Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pay no pay UE, tidiga tester Pirjo Svedberg MMS. Tidiga tester  Följande analyser är en jämförelse mellan tittandet enligt dagens rekryterings- och viktmodell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pay no pay UE, tidiga tester Pirjo Svedberg MMS. Tidiga tester  Följande analyser är en jämförelse mellan tittandet enligt dagens rekryterings- och viktmodell."— Presentationens avskrift:

1 Pay no pay UE, tidiga tester Pirjo Svedberg MMS

2 Tidiga tester  Följande analyser är en jämförelse mellan tittandet enligt dagens rekryterings- och viktmodell och den nya modell som diskuterats och som beskrivs i följande bilder (pay vs nonpay).  Dagens modell:  Mottagningssätt, mark eller multikanal  Utbildning, gymnasial eller eftergymnasial  Tittarkonsumtion, hög, mellan eller låg  Familjesammansättning, 1 personshushåll, 2 personshushåll och barnhushåll (barn upp till 19 år)  Testperiod: april 2006  Testerna i denna rapport innehåller jämförelser mellan dessa båda metoder, det som omnämns new, blå staplar och linjer, är Pay vs no pay baserat och det som heter old, röda staplar och linjer, är dagens data och metod.

3 Nytt föreslag på balansering av panelen  Vi rekryterar panelen efter pay vs nonpay för att få en balans av hushåll med få respektive många kanaler.  Vi rapporterar tittandet i total-TV universum och i multikanalsuniversum

4 Ny rekryteringsmatris Föreslagen Rekryteringsmatris Pay vs nonpay

5 Test 1: Genomsnittligt tittande på kanaler

6 Test 2: Share per kanal

7 Test 3: Genomsnittligt tittande dagtid kl 12-16

8 Test 4: Genomsnittligt tittande kväll kl 18-21

9 Test 5: jmf total-tv-tittandet

10 Test 6: jmf tittandet på kanaler 3+ i Total UE

11 Test 7: jmf tittandet på kanaler 3+ i Total UE

12 Test 8: jmf tittandet på kanaler 15-44 år i Total UE

13 Test 9: jmf tittandet på kanaler i 15-44 år i Total UE

14 Summering av testerna Testerna visar på väldigt god samstämmighet mellan de båda metoderna vad gäller tittandet i bifogade grafer. Noteras bör att det är mycket låga tittandenivåer i graferna som redovisar de mindre kanalernas, enstaka personers nya vikter ger de effekter som visas. MMS har gjort mycket tester, dock är samtliga inte bifogade då de visar på samma goda samstämmighet som de grafer som redovisas i denna översikt. Vi på MMS fortsätter dock att fördjupa oss i detta material för att under augusti leverera ytterligare en rapport innehållande fler tittarjämförelser. Har du input eller frågor? maila pirjo@mms.se


Ladda ner ppt "Pay no pay UE, tidiga tester Pirjo Svedberg MMS. Tidiga tester  Följande analyser är en jämförelse mellan tittandet enligt dagens rekryterings- och viktmodell."

Liknande presentationer


Google-annonser