Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Livscykelanalys Tomas Ekvall Avdelningen för energisystemteknik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Livscykelanalys Tomas Ekvall Avdelningen för energisystemteknik"— Presentationens avskrift:

1 Livscykelanalys Tomas Ekvall Avdelningen för energisystemteknik
Institutionen för energiteknik e-post: Miljöteknik HT03 Chalmers tekniska högskola,

2 Livscykelanalys Vad är det? En subjektiv metod …men ändå användbar

3

4 Ramverk för LCA (ISO 14040) Måldefinition Tolkning Inventering
Bedömning av miljöpåverkan

5 Måldefinition: bestäm…
syfte och avsedd användning • systemets funktion och funktionell enhet • studerad produktgrupp och ev valda alternativ • systemgränser och andra begränsningar • krav på datakvalitet

6 Inventering Identifiera material och processer Rita flödesschema
Samla in och tolka data Beräkna materialflödena Beräkna livscykelns miljöbelastning (g CO2 per funktionell enhet, etc.)

7 Bedömning av miljöpåverkan
Karaktärisering Viktning H+-ekv SO2 NOx HCl etc Försurnings- potential N-ekv NOx NH3 P etc Övergödnings- potential endimensionellt index CO2-ekv CO2 CH4 CFCs etc Klimatförändrings- potential etc

8 Fördelar med LCA Helhetsperspektiv Transparent Internationell standard

9 Nackdelar med LCA Dyrt och tidskrävande Subjektiva metodval
Stora osäkerheter

10 Inventeringsresultaten beror på…
Systemgränser Antaganden Indata

11 Skogsbruk Produktion och transport Pappersprod. Kemikalieprod. Transport Tryckning Användning Distribution Användning Förbränning Förbränning Fjärrvärme Alt. värmeprod.

12 Karaktärisersresultaten beror t ex på tidshorisonten
20 år: 1 g CH4 motsvarar 62 g CO2 100 år: 1 g CH4 motsvarar 24 g CO2 500 år: 1 g CH4 motsvarar 7,5 g CO2

13 Refillable glass bottle Disposable glass bottle
Environmental impacts Refillable glass bottle Aluminium can Disposable glass bottle Steel can Global warming 1-2 1-3 2-4 3-4 Photochemical ozone Acidification Nutrient enrichment

14 Virgin raw materials 89 % 11 % Steel production Steel scrap 94 % 95.5 kg Alum. production 6 % Steel can production 8.5 kg 100 % 85.3 kg Filling etc 100 % 85.3 kg Distr. and use 90 % To steel recycling 76.8 kg 10 % 8.5 kg Waste managem.

15 Primary aluminium Aluminium can prod. 100 % 43.8 kg Filling etc Recycling 100 % 43.8 kg 90 % Distr. and use 39.4 kg 10 % 4.4 kg Waste managem.

16 Begränsningar Enbart samma storlek Danska förhållanden
Inte alla miljöeffekter

17

18

19 Livscykelanalys (ISO 14040)
Ramverk för LCA Direkta applikationer Måldefinition Produktutveckling och produktförbättring Strategisk planering, beslutsfattande Val av lämpliga indikatorer Marknadsföring Inventering Tolkning Bedömning av miljöpåverkan

20 Miljömärkning enligt ISO 14000
Typ 1: Symboler Typ 2: Symbol + ett positivt uttalande Typ 3: Miljövarudeklarationer


Ladda ner ppt "Livscykelanalys Tomas Ekvall Avdelningen för energisystemteknik"

Liknande presentationer


Google-annonser