Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation - Svenska kyrkans webbplats

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation - Svenska kyrkans webbplats"— Presentationens avskrift:

1 Presentation - Svenska kyrkans webbplats
Mathias Olsson, Danijel Pilipovic, Kristoffer Landin, Erik (Snål-Erik) Fernström WWW Start Stop

2 Svenskakyrkan.se – Idag
Flödesschema - Visar strukturen idag, bra överblick - Visar brister och fel på systemets uppbyggnad - Till flödesschema Användarfall - Detaljerad beskrivning på genomförande av uppgifter - Olika ingångsvägar till samma mål - Brister och fel direkt - Bra för användartest & Utvärdering Användartester - Fyra användare - Uppgifter från användarfall - Dokumentation av brister i utförande & Användarens åsikter (framkommer längre fram) Start Stop

3 Svenskakyrkan.se – Idag
Utvärdering - Briefing (DECIDE) - Fyra användbarhetsexperter (vi) - Normans designprinciper - Visuellt: Funktioner skall vara så synliga som möjligt för användaren så hon vet vart och vad hon kan göra Feedback: Ge användaren information om vad han åstadkommit och vad som har utförts av gränssnittet Begränsningar: Hur begränsad skall användaren vara i vad och hur hon kan göra saker? - Mappning: Förhållandet mellan input och output Inviter(affordance): Vissa attribut inbjuder till användning och interaktioner (avstod från constraints) - Utförande - Brister: För många menyalternativ, Dålig struktur, långa namn, dåliga grupperingar o.s.v. - Debriefing - Sammanställning Prioriteringar Start Stop

4 Svenskakyrkan.se – Idag - Sammanställning
Start Stop

5 Svenskakyrkan.se – Nytt förslag
Brainstorm - Whiteboard - Alla tyckte till Hur ska den nya strukturen se ut? - Vilka funktioner är prioriterade? Vad vill användarna ha? Vad är bäst ur ett användbarhetsperspektiv? - Material till nytt flödesschema Start Stop

6 Svenskakyrkan.se – Nytt förslag
Flödesschema - Visar ny struktur - Tre nivåer - Logisk navigation - Grupperingar Användarfall - Anpassade efter nytt flödes- schema - Lättare navigation - Inga stora förändringar - Huvudsaken var att få ner meny- alternativen och gruppera bättre. Start Stop

7 Svenskakyrkan.se – Nytt förslag
Realistisk prototyp - Förbättrade menyer, bättre struktur, mer logisk navigation Start Stop

8 Svenskakyrkan.se – Realistisk prototyp
Start Stop

9 Svenskakyrkan.se – Realistisk prototyp
Start Stop

10 Svenskakyrkan.se – Realistisk prototyp
Start Stop

11 Svenskakyrkan.se – Realistisk prototyp
Start Stop

12 Svenskakyrkan.se – Nytt förslag
Wild and crazy -prototyp - Ny layout - Flikar - Undermenyer (högermeny) till vald flik - Större content-del på startsidan - Endast tilläggsinformation i högerspalten Start Stop

13 Svenskakyrkan.se – Wild and crazy
Start Stop

14 Svenskakyrkan.se – Wild and crazy
Start Stop

15 Svenskakyrkan.se – Wild and crazy
Start Stop

16 …Tack för oss! Svenskakyrkan.se – Slutsats
Användartest och utvärdering visade på brister i gränssnittet Lyckades eliminera de huvudsakliga bristerna Fortsatt utveckling - Användartest - Utvärdering - Funktionell prototyp …Tack för oss! Start Stop


Ladda ner ppt "Presentation - Svenska kyrkans webbplats"

Liknande presentationer


Google-annonser