Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MMS TV-valuta Hans Mandorff & Niklas Usher Holmgren Hans MandorffNiklas Usher Holmgren 08-736 10 14 08-736 10 12 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MMS TV-valuta Hans Mandorff & Niklas Usher Holmgren Hans MandorffNiklas Usher Holmgren 08-736 10 14 08-736 10 12 1."— Presentationens avskrift:

1 MMS TV-valuta Hans Mandorff & Niklas Usher Holmgren Hans MandorffNiklas Usher Holmgren

2 Agenda •Valutan och MMS Gyllene regler •Variabler •Mått 2

3 Så här mäts TV-tittandet 3 Övriga Tidningar Annonsörer Media byråer

4 Varför en valuta och vad kännetecknar den? 4 Skapar ordning och reda Jämförbarhet Möjliggör utvärderingar Ständigt utvecklas Accepterad av branschen Transparens

5 MMS Gyllene Regler 5 Räckvidd Frekvens GRP/TRP Veckoräckvidd Dagsräckvidd Programräckvidd Overnight Timeshift Rating Genomsnittlig tittartid Share/Tittarandel KO •MMS Gyllene Regler en samling definitioner och regler för hantering av tittardata och beräkning av tittarsiffror.

6 •Ett TV-dygn sträcker sig från 02:00 till och med 25:59. •Registrering av tittande sker på sekundnivå men rapportering sker på minutnivå. •”Kampen om minuten” innebär att om det finns flera tittarpass under en viss minut så vinner längst tittarpass hela minuten, om oavgjort så det senaste. •En reklamspot ärver sin startminuts värden. •Månad och år består av ett antal hela veckor. •Gäster hos panelhushållen registreras och lever för en dag. •Tittandet redovisas för individer, inte för hushåll. Exempel på definitioner 6

7 Overnights (OV) •Preliminära tittarsiffror dagen efter livedagen. •Innehåller livetittande samt TS-tittande samma dag (VOSDAL). •L + T0 = OV Konsoliderat data (KO) •Slutgiltiga, officiella tittarsiffror (8 dagar efter livedagen). •Innehåller livetittande och VOSDAL samt TS-tittande upp till 7 dagar efter livedagen. •L + T0 + T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7 = KO Senaste tillskottet i valutan 7

8 Målmatrisen primära kontrollvariabler Familjesituation 8 UtbildningTV-konsumtionFamiljesituation 1 pers Familjesituation 2+ utan barn Familjesituation 2+ med barn Low educationLight consumption123 Medium consumption456 Heavy consumption789 High educationLight consumption Medium consumption Heavy consumption Utbildning Konsumtion Pay/NoPay 4 variabler - 3 celler - 2 celler - 3 celler Detta är Pay-matrisen, likadan för NoPay med cellerna celler 3 * 2 * 3 * 2 = 36 celler

9 Bas och panel •Kartlägger Svenska befolkningen ur ett TV- perspektiv. •Ger bastal/befolkningstal som styr panelens sammansättning och ingår i de dagliga sifferberäkningarna. •Målmatrisen justeras utifrån denna bas. •Här mäts TV-tittandet löpande. •Varje panelmedlem har ett representationstal som är olika varje dag, baserat på alla som skulle kunnat titta. •Total befolkningen dividerat i panelen alla individer /2500 = ca: 3.600p •Paneltal = antalet panelindivider för respektive målgrupp i panelen, minimum 75 vid analys. 9 BasPanel

10 Ålder/kön28 st olika modulerex. Kv år Familjesituation år -Vuxen åri hh utan barn -Vuxen 45 +i hh utan barn -Vuxen 20 +i hh med barn år -Vuxen 20 + i hh med barn år Urbaniseringsgrad -Storstad år -Storstad Tätort år -Tätort Landsbygd Variabler klass 1 - viktade 10

11 InköpsansvarigHushållsinkomstIndividinkomst SVT-regionICA-regionTV4-region TV3-regionHushållsstorlekUtbildning BoendeformAntal barn i hhTittar konsumtion ArbetstidSysselsättningPC i hemmet Internet i hemmetInspelningsbar-HDDistributör FritidshusEtniskt ursprungMottagningssätt Antal tv-apparaterKanal5-region Variabler klass 2 - fria 11

