Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation - Svenska kyrkans webbplats Mathias Olsson, Danijel Pilipovic, Kristoffer Landin, Erik (Snål-Erik) Fernström StartStop WWW.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation - Svenska kyrkans webbplats Mathias Olsson, Danijel Pilipovic, Kristoffer Landin, Erik (Snål-Erik) Fernström StartStop WWW."— Presentationens avskrift:

1 Presentation - Svenska kyrkans webbplats Mathias Olsson, Danijel Pilipovic, Kristoffer Landin, Erik (Snål-Erik) Fernström StartStop WWW

2 Svenskakyrkan.se – Idag  Flödesschema - Visar strukturen idag, bra överblick - Visar brister och fel på systemets uppbyggnad - Till flödesschemaTill flödesschema  Användarfall - Detaljerad beskrivning på genomförande av uppgifter - Olika ingångsvägar till samma mål - Brister och fel direkt - Bra för användartest & Utvärdering  Användartester - Fyra användare - Uppgifter från användarfall - Dokumentation av brister i utförande & Användarens åsikter (framkommer längre fram) StartStop

3 Svenskakyrkan.se – Idag  Utvärdering - Briefing (DECIDE) - Fyra användbarhetsexperter (vi) - Normans designprinciper - Visuellt: Funktioner skall vara så synliga som möjligt för användaren så hon vet vart och vad hon kan göra - Feedback: Ge användaren information om vad han åstadkommit och vad som har utförts av gränssnittet - Begränsningar: Hur begränsad skall användaren vara i vad och hur hon kan göra saker? - Mappning: Förhållandet mellan input och output - Inviter(affordance): Vissa attribut inbjuder till användning och interaktioner - (avstod från constraints) - Utförande - Brister: För många menyalternativ, Dålig struktur, långa namn, dåliga grupperingar o.s.v. - Debriefing - Sammanställning - Prioriteringar StartStop

4 Svenskakyrkan.se – Idag - Sammanställning StartStop

5 Svenskakyrkan.se – Nytt förslag  Brainstorm - Whiteboard - Alla tyckte till - Hur ska den nya strukturen se ut? - Vilka funktioner är prioriterade? - Vad vill användarna ha? - Vad är bäst ur ett användbarhetsperspektiv? - Material till nytt flödesschema StartStop

6 Svenskakyrkan.se – Nytt förslag  Flödesschema - Visar ny struktur - Tre nivåer - Logisk navigation - Grupperingar  Användarfall - Anpassade efter nytt flödes- schema - Lättare navigation - Inga stora förändringar - Huvudsaken var att få ner meny- alternativen och gruppera bättre. StartStop

7 Svenskakyrkan.se – Nytt förslag  Realistisk prototyp - Förbättrade menyer, bättre struktur, mer logisk navigation StartStop

8 Svenskakyrkan.se – Realistisk prototyp StartStop

9 Svenskakyrkan.se – Realistisk prototyp StartStop

10 Svenskakyrkan.se – Realistisk prototyp StartStop

11 Svenskakyrkan.se – Realistisk prototyp StartStop

12 Svenskakyrkan.se – Nytt förslag  Wild and crazy -prototyp - Ny layout - Flikar - Undermenyer (högermeny) till vald flik - Större content-del på startsidan - Endast tilläggsinformation i högerspalten StartStop

13 Svenskakyrkan.se – Wild and crazy StartStop

14 Svenskakyrkan.se – Wild and crazy StartStop

15 Svenskakyrkan.se – Wild and crazy StartStop

16 Svenskakyrkan.se – Slutsats  Användartest och utvärdering visade på brister i gränssnittet  Lyckades eliminera de huvudsakliga bristerna  Fortsatt utveckling - Användartest - Utvärdering - Funktionell prototyp …Tack för oss! StartStop


Ladda ner ppt "Presentation - Svenska kyrkans webbplats Mathias Olsson, Danijel Pilipovic, Kristoffer Landin, Erik (Snål-Erik) Fernström StartStop WWW."

Liknande presentationer


Google-annonser