Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MMS Akademi 17 mars 2010 MMS TV-valuta Hantering av mätdata från panelen vid analys och rapportering av TV-tittande. Fördjupad genomgång

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MMS Akademi 17 mars 2010 MMS TV-valuta Hantering av mätdata från panelen vid analys och rapportering av TV-tittande. Fördjupad genomgång"— Presentationens avskrift:

1 MMS Akademi 17 mars 2010 MMS TV-valuta Hantering av mätdata från panelen vid analys och rapportering av TV-tittande. Fördjupad genomgång mats.lindkvist@mms.se

2 Agenda • Allmän info och lite repetition • Variabler • Tittarmått - så här räknar vi del 1 • Timeshift - så här räknar vi del 2 • Tack för idag!

3 Vad är MMS Gyllene Regler nu igen? •En samling definitioner och regler för hantering av tittardata och beräkning av tittarsiffror. •Regelverket kan används i flera olika sammanhang, tex av analysverktyg som då förväntas ge samma resultat. •MMS certifierar de programvaror som korrekt tillämpar MMS Gyllene Regler.

4 Varför MMS Gyllene Regler nu igen? •Skapar jämförbarhet mellan program, kanaler m.m. •Jämförbarheten kan avse visst tillfälle eller över tiden •Skapar ordning och reda för köpare och säljare på en marknad som omsätter ca 5 miljarder. •Möjliggör utvärderingar av sändningsinnehållet •Möjliggör kampanjuppföljning – leveranskontroll

5 In och utdata MMS Databas Mätdata Loggar från Kanaler (program och spotar) Kontrollkälla för spotloggar Internet Analysverktyg via internet (ex HotCollection) Egna filer Overnights Enkelt analys- verktyg (typ HotTop) Rapporter på hemsida FTP Browser App. klient Indata Utdata

6 Loggar från 22 kanaler •Programloggar med as-run information per program om namn, starttid och längd.Programloggar •Spotloggar med as-run information per spot om bla filmkod, startttid och längd.Spotloggar

7 Tittarpass •VemPanelare 10353-02 •VadTV4 •När18.59-19.14 •HurLive •VarHemmet-kök Sammanhängande tittande av panelindivid Ca 20.000 pass per dag

8 Tittarefakta Fakta om panelare 10353-02 -Ålder38 -KönMan -UrbaniseringsgradStorstad 35+ -FamiljesituationVuxen 20+ i hushåll med barn 0-6 -Dagens vikt3632 -Ca 2.600 st per dag

9 Volymer i MMS databas 2010-03-15 ObjektAntal Kommentar Sända TV-program1,7 milj Från 1994 Programgrupper/serier43.000 Sända reklamspottar12 milj Från 1998 Sända trailers1,9 miljVissa kanaler Sända bilboards 0,9 miljVissa kanaler Reklamfilmer165.000 Gamla och nya Reklamprodukter16.500 Gamla och nya Annonsörer3.100 Gamla och nya Mediebyråer 168Gamla och nya

10 Siffror från basundersökningar •Genomförs halvårsvis och omfattar varje gång uppgifter från c:a 4.500 personer. •I varje tittarsiffra finns en liten bit basundersökning. •Från Akademi 1: MMS tar fram Universumtal från Basundersökningen. Basundersökningen styr panelens sammansättning för att spegla Svenska befolkningen.

11 Variabler

12 Målmatrisen primära kontrollvariabler på HH-nivå Pay-matris nedan (likadan för NoPay) 3 * 2 * 3 * 2 = 36 celler Familjesituation (3), 1 pers2+ utan barn2+ med barn Low educationLight cons123 Medium cons456 Heavy cons789 High educationLight con101112 Medium cons131415 Heavy cons161718 Pay/NoPay (2)Utbildning (2),Konsumtion (3), För att spegla ett miniatyr-Sverige har statistiska analyser genomförts för att kontrollera vad som samvarierar mest med TV-tittandet och det är:

