Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Timeshift Teknik, planer och definitioner Pirjo Svedberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Timeshift Teknik, planer och definitioner Pirjo Svedberg."— Presentationens avskrift:

1 Timeshift Teknik, planer och definitioner Pirjo Svedberg

2 Teknik Idag mäter vi tittandet i hemmet, live-tittandet på tv-apparater. Allt fler svenskar får tillgång till teknik som förenklar för dem att pausa, spola, spela in och se TV-programmen så många gånger de vill. Ny mätteknik ska hjälpa oss att mäta detta tittande, dock tittande på tv-program inspelade inom 7 dagar Ny mätare: UNITAM, mäter tittandet genom ljudmatchning och ska installeras i alla hushåll där ovanstående teknik finns tillgänglig.

3 Plan –Påskrift av avtal –Uppbyggnad av referensbibliotek, tekniken –Installation av ny mätare i hushåll som kan förskjuta tittandet –Totalt tar det cirka 1 år från påskrift till leverans av siffror

4 Nya utmaningar –Ny officiell valuta Konsolidering av siffror under 7 dagar (exkl livedagen) –Nya definitioner Nya sätt att beräkna rating etc –Nya funktioner i analysverktyg För att ta med timeshift-tittande Endast rapportera timeshift-tittande, dag för dag etc –Nya rapporttyper

5 Ny valuta –Officiell valuta: Konsolidering, 7 dagar –Preliminära siffror: Overnight: live + tidsförskjutet tittande samma dag

6 Tittarberäkningar Genomsnittsmått som rating och tittartid Live, endast en möjlighet att titta på samma minut Inklusive timeshift, flera möjligheter att titta på samma minut. Tittarmåttet share Officiell valuta, ny share, man räknar ny share efter det att timeshift lagts till share på traditionellt vis dvs redovisning av tittartidsandelen för en given tid- finns kvar i systemen Officiell valuta, gäller även tittarmåtten: Rating, tittartid och share, tittarna räknas med alla gånger de tittar på samma program

7 Tittarberäkningar avseende räckvidd över tiden Tittaren räknas varje gång man tittar, ackumulerad räckvidd, oavsett om det är live eller ts. Vid nettoräckvidd gäller samma definition som idag, dvs man räknas bara en gång.

8 Vilka kanaler ska referensbandas? –Beslut om vilka kanaler som ska mätas –Referensbibliotek sätts upp, ljudet från alla kanaler som ska redovisas bandas dagligen –Regionala kanaler hanteras som unika kanaler –Metod för att fånga upp nya kanaler som ej bandas MMS förslag: Upp till 99,5% share fångas upp med hjälp av referensband, dvs cirka 100 kanaler (170 kanaler inklusive regionala editioneringar) bandas, dessutom ska 10 band användas för snabb mätning av nya kanaler samt tester av växande övriga kanaler.

9 Total-TV definition? Alt 1: Alla kanaler som referensbandas bildar total, övrigt tittande fångas upp som övrig TV, exkl. video, DVD och tv-spel (sådant som inte är tv-program) –Fördel- kontroll på vad som räknas med i total-tv –Nackdel- total-tv-tittandet underskattas något Alt 2: Allt tittande som fångas upp bildar en total, exkl.Video, DVD och tv-spel

10 MMS Metodgrupp Arbetsgrupp sammansatt av MMS, kanaler och mediabyråer Träffas regelbundet Diskuterar och ger underlag till beslut kring nya definitioner och analysmöjligheter Separata utbildningstillfällen: MMS ska även informera branschen om olika definitioner samt nya analysmöjligheter under kommande år.


Ladda ner ppt "Timeshift Teknik, planer och definitioner Pirjo Svedberg."

Liknande presentationer


Google-annonser