-tittare – befinner sig i samma rum som en påslagen TV. Gäster representerar panelmedlemmar som tittar hemma hos andra. Tittande tillfaller den kanal som har det längsta tittarpasset, dock minst 15 sekunder per minut. Repetition 2

3 MMS TV-tittarpanel Basundersökningen - Syfte - Genomförande - Vägning Panelen - Panelmatris, balansering - Rekrytering och installation - Administration och underhåll - Vägning Validering av tittardata - Kontroller 3

4 Basundersökningen - Syfte Syfte: - Kartläggning av befolkningen - Underlag för framräkning av tittarsiffror. - Rekrytering av panelhushåll. 4

5 OSU – Obundet Slumpmässigt Urval Aviseringsbrev Telefonintervjuer 4500 intervjuer per termin 1000 extra rekryteringsintervjuer med 20-24-åringar. Fältperiod februari-april samt september-november Intervjun tar i genomsnitt 17 minuter Basundersökning och universumtal Basundersökningen - genomförande 5

6 Syfte med vägning: - Få basundersökningen så representativ för befolkningen som möjligt. Process - Hämta källdata från andra undersökningar - Beräkna universum för hushåll och individer Individuniversum= SCB:s individuniversum Hushållsuniversum= Individuniversum / medelhushållsstorlek - Tilldela vikter till hushåll och individer Basundersökningen - vägning 6

7 Rimvägning ”…en process som justerar variabler från ett urval så att dessa får samma fördelning som i befolkningen”. 7

8 Hushåll - Projicering till hushåll i riket: # Hushållsstorlek (Källa: Hushållens Ekonomi, (HEK)) # Bostadstyp (Källa Boende, byggande, bebyggelse från SCB) # LKF (Län, kommun, församling – koefficienter från SCB) Individer - Förvägning till hushållsvikt # Alla individer i samma hushåll får samma vikt, innan de delas upp som unika individer. - Projicering på individer i riket: # Ålder # Kön # LKF Vad är det som viktas? 8

9 Panelmatrisen När BU är klar och viktad uppdateras PM-systemet 9

10 Uppstår när matrisen visar att det finns behov av hushåll med specifika egenskaper. Rekryteringsdatabas med hushåll som har visat intresse i BU-intervjun. Telefonsamtal till matchande hushåll. Rekryteringsformulär. Skriftlig information, frågeformulär samt intresseformulär. När formulären kommit läggs hushållet in som ett installationsjobb hos tekniker. Rekrytering av panelhushåll 10

11 Tekniker ringer hushållet och bokar tid för information. Teknikern har med sig en bärbar dator med hushållets svar på de frågor som har ställts. Med hjälp av datorn konfigurerar och programmerar teknikern mätarna. Uppdaterar information om hushållets demografi och teknikinnehav i datorn. Vid kommande besök finns all data om hushållets status lagrat i teknikerns dator. Installation av panelhushåll 11

12 Sker om: -Det finns för många hushåll med vissa egenskaper. -Hushållets egenskaper ändras. -Hushållet inte sköter sig. Avinstallation av hushåll 12

13 Filip och Fredriks valvaka 13

14 Installerade och avinstallerade hushåll 14

15 Hushållen måste meddela Nielsen om: De köper ny TV. De ändrar kanalutbud. De ändrar mottagningssätt. De kopplar bort basenheten för mätaren som är kopplad till telefonjacket. De har fel på TV:n eller annan tekniskt utrustning. Familjeförhållanden ändras. Omkoppling av telefonen sker. De ska ha semester. De ska flytta. Hushållens medverkande 15

16 Kvalitetsundersökningar 16 Genomförs per telefon 2 gånger per år med samtliga hushåll i panelen. Syfte -Mäta panelriktighet -Verifiera faktiskt tittande. -Uppdatera information. -Komplettera med nya bakgrundsvariabler. -Dubbelkolla viss status, exempelvis Text-TV användning.

17 Panelriktighet 17 De individer som tittat på TV och varit registrerade. (A) De individer som tittat på TV utan att vara registrerade. (B) De individer som inte tittat på TV men ändå varit registrerade. (C) De individer som inte tittat på TV och inte heller varit registrerade. (D) 91 % gör helt rätt (resultat från våren 2010) IndividerA Tittat & tryckt B Tittat & ej tryckt C Ej tittat & tryckt D Ej tittat & ej tryckt Totalt Alla7941469115542585 Endast IP55799364671159

18 Panelens representativitet Hushållsnivå - primära variabler Vägning i grupperna Pay och Non- Pay enligt matrisens alla celler: - Utbildningsnivå - Uppskattat TV-konsumtion - Familjesituation Individnivå – sekundära variabler - Kön och ålder - Familjesituation (på individnivå) - Urbaniseringsgrad (H-regioner) 18

19 Vägning på hushållsnivå (primära) 19

20 Alla individer har samma ingångsvikt (hushållsvikten) Därefter delas individerna upp och rimvägs på: - Kön - Ålder - Urbaniseringsgrad - Familjesituation # Hushåll 20-44 år, utan barn # Hushåll 45+, utan barn # Småbarnshushåll. Barn 0-6 år # Skolbarnshushåll, barn 7-19 år När vägningen på individnivå är klar slås individerna ihop till hushåll igen. Vägning av individer 20

21 Vägning på individnivå 21

22 Innan beräkningarna av tittandet kan rapporteras sker en validering och kvalitetskontroll av datat. - Både på hushålls- och individnivå. - Sker dagligen men kontrolleras även över längre perioder. Kontroller - Oregistrerat tittande (utan någon tittare registrerad) - Okalibrerat tittande (tittande på okänd kanal) - Om någon i panelen inte tittat på TV under längre period - Långa tittarpass Validering av People Meter-data 22

23 - Om hushållet ändrar någon inställning på TV:n. - Om någon mätare kopplas bort. - Om hushållet skaffar ny teknisk utrustning. - Om hushållet flyttar utrustning från en TV till en annan. - Om hushållets ändrar mottagningssätt Fler kontroller 23

24 Dataskydd i mätarna Mätarna är utformade för att: - Mäta tittandet korrekt - Minimera förlust av data - Undvika förvanskning av data - Rapportera eventuella dataförluster Data lagras i mätarens minne. Mätaren har batteriback-up om t.ex. elavbrott uppstår. Mätare som inte tömts föregående natt töms nästkommande natt. 24

25 Mer information - MMS hemsida – www.mms.se – där finns till exempel tidigare presentationer, gratis vecko-, månads och årsrapporter, gratis tjänsten HotTop och mycket mer. Tobias Lidholm Jannike Sköldebjer tobias@mms.se jannike@mms.se 08-736 1006 08-736 1008www.mms.se tobias@mms.sejannike@mms.se Tack för idag! 25


Ladda ner ppt "MMS TV-tittarpanel Tobias Lidholm & Jannike Sköldebjer 1."

Liknande presentationer


Google-annonser