12 Variabler klass 3 - intresse •Språkfrågor •Bilar, motor •Djur och natur •Gå i kyrkan •Handarbeta, sy kläder •Konst, konstutställningar •Matlagning, prova nya maträtter •Musik – jazz •Ordna fester, träffa vänner •Sjunga, uppträda, körsång •Teknik, vetenskap •Bygga, reparera, snickra •Ekonomi, aktier, affärer •Gå på bio •Heminredning, måla, tapetsera, dekorera •Kulturfrågor, kulturdebatt •Miljöfrågor •Musik – klassisk, seriös, opera •Politik, samhällsfrågor •Spela musikinstrument •Titta på TV •Trädgård, växter, odling •Båtar, segling, navigering, båtliv •Familj, samlevnad, relationer •Gå på museum, besöka historiska platser •Andra kulturer, folkliv, vanor •Dansa (dansband, gammaldans, disco mm) •Fotografera, filma, videofilma •Gå på restaurant, café, pub •Sport/idrott – gå på matcher, tävlingar •Vardagsekonomi, vardagsjuridik •Hälsa, friskvård, sjukdomar •Litteratur, läsa böcker •Musik – dansband, schlager •Måla, teckna •Semestra i Sverige •Sport/idrott – träna, motionera själv •Balett, modern dans •Datorer, informationsteknologi •Friluftsliv, ute i naturen, äventyrsresor •Gå på teater •Jakt och fiske •Lotterier, tippa, trav •Musik – folkmusik, worldmusik •Nöjesvärlden, artister, shower, evenemang •Semestra utomlands •Historia •Kungahuset •Mode, kläder, skönhetsvård •Musik – pop, rock, hiphop, soul •Religion, livsåskådning 12

13 Bas och panel och viktat och oviktat Låt oss illustrera med hjälp av 13

14 De olika mått i MMS TV-valuta •Tittartidsorienterade. •Räckviddsorienterade. •Räckvidd och frekvens. 14

15 Rating eller genomsnittlig publikstorlek •Avser genomsnittlig minut under en tidsperiod (program, dagdel) Genomsnittlig tittartid •Genomsnittlig tittartid per dag och möjlig tittare. Share eller tittartidsandel •Hur stor del av det faktiska tittandet under en viss period som tillfaller ett program eller en viss kanal. Tittartidsorienterade mått 15

16 •Rating är den genomsnittliga publikstorleken under ett program. •Rating bildas genom att dividera tittartiden med längden på det som mäts. •Rating kan uttryckas i absoluta tal eller som en procentsats. Rating 16

17 Exempel Rating •En panelare, Eva tittade i söndags live i 35 minuter på programmet ”Mästarnas Mästare” som var totalt 58 minuter långt. Även 20 minuter TS senare samma dag och slutligen ytterligare 30 minuter TS dagen efter. •Vi summerar tittandet och multiplicerar med Evas vikt 4500 •Till sist dividerar vi med programmets längd på 58 min för att få fram en rating i absoluta tal. • I verkligheten hade programmet (OV) 17

18 100% eller n st personer. Så vad är n? • st = Sveriges befolkning Största möjliga rating? 18

19 Frågor?

20 •Genomsnittlig tittartid är ett mått som i minuter redovisar hur lång tid man totalt tittat på TV, eller på en specifik kanal. •Utgår från summerade tittarminuter. •Dividera summerade tittartidsminuter med antal personer i önskad målgrupp och du får genomsnittlig tittartid per möjlig tittare. Genomsnittlig tittartid 20

21 Visste ni att… Genomsnittlig daglig tittartid i minuter per möjlig tittare i totalbefolkningen. •Sverige hade 166 minuter •Finland hade 178 minuter Genomsnittlig daglig tittartid i minuter per möjlig tittare i totalbefolkningen. 21

22 Vad är den största genomsnittliga tittartiden per möjlig tittare för ett dygn? x = antal minuter Så vad är x? minuter Största genomsnittliga tittartiden? 22

23 Frågor?

24 24

25 Share/tittartidsandel •Share kan vara en viss kanals andel av den totala tittartiden under viss bestäm tidsperiod. Share finns i två former •Konsoliderad share som inkluderar time- shift-tittande •Live-share utan TS som då visar tittarnas val just vid sändningstillfället 25

26 Exempel Rating och Share •Berit tittar live på hela Körslaget som är 89 minuter, hennes vikt är •Cecilia tittar live på Körslaget i 3 minuter, hennes vikt är 4000 •Berit som såg 89 min live ser dessutom ytterligare 20 minuter TS dagen efter, samma vikt •Sen har vi Cecilia som såg 3 minuter live och sen pausar sin PVR i 2 minuter för att sedan fortsätta titta på resten av programmet, 86 minuter TS, samma vikt