13 Panelmatrisen Används som bas vid rekrytering av nya hushåll och vid dagliga kvalitetskontroller.

14 Variabelklasser och baser Vi arbetar med två olika informationskällor: Basundersökningen och panelen. Det finns tre olika klasser av variabler i analyser och rapporter •Klass 1ViktadePanelen = Basundersökningen (sekundära kontrollvariabler) •Klass 2FriaBastal från Basund. som bas •Klass 3Intressevar.Summa vikter från panel som bas

15 Variabler klass 1 - viktade Ålder/kön28 olika modulerex Kvi 40-44 Familjesituation -3-19 år -Vuxen 20-44 i hh utan barn -Vuxen 45+i hh utan barn -Vuxen 20+i hh med barn 0-6 -Vuxen 20+ i hh med barn 7-19 Urbaniseringsgrad -Storstad 3-34 -Storstad 35+ -Tätort 3-34 -Tätort 35+ -Landsbygd

16 Variabler klass 2 - fria InköpsansvarigHushållsinkomstIndividinkomst SVT-regionICA-regionTV4-region TV3-regionHushållsstorlekUtbildning BoendeformAntal barn i hhTittarkomsumtion ArbetstidSysselsättningPC i hemmet Internet i hemmetInspelningsbar HDDistributör FritidshusEtniskt ursprungMottagningssätt Antal tv-apparaterKanal5-region

17 Variabler klass 3 - intresse  Språkfrågor  Bilar, motor  Djur och natur  Gå i kyrkan  Handarbeta, sy kläder  Konst, konstutställningar  Matlagning, prova nya maträtter  Musik – jazz  Ordna fester, träffa vänner  Sjunga, uppträda, körsång  Teknik, vetenskap  Bygga, reparera, snickra  Ekonomi, aktier, affärer  Gå på bio  Heminredning, måla, tapetsera, dekorera  Kulturfrågor, kulturdebatt  Miljöfrågor  Musik – klassisk, seriös, opera  Politik, samhällsfrågor  Spela musikinstrument  Titta på TV  Trädgård, växter, odling  Båtar, segling, navigering, båtliv  Familj, samlevnad, relationer  Gå på museum, besöka historiska platser •Andra kulturer, folkliv, vanor •Dansa (dansband, gammaldans, disco mm) •Fotografera, filma, videofilma •Gå på restaurant, café, pub •Sport/idrott – gå på matcher, tävlingar •Vardagsekonomi, vardagsjuridik •Hälsa, friskvård, sjukdomar •Litteratur, läsa böcker •Musik – dansband, schlager •Måla, teckna •Semestra i Sverige •Sport/idrott – träna, motionera själv •Balett, modern dans •Datorer, informationsteknologi •Friluftsliv, ute i naturen, äventyrsresor •Gå på teater •Jakt och fiske •Lotterier, tippa, trav •Musik – folkmusik, worldmusik •Nöjesvärlden, artister, shower, evenemang •Semestra utomlands •Historia •Kungahuset •Mode, kläder, skönhetsvård •Musik – pop, rock, hiphop, soul •Religion, livsåskådning

18 Bas och panel och viktat och oviktat •Universumtal = Bastal från de viktade variablerna •Bastal = från Basund.= hur många det finns av varje sort ex kvinnor, män •Paneltal = Oviktat, antal personer för respektive målgrupp i panelen, minimum 75 vid analys. Låt oss illustrera med hjälp av HotBase: -Bas och panel för viktad variabel (klass 1) -Bas och panel för oviktad variabel (klass 2) -Paneltal (antal individer i panelen)

19 Tittarmått Så här räknar vi del 1

20 MMS vanligaste tittarmått •Tittartidsorienterade •Räckviddsorienterade - Enstaka sändningstillfällen eller snitt av ett antal sändningstillfällen av samma sort - Serie av sändningstillfällen över tiden; räckvidd och frekvens

21 Hur stort kan det bli? Vad säger publiken? Största ratingen 100% eller n st personer. Vad är n? 8.929.000 st (= Sveriges befolkning i TV-mätningarna.) Största genomsnittliga tittartiden per möjlig tittare för ett dygn x antal minuter. Vad är x? (Siffran för 2009 är 165 minuter) 1.440 minuter

