Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Livscykelanalys Tomas Ekvall Avdelningen för energisystemteknik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Livscykelanalys Tomas Ekvall Avdelningen för energisystemteknik."— Presentationens avskrift:

1 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Livscykelanalys Tomas Ekvall Avdelningen för energisystemteknik Institutionen för energiteknik e-post: tomas.ekvall@me.chalmers.se Miljöteknik HT03 Chalmers tekniska högskola, 2003-11-13

2 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Livscykelanalys Vad är det? En subjektiv metod …men ändå användbar

3 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik

4 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Ramverk för LCA (ISO 14040) Måldefinition Inventering Bedömning av miljöpåverkan Tolkning

5 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Måldefinition: bestäm… syfte och avsedd användning systemets funktion och funktionell enhet studerad produktgrupp och ev valda alternativ systemgränser och andra begränsningar krav på datakvalitet

6 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Inventering Identifiera material och processer Rita flödesschema Samla in och tolka data Beräkna materialflödena Beräkna livscykelns miljöbelastning (g CO 2 per funktionell enhet, etc.)

7 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik SO 2 NO x HCl etc NO x NH 3 P etc CO 2 CH 4 CFCs etc Övergödnings- potential Klimatförändrings- potential etc endimensionellt index H + -ekv N-ekv CO 2 -ekv Försurnings- potential Karaktärisering Viktning Bedömning av miljöpåverkan

8 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Fördelar med LCA Helhetsperspektiv Transparent Internationell standard

9 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Nackdelar med LCA Dyrt och tidskrävande Subjektiva metodval Stora osäkerheter

10 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Inventeringsresultaten beror på… Systemgränser Antaganden Indata

11 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Skogsbruk Pappersprod. Transport Tryckning Distribution Användning FörbränningAlt. värmeprod. Fjärrvärme Kemikalieprod. Produktion och transport Användning Förbränning

12 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Karaktärisersresultaten beror t ex på tidshorisonten 20 år: 1 g CH 4 motsvarar 62 g CO 2 100 år: 1 g CH 4 motsvarar 24 g CO 2 500 år: 1 g CH 4 motsvarar 7,5 g CO 2

13 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Environmental impacts Refillable glass bottle Aluminium can Disposable glass bottle Steel can Global warming1-21-32-43-4 Photochemical ozone1-21-32-43-4 Acidification1-2 3-4 Nutrient enrichment1-2 3-4

14 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Steel production Steel can production 94 % 95.5 kg Filling etc 100 %85.3 kg Distr. and use 100 %85.3 kg Waste managem. 10 % 8.5 kg 90 % 76.8 kg To steel recycling 6 % 8.5 kg Alum. production Virgin raw materials 89 % 11 % Steel scrap

15 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Primary aluminium Aluminium can prod. Filling etc 100 %43.8 kg Distr. and use 100 %43.8 kg Waste managem. 10 %4.4 kg 90 % 39.4 kg Recycling

16 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Begränsningar Enbart samma storlek Danska förhållanden Inte alla miljöeffekter

17 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik

18 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik

19 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Livscykelanalys (ISO 14040) Ramverk för LCA Måldefinition Inventering Bedömning av miljöpåverkan Tolkning Direkta applikationer Produktutveckling och produktförbättring Strategisk planering, beslutsfattande Val av lämpliga indikatorer Marknadsföring

20 Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Miljömärkning enligt ISO 14000 Typ 1: Symboler Typ 2: Symbol + ett positivt uttalande Typ 3: Miljövarudeklarationer


Ladda ner ppt "Chalmers tekniska högskola Institutionen för energiteknikAvdelningen för energisystemteknik Livscykelanalys Tomas Ekvall Avdelningen för energisystemteknik."

Liknande presentationer


Google-annonser