27 Frågor?

28 •Enkel räckvidd avser en enskild slot eller ett enskilt program. •Vi räknar antalet unika personer som sett minst en viss del av slotten/programmet. •En viss person räknas bara en gång oavsett hur många gånger denne tittar och oavsett om det är livetittande eller TS-tittande. Enkel reach/räckvidd 28

29 MMS standard för program, dag, dagdel, vecka är: •Sett något allsminst 1 min. •Sett programminst 3 sammanhängande min. •Sett dag eller del av dagminst 5 sammanhängande min. •Veckoräckviddminst 15 sammanhängande min. Reach (räckvidd) uttrycks i tusental (000) eller i % Standard för reach/räckvidd 29

30 Exempel reach/räckvidd Eva ser på ”Mästarnas mästare” •Hon tittar 35 min live. •Senare samma dag 20 min TS. •Dagen efter ytterligare 30 min TS. Vår räckviddsregel här är; •Sett minst ett tillfälle. •Minst 3 sammanhängande minuter. •Oavsett om man tittat live eller TS. Även fast alla tre tillfällen uppfyller räckviddskriteriet blir Eva’s bidrag till räckvidden bara EN träff (hennes dagliga vikt). 30

31 Räckvidd & Frekvens •Vi studerar nu en serie av sändningstillfällen över tiden, en longitudinell studie. •Kan vara veckans sju dagar, kan vara en reklamkampanj med 300 sända spottar under tre veckor. •Vi följer en utpekad uppsättning panelindivider över tiden. 31

32 Vi räknar antalet träffar per panelindivid. Paneldag blir serien/kampanjens mitt dag eller närmast senaste. Veckoräckvidd kanal •Hel vecka / hela veckor. •Vårt räckviddskriterium är sett minst 15 sammanhängande minuter. Reklamkampanj •Vi följer t.ex. upp en reklamkampanj med 300 spottar över 3 veckor. •Vårt räckviddskriterium är sett minst 1 minut. Resultatet för serien/kampanjens redovisas t.ex. procentuellt hur många som sett 1+, 2+, 3+ o.s.v. av aktuell målgrupp. Räckvidd över tiden 32

33 Så här räknar vi räckvidd och frekvens 33 Panel ind-idTräffSum     3 Totalt 5 st12 Tabell i datorns minne Reach 1+ Snitt frek FrekvensFaktisktKumulativt Tot412 Frekvenstabell = 4/5 = 80% = 12/4 = 3,0 Frekvens Antal personer Frekvensfördelning

34

35

36 Exempel räckvidd och frekvens •Vi väljer ”Big Brother” och räknar fram reach1+ och genomsnittlig frekvens. •Minst 3 minuter, alltså bara unika träffar från live och TS sammantaget. •Vi analyserar årets 5 första avsnitt för målgruppen A15-44 och får en reach1+ på 16,0 och en snittfrekvens på 2,121 avsnitt. 36

37 Exempel räckvidd och frekvens Big Brother 37 HotProg (c) MMS 2000Datum: Frekvensrapport för grupp c Universum:Totalt Målgrupp:A15-44 [KO] Universumstorlek:3692 Paneldag: Panelstorlek:794 Metod:Minst 3 min Antal objekt:5 Total räckvidd:59216 Snittfrekvens:2,121 Snittrating:1734,7 GRP:85723,2 FrekvensRel kumAbs kumRel fakAbs fak , ,82872,694 35,21931,971 43,31221,762 51,6611,661

38 Frågor?

39 Sammanfattning •Valutan och MMS Gyllene regler •Variabler •Mått 39

40 Vårt mål för denna akademi 40 Ökad förståelse och kunskap om vad som ligger bakom tittarsiffrorna och valutan Att er trygghet och kunnighet i valutan stärker kundernas/uppdragsgivarnas förtroende för valutan så att detta leder till fler uppdrag för er och så att TV-mediet ytterligare lyfts

41 MMS hemsida – – där finns till exempel tidigare presentationer, gratis vecko-, månads och årsrapporter, gratis tjänsten HotTop och mycket mer.www.mms.se Tack för idag! 41 Snart lanserar MMS ”WEB-TV mätningar i världsklass” Hans MandorffNiklas Usher Holmgren


Ladda ner ppt "MMS TV-valuta Hans Mandorff & Niklas Usher Holmgren Hans MandorffNiklas Usher Holmgren 08-736 10 14 08-736 10 12 1."

Liknande presentationer


Google-annonser