22 Räckviddsorienterade mått Vi talar nu om antal eller andel unika personer Reach (räckvidd) uttrycks i tusental (000) eller i %

23 Standard för räckvidd enstaka sändning av något slag MMS standard för program, dag, dagdel, vecka är: •Sett något allsminst 1 min •Sett programminst 3 sammanhängande min •Sett dag eller del av dagminst 5 sammanhängande min •Veckoräckviddminst 15 sammanhängande min Det finns även en %-metod, tex sett minst 10 %, inte nödvändigtvis sammanhängande

24 Rekommendation för mindre nischkanaler MMS rekommendation är: •Sett något alls under en månad, reach 1+ om minst 1 min •Snitta gärna ett antal program av samma slag i stället för ett redovisa siffra för ett enstaka program.

25 Räckvidd över tiden; veckoräckvidd kanal •Följa en uppsättning panelindivider över tiden •”Serien” utgörs av veckans sju hela dagar, Mån-Sön •Paneldag blir torsdagen •Beräkning av antal träff per panelindivid och veckodag •Reach 15 minut •Sedan redovisning t.ex. procentuellt hur många som sett 1+ (15 min) •NBD-korrigering kompenserar

26 NBD-korrigering I avsikt att kompensera för avsaknaden gäster och för internt bortfall så föreskriver MMS Gyllene Regler användning av en formel. NBD = ”Negative Binominale Distribution”

27 Räckvidd över tiden, många sändningar; reklamkampanj •Följa en uppsättning panelindivider över tiden •Paneldag blir mittendagen eller närmast senaste •Beräkning av antal träff per panelindivid •Reach 1 minut •Sedan redovisning tex procentuellt hur många som sett 1+, 2+, 3+ o.s.v. •Genomsnittlig frekvens ex: 3,1415 •NBD-korrigering kompenserar

28 Så här räknar vi räckvidd och frekvens Panelpersonerna bildar en stor tabell i datorns minne. För varje träff, sett avsnitt/reklamspot, så adderas en räknare upp för aktuell panelare. När hela kampanjen eller programserien körts igenom vet vi för varje panelare exakt hur många avsnitt/spotar som setts. Vi kan nu beräkna hur många som sett t.ex. 3 avsnitt/spotar, utryckt i procent (TRP) eller absolut tal. Vi kan också beräkna träffarna kumulativt, d.v.s. sett minst 1 avsnitt/spot, 1+. Genomsnittliga frekvensen, d.v.s. genomsnittligt antal träffar per person, t.ex. 3,1415, genom att dividera totala antalet träffar med antalet bidragande personer.

29 PanelViktTräff 10002-013415  1 10002-022111  3 21123-015209  5 29320-0330790 44556-013918  3 Totalt 5 st12 FrekvensFakt.Kum. 114 203 323 401 511 6+00 4 Reach 1+ = 4/5 = 80% Snitt frek = 12/4 = 3,0

30

31 Timeshift Så här räknar vi del 2

32 Timeshift Start om 5 dagar! 2010-03-22

33 Ny total-TV definition •Alla kanaler som referensbandas bildar Total-TV –Övrigt tittande fångas upp som ”övrig TV” men räknas ej med i totalen, exkl. video, DVD, TV-spel och annat som inte räknas som TV. –Ca 100 kanaler plus de regionala versionerna av SVT, TV3, TV4 och Kanal 5 referensbandas. –MMS mål är att alltid mäta de största kanalerna och en årlig uppdatering av referensbiblioteket kommer att ske.

34 Nya tittarkomponenter • (L) Live • (T0) VOSDAL-viewed on same day as live • (T1) Time shifted on 1st day after Live day • (T2) On 2nd day after • (T3) On 3rd day after • …. • (T7) On 7th day after

35 Ny TV-valuta •Konsoliderat data (KO) –Slutgiltiga, officiella tittarsiffror (8 dagar efter livedagen) –Innehåller livetittande och VOSDAL samt TS-tittande upp till 7 dagar efter livedagen –KO = L + T0 + T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7 •Overnights (OV) –Preliminära tittarsiffror dagen efter livedagen –Innehåller livetittande samt TS-tittande samma dag (VOSDAL) –OV = L + T0

36 Rating och tittartid •Allt TS-tittande från en panelindivid ska läggas till motsvarande sändningstid/program för livedagen. •Allt upprepat tittande upp till 7 dagar efter livedagen. •Oavsett om det är Live eller tidsförskjutet.

37 Exempel rating •En panelare, Eva, tittar live 35 min på Mästarnas Mästare, - sen TS senare samma dag 20 min - och TS dagen efter 30 min Bidraget blir 35 + 20 + 30 = 85 minuter •Vi multiplicerar med Evas vikt 4500 = 382.500 tittarminuter (85*4500). •Sist dividerar vi med programmets längd (58 min) och får rating i absoluta tal 382.500/58 = 6.595

38 Share •Ny definition - TS-tittande räknas med per default. •Beteckningen ”Live-share” kan användas för en alternativ version av share där TS-tittande exkluderas.

39 Exempel Share Berit (vikt 3000) - tittar live på Top Model i 54 minuter (hela programmet) - tittar TS dagen efter 20 minuter. Cecilia (vikt 4000) - tittar live på Top Model i 3 minuter, pausar sin PVR 2 minuter och - fortsätter sedan att titta på resten av programmet (TS).

40 Exempel Share forts Liverating från Berit och Cecilia är 54*3000 + 3*4000 dividerat med längden 54 min = 3.222 personer. Konsoliderad rating är (54+20)*3000 + (3+51)*4000 dividerat med 54 = 8.111 personer. Liveratingen för det totala tittandet under de 54 live-minutrarna är 250.000. Konsoliderade värdet är 300.000. Officiell share är 8.111 * 100 / 300.000 = 2,7 % Liveshare är 3.222 * 100 / 250.000 = 1,3 % *LIVE*KONSOLIDERAT

41 Reach/Räckvidd •Räckvidd (genomsnittlig) på en enskild slot/ett enskilt program är ett unikt mått. •En panelindivid kan bara räknas en gång* oavsett om det är livetittande eller TS-tittande och avsett hur många gånger denne tittar. –* En gång är lika med ett tittarpass som uppfyller aktuellt räckviddskriterium.

42 Exempel Reach •Eva tittade ju live 35 min på Mästarnas Mästare, sen TS senare samma dag 20 min och TS dagen efter 30 min. •Vår räckviddsregel här är ”sett minst 3 sammanhängande minuter” oavsett hur. •Eva’s bidrag till räckvidden blir EN TRÄFF även fast tre tillfällen uppfyller räckvidds-kriteriet. •Storleken på Eva’s bidrag blir Eva’s vikt: 4.500 personer.

43 Räckvidd & Frekvens •Alla gånger en panelindivid tittar på en slot/ett program i en analys över tid ska räknas med. •Allt tittande räknas oavsett om det är Live eller TS samt allt upprepat tittande på samma slot/program.

44 Exempel R&F Reach&Frequency Vi studerar tittande över tiden, på en serie av avsnitt, för Hollywoodfruar. Vi räknar fram reach1+ och genomsnittlig frekvens. Nu räknar vi träffar (minst tre sammanhängande minuter) från en och samma person på ett och samma avsnitt en och endast en gång. Alltså bara unika träffar från live och TS sammantaget. Under hösten 2009 så sändes 7 avsnitt under primetime och för målgruppen A15-44 får vi en snittfrekvens på 2,025 och en reach1+ på 49,7. Beräkning av rating, summa TRP (66,9), sker som vanligt enligt principen ”allting räknas”.

45

46 Titta in på vår Timeshift-site

47 Tack för idag! Nästa akademi: Panelen Onsdag 14 april


Ladda ner ppt "MMS Akademi 17 mars 2010 MMS TV-valuta Hantering av mätdata från panelen vid analys och rapportering av TV-tittande. Fördjupad genomgång"

Liknande presentationer


Google-